:

Hur byter man ägare på ett företag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur byter man ägare på ett företag?
 2. Vilket personligt ansvar har jag som ägare i ett aktiebolag?
 3. Kan en enskild firma ha två ägare?
 4. Vem ansvarar för skulder i ett aktiebolag?
 5. Vem bestämmer ägare eller VD?
 6. Varför kan inte en ägare få lön i en enskild firma?
 7. Måste man ha separat bankkonto för enskild firma?
 8. När kan man bli personligt ansvarig i ett aktiebolag?
 9. Kan Kronofogden ta pengar från mitt aktiebolag?
 10. Är VD och ägare samma sak?
 11. Vad är nackdelen med enskild firma?
 12. Vad är nackdelar med enskild firma?
 13. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 14. Vad kan Kronofogden inte ta?
 15. Kan Kronofogden gå in på mitt bankkonto och ta ut pengar?

Hur byter man ägare på ett företag?

styrelse ändras måste du göra en ändringsanmälan till Bolagsverket. Du behöver tillgång till aktiebolagets aktiebrev och aktiebok för att ändra aktieinnehavet. Du kan göra ändringsanmälan i våra e-tjänster.

Vilket personligt ansvar har jag som ägare i ett aktiebolag?

Aktieägare ansvarar som grundregel enbart med insatt kapital men det finns flera undantag där personligt betalningsansvar kan inträda, till exempel vid likvidationsskyldighet pga kapitalbrist, skadeståndsskyldighet för skada som ägaren åsamkat bolaget, obetalda skatter etc.

Kan en enskild firma ha två ägare?

En enskild firma bildas, när du som privatperson börjar bedriva en vinstgivande verksamhet som du fakturerar för. Du som ensam ägare har helt eget ansvar för att din verksamhet sköts korrekt. Du står ensam ansvarig för avtal som knyts, samt att kunna betala eventuella skulder och kostnader som ditt företag drar på sig.

Om du startar exempelvis bolagsformen aktiebolag så får din verksamhet ett eget organisationsnummer och blir en egen juridisk person (egen juridisk person betyder att det står till svars för kostnader, avtal, skulder etc.). Har du enskild firma så är det ditt eget personnummer som kommer stå på företaget.

Ditt namn behöver såklart inte vara detsamma som ditt företagsnamn eller ditt personnummer. Det kan du välja det (nästan) helt själv. Bolagsverket listar vad du bör tänka på när du väljer företagsnamn. Är det nu så att du vill skydda ditt företagsnamn, så krävs det att du registrerar detta hos bolagsverket. Om din ansökan godkänns så skyddas ditt företagsnamn i ditt län, vill du komplettera så det skyddas i fler län är det 800 kr / län som gäller.

Vem ansvarar för skulder i ett aktiebolag?

Generellt gäller att företrädare såsom VD och styrelseledamöter har ett långtgående personligt ansvar för ett bolags samtliga obetalda men förfallna skatteskulder.  För att undgå risken att personligen behöva ansvara för de skatteskulder som bolaget saknar förmåga att betala krävs i regel att åtgärder för att avveckla bolaget vidtas senast på skattens förfallodag. Sådana avvecklingsåtgärder kan exempelvis vara att ansöka om konkurs eller företagsrekonstruktion.

Om och när man som företagare kan bli personligt ansvarig för företagets skulder i övrigt skiljer sig åt beroende på vilken typ av bolag det handlar om. Nedan följer en kortfattad översikt.

Vem bestämmer ägare eller VD?

När en styrelseledamot deltar på ett styrelsemöte där det ska fattas beslut kring ett ärende som styrelseledamoten är jävig i, räknar man inte personen som närvarande under mötet. Några frågor styrelseledamöter och VD inte får vara med och bestämma om är följande: 

– När det gäller avtal mellan styrelseledamoten/VD och företaget. Då får inte personen det berör fatta beslut eller handlägga frågan. 

– Om styrelseledamoten/VD har en intresse som anses vara väsentligt och företaget ska sluta avtal med en tredje part gällande frågan. 

Varför kan inte en ägare få lön i en enskild firma?

Eget uttag (även egna uttag) är ett begrepp inom bokföring som innebär att ägaren till ett företag eller en medlem i en förening tar ut kontanter, varor, inkomst eller egendom ur företaget eller föreningen. Den exakta betydelsen av begreppet eget uttag skiljer sig beroende på företagsform.

En enskild näringsidkares uttag av kontanter, varor eller tjänster ur näringsverksamheten kallas för eget uttag. Du som driver en enskild firma kan inte ta ut någon lön i vanlig mening ur din firma, eftersom du som enskild näringsidkare inte anses som anställd i ditt eget företag. Av företagets vinst tar du ut lön vilket då räknas som eget uttag. När du gör eget uttag minskar eget kapital, det vill säga firmans skuld till dig som ägare. Hur stor del du kan ta ut av företagets vinst beror på hur mycket du ska betala i skatt och som egenavgifter. Eftersom du betalar skatt och egenavgifter på verksamhetens överskott ska du inte betala skatt för de egna uttagen.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Måste man ha separat bankkonto för enskild firma?

Du behöver alltid ett handelsregisterutdrag när du öppnar ett bankkonto för ditt företag. Dessutom kräver banken andra företagsrelaterade dokument, vilka varierar beroende på banken och företagsformen. Du kan öppna ett konto antingen vid bankens kontor eller på nätet, beroende på banken. Skaffa samtidigt de hjälpmedel du behöver för att använda kontot, till exempel nätbankskoder och bankkort. 

Bankerna är skyldiga att erbjuda grundläggande banktjänster till privatkunder, men de är inte skyldiga att öppna ett konto för företaget.

När kan man bli personligt ansvarig i ett aktiebolag?

Om ett aktiebolag inte betalar sina skatteskulder, riskerar styrelseledamot, styrelsesuppleant eller den som har ledande befattning i aktiebolaget, att bli personligt betalningsansvariga för bolagets skatteskulder.

Ansvaret görs i regel gällande när ett aktiebolag försätts i konkurs. Då väcker normalt sett Skatteverket talan, hos Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten fattar sedan beslut om ett personligt betalningsansvar för aktiebolagets skatteskulder. Betalningsansvaret grundar sig på de belopp som finns upptaget på företagets skattekonto.

Kan Kronofogden ta pengar från mitt aktiebolag?

Prenumerera

Som rubriken lyder så har jag skulder hos KFM, men inte skatteskulder utan skulder jag har dragit åt mig när jag va yngre tyvärr. Skulder som jag aldrig kommer bli av med om jag inte skaffar mig en bra större inkomst, jag har en affärsidé som jag tror stenhårt på. Men frågan är vilka alternativ jag har för att KFM ska lägga beslag på företaget om jag startar det?

Är VD och ägare samma sak?

VDs uppgift är att åstadkomma något genom andra människor. Det betyder att jag behöver motivera, engagera, följa upp och sätta mål. Den mest konkreta beskrivningen av vad jag gör är att jag pratar med människor. Ungefär 80 % av min tid går åt till samtal och diskussioner. Vem jag pratar med, hur, syftet och sammanhanget varierar däremot enormt. Ibland är det ett regelrätt möte i konferensrum, men det är vanligare med spontana samtal, korridorsnack, förhandlingar, telefonsamtal, workshops, utvecklingssamtal, lönesamtal, anställningsintervjuer och ibland kundklagomål. Jag pratar med chefer, med anställda, med samarbetspartners, med kunder, med leverantörer, med styrelse och med media.

En av de roligaste sakerna med jobbet som VD är bredden.  Jag kommer i kontakt med i princip alla områden som förekommer inom företaget; juridik, kundtjänst, städning, ekonomi, personal, marknadsföring, bokföring, kundnöjdhet, kvalitet och utveckling. De 20 % av min tid då jag inte pratar med andra, ägnar jag åt att hålla koll på marknaden, plocka undan i köket, sköta administration, upprätta olika dokument, dela ut post och göra en del praktisk marknadsföring.

Vad är nackdelen med enskild firma?

...är att en enskild firma är kopplad till dig som person och registreras på ditt personnummer, medan ett aktiebolag är en egen juridisk person med ett unikt organisationsnummer.

 • Enskild firma, som också kallas enskild näringsverksamhet, kan passa en mindre verksamhet som du ska driva ensam.
 • En enskild firma registreras på dig som individ och du är personligt ansvarig för företagets skulder och avtal. Din privatekonomi och företagets ekonomi är därmed helt sammankopplade.
 • Med en enskild firma tar du inte ut någon lön från företaget. Istället är det företagets vinst som du tar ut och betalar skatt på.

Vad är nackdelar med enskild firma?

En enskild näringsverksamhet, ofta kallad enskild firma, är en företagsform som är uppbyggd på så sätt att företaget och personen är samma person. Detta innebär att en enskild firma inte är, till skillnad från många andra företagsformer, en egen juridisk person. Ägarens personnummer är i denna företagsform även företagets organisationsnummer. Du som ägare ansvarar på grund av detta för allt som du gör i firmans namn, om firman exempelvis tar ett banklån är det du som har ansvar för att skulden betalas tillbaka till banken. Detta innebär att det kan vara svårt att separera din personliga ekonomi från företagets, gränsen mellan dig som driver företaget och själva företaget är med andra ord svårare att dra. I en enskild firma där verksamheten växer sig större och företaget har att göra med stora affärer kan det därför vara bra att fundera på att omvandla företaget till en annan företagsform, till exempel ett aktiebolag.

Om man jämför med andra verksamhetsformer finns det flera saker som är enklare med att starta och bedriva en enskild firma. Som utgångspunkt finns till exempel inget krav på att ha en revisor i en enskild firma. Om verksamheten däremot har utvecklats till ett större företag kan det krävas en revisor, de allra flesta enskilda näringsidkare uppkommer dock ej till dessa nivåer. Vidare har företaget endast en ägare och inget formellt startkapital behövs.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 20 008 kronor eller mer under år 2020. Skatten beräknas då på hela beloppet, inte bara den del som överstiger gränsvärdet på 20 008 kr.

Vad kan Kronofogden inte ta?

Övrigt/annat

Hej! Jag har två barn som bor med mig och jag har hamnat i en situation där jag kanske måste flytta och folkbokföra mig hos min mamma och hennes man. De bor i villa och jag har skulder hos kronofogden!

Kan Kronofogden gå in på mitt bankkonto och ta ut pengar?

Har vi betalat ut pengarna till en privatperson eller företag (enskilt mål) är det enklast om du vänder dig direkt till den som fick betalningen (sökanden) för att begära tillbaka pengarna.

Får du inte tillbaka pengarna kan du få hjälp av oss. Vi kan påbörja ärendet när domstolens beslut inte längre går att överklaga (när det har vunnit laga kraft). Domstolen kan i vissa fall särskilt bestämma att återbetalningen ska göras direkt.