:

Hur får man ett Inkomstintyg?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man ett Inkomstintyg?
 2. Hur bevisar jag min inkomst?
 3. Hur får jag mina inkomstuppgifter?
 4. Hur ser man sin inkomst på Skatteverket?
 5. Vad är en Inkomstintyg?
 6. Var kan man se någons inkomst?
 7. Vart kan jag som privatperson se vilken inkomst Någon har?
 8. Är inkomstuppgifter offentliga?
 9. Vad anses som inkomst?
 10. Vad är skillnaden mellan lön och inkomst?
 11. Kan man kolla upp någons lön?
 12. Kan man ta reda på någons lön?
 13. Kan jag se vad mina kollegor har i lön?
 14. Kan någon se om jag kollar deras lön?
 15. Är Swish räknas som inkomst?

Hur får man ett Inkomstintyg?

Arbetsgivarintyget innehåller uppgifter om hur mycket och när du har arbetat, vilken lön du har haft och varför arbetet upphörde. A-kassan, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan begära arbetsgivarintyg. 

Tjänstgöringsintyget innehåller uppgifter om anställningstid och befattning. Om du har haft en timanställning finns det också uppgifter om antal arbetade dagar och timmar. Ett tjänstgöringsintyg använder du för att styrka dina meriter när du söker arbete eller utbildning.

Hur bevisar jag min inkomst?

Om du har ett arbetstillstånd och vill fortsätta arbeta efter att ditt tillstånd har gått ut ska du ansöka om att förlänga ditt arbetstillstånd. Om du har haft tillstånd som arbetstagare i sex månader eller mer och ansöker innan ditt nuvarande tillstånd går ut har du rätt att fortsätta arbeta i väntan på beslut.

När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kontrollerar Migrationsverket att villkoren för arbetstillstånd har varit uppfyllda under alla dina tidigare tillståndsperioder. För att ansökan ska bli komplett behöver du därför skicka in inkomstuppgifter från Skatteverket för hela den tid du har arbetat i Sverige.

Om du har haft arbetstillstånd måste du ha haft tillstånd i sex månader eller mer för att få fortsätta arbeta i väntan på beslut. Om du byter arbetsgivare eller yrke, och lämnar in en ny ansökan om arbetstillstånd innan ditt tidigare tillstånd går ut, kan du börja arbeta innan du har fått ditt beslut oavsett hur lång tid du har haft arbetstillstånd i Sverige.

För att du ska kunna förlänga ditt arbetstillstånd måste du ha arbetat på den anställningen du fick tillstånd för, din lön och övriga anställningsvillkor ska ha varit minst i nivå med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Du ska även ha arbetat i sådan omfattning att din lön har kommit upp i minst 13 000 kronor i månaden före skatt. Villkoren ska ha varit uppfyllda under hela den tid som du har haft arbetstillstånd i Sverige.

Du måste också ha omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid du har haft arbetstillstånd i Sverige.

När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kommer du att behöva visa att villkoren för arbetstillståndet har varit uppfyllda under hela tiden du har haft arbetstillstånd i Sverige. Du ska även visa att du har en anställning där villkoren för arbetstillstånd är uppfyllda. Det gör du genom att bifoga ditt anställningsavtal till din ansökan.

Hur får jag mina inkomstuppgifter?

På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.Vi använder också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre.

Godkänner du att vi också använder kakor för webbanalys?

Hur ser man sin inkomst på Skatteverket?

I tjänsten Räkna ut din skatt kan du enkelt göra en skatteberäkning. Du kan använda tjänsten om du till exempel har sålt en bostad, funderar på att flytta, har ett företag eller om du helt enkelt är nyfiken på din skatt. Du kan också räkna ut hur mycket rot- eller rutavdrag du kan få.

Vad är en Inkomstintyg?

När du söker bostad är det bra att i god tid förbereda dina intyg. Tänk också på att alltid ha rätt uppgifter på Mina sidor vad gäller inkomst, arbetsgivare och adress.

Var kan man se någons inkomst?

I Sverige har uppgifter om inkomst alltid varit känsligt, det är få som öppet vill berätta vad de har i lön för sin omgivning. Mycket kan vara kopplat till det svenska talesättet ”lagom är bäst” och Jantelagens ” Du skall inte tro att du är något.”. I andra länder är det tvärt om och folk kämpar för att komma in på inkomsttopplistor som Forbes 500 och allt för att visa hur mycket de tjänar.

Dock är allas inkomster och många andra uppgifter offentliga i Sverige och det är bara att lyfta luren och ringa till skatteverket så kan man gratis ta reda på någons inkomst.

Vart kan jag som privatperson se vilken inkomst Någon har?

I e-tjänsten kan du se uppgifter om din inkomst och avdragen skatt. Du kan få en sammanställning för ett visst år eller mer detaljerat för en specifik utbetalare. Du kan också skriva ut eller spara de sammanställda uppgifterna.

Är inkomstuppgifter offentliga?

Du som vill ta del av allmänna handlingar från Skatteverket kan göra det på sidan Ta del av allmänna handlingar eller uppgifter.

Vad anses som inkomst?

Kontraktsinnehavaren/fakturamottagaren har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att avgiften för hushållet blir rätt. Avgiften grundas på hushållets totala inkomst före skatt, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Vi vill med kontrollen följa upp att alla betalat rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt att betala tillbaka som att kräva in pengar.

Vi inhämtar uppgifter från Skatteverket. Från Skatteverket får vi veta vad ni haft för skattepliktig inkomst under året (år 2023 granskar vi era årsinkomster för år 2021) sen delas den årsinkomsten på 12mån för att få ut en månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp du skulle ha betalat. Vi har ingen möjlighet att kontrollera era inkomster för varje månad om ni själva inte uppdaterar den. Observera också att man inte kan uppdatera sin inkomst bakåt i tiden. Man kan bara uppdatera den aktuella månaden eller framåt. Gullspång kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en extra faktura att betala.

Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Deras uppgifter bygger på vad du deklarerade för ett år sedan. Det tar sedan tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket.

Kontraktsinnehavaren/fakturamottagaren har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Taxan grundas på hushållets totala inkomst före skatt oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Vi har ingen möjlighet att kontrollera era månadsinkomster varje månad om ni själva inte uppdaterar den. Observera också att man inte kan uppdatera sin inkomst bakåt i tiden. Man kan bara uppdatera den aktuella månaden eller framåt.

Vad är skillnaden mellan lön och inkomst?

Lönen kan delas upp i grundlön och olika tillägg. Grundlönen kan betalas som månads-, tim- eller ackordslön. Tillägg kan betalas för exempelvis kvälls-, helg- eller övertidsarbete. Tilläggen i de olika branscherna varierar. 

För semestertiden betalas semesterlön, men vanligtvis inte någon annan lön. Merparten av kollektivavtalen har bestämmelser om uträkningen av semesterlön och tidpunkten för utbetalning av den. Kolla upp detta i kollektivavtalet för din bransch.  

Semesterpenning/semesterpremie är tilläggsförmåner för arbetstagarna enligt kollektivavtal. Vilken av termerna som används beror på kollektivavtalet. Semesterpenningen eller semesterpremien är 50 % av semesterlönen för semester som intjänats enligt semesterlagen (2 eller 2,5 dagar/månad). I regel förutsätter utbetalningen av semesterpremie att semestern inleds vid den avtalade eller meddelade tidpunkten och att man efter semestern genast återgår till arbetet. 

Om arbetstagaren arbetar på deltid (semesterdagar intjänas inte) eller inte kan ta ut intjänad semester av annat skäl betalar arbetsgivaren semesterersättning till arbetstagaren. Semesterersättningen är en ersättning för outtagen semester. 

Kan man kolla upp någons lön?

Ratsits verktyg för att ta reda på en persons inkomst går nämligen som tåget. Mellan 2020 och 2021 mer än fördubblades antalet lönekollar, främst i storstadsregionerna.

Entreprenörer och höginkomsttagare i storstadsregionerna är överrepresenterade både bland de som använder tjänsten och de som blir lönekollade.

”En hög lön är en statusgrej, så att de som tjänar mycket själv vill jämföra sig med andra är inte konstigt. Det är också betydligt fler män än kvinnor som använder Lönekollen, vilket tyder på att vi är mer benägna att se det som en statusmarkör.”

Kan man ta reda på någons lön?

Ratsits verktyg för att ta reda på en persons inkomst går nämligen som tåget. Mellan 2020 och 2021 mer än fördubblades antalet lönekollar, främst i storstadsregionerna.

Entreprenörer och höginkomsttagare i storstadsregionerna är överrepresenterade både bland de som använder tjänsten och de som blir lönekollade.

”En hög lön är en statusgrej, så att de som tjänar mycket själv vill jämföra sig med andra är inte konstigt. Det är också betydligt fler män än kvinnor som använder Lönekollen, vilket tyder på att vi är mer benägna att se det som en statusmarkör.”

Kan jag se vad mina kollegor har i lön?

I Sverige har uppgifter om inkomst alltid varit känsligt, det är få som öppet vill berätta vad de har i lön för sin omgivning. Mycket kan vara kopplat till det svenska talesättet ”lagom är bäst” och Jantelagens ” Du skall inte tro att du är något.”. I andra länder är det tvärt om och folk kämpar för att komma in på inkomsttopplistor som Forbes 500 och allt för att visa hur mycket de tjänar.

Dock är allas inkomster och många andra uppgifter offentliga i Sverige och det är bara att lyfta luren och ringa till skatteverket så kan man gratis ta reda på någons inkomst.

Kan någon se om jag kollar deras lön?

Lönekollen är en tjänst från företaget Ratsit AB, där man som privatperson enkelt kan kolla vad någon tjänar baserat på taxeringskalendern. Taxeringskalendern innehåller offentliga uppgifter om taxerad inkomst för medborgare i Sverige över 16 år som vem som helst kan ta del av, en transparens som inte många andra länder har.

Är Swish räknas som inkomst?

23 oktober 2018 06:00

I Gävle tillämpas bestämmelserna att pengar man får in via Swish räknas som inkomst om man har försörjningsstöd från socialen. Hur kan det komma sig?