:

Hur räknar man ut Nettolöneavdrag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut Nettolöneavdrag?
 2. Vad är ett Nettolöneavdrag?
 3. Hur deklarera Nettolöneavdrag?
 4. Varför Nettolöneavdrag bilförmån?
 5. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 6. Hur bokför man Nettolöneavdrag?
 7. När får man inte göra Bruttolöneavdrag?
 8. Hur mycket är en tjänstebil värd i lön?
 9. Kan man ha förmånsbil utan att ta ut lön?
 10. Vad betyder 20 löneavdrag?
 11. Får arbetsgivaren göra avdrag på lönen?
 12. När lönar det sig inte att Löneväxla?
 13. När lönar det sig att ha förmånsbil?
 14. Vad är det för skillnad på tjänstebil och förmånsbil?
 15. När får man löneavdrag?

Hur räknar man ut Nettolöneavdrag?

En inte helt ovanlig fråga, bland annat i frågeservicen till Simployer olika servicepaket, är om löneväxling – alltså när en anställd avstår lön för att få en förmån istället – måste ske mot bruttolöneavdrag. Eller skulle ett nettolöneavdrag kunna accepteras i detta fall?

Egentligen är dessa båda frågor enkla att besvara, nämligen att det är fritt fram att välja brutto- eller nettolöneavdrag. Det finns inga regler om löneväxling; det handlar helt enkelt om att komma överens om på vilket sätt den anställde ska ”finansiera” den förmån han eller hon får.

Vad är ett Nettolöneavdrag?

Ett bruttolöneavdrag innebär att en del av lönen dras av före skatt. Det är vanligt att löneväxling sker i samband vid bruttolöneavdrag. Detta innebär att arbetsgivaren gör en pensionsavsättning på till exempel 2000 kr mot att bruttolönen minskar med samma belopp. Därmed minskar skattegrundande inkomst och skattesatsen, vilket leder till att den anställde får mer i plånboken efter skatt än om pensionsavsättningen gjordes på den redan beskattade lönen.

Hur deklarera Nettolöneavdrag?

Om du betalar för din förmån till exempel genom ett nettolöneavdrag så ska din förmån sättas ned med det belopp du har betalat. En förutsättning för det är att du betalar med pengar som har beskattats så det gäller inte vid eventuellt bruttolöneavdrag.

Varför Nettolöneavdrag bilförmån?

En inte helt ovanlig fråga, bland annat i frågeservicen till Simployer olika servicepaket, är om löneväxling – alltså när en anställd avstår lön för att få en förmån istället – måste ske mot bruttolöneavdrag. Eller skulle ett nettolöneavdrag kunna accepteras i detta fall?

Egentligen är dessa båda frågor enkla att besvara, nämligen att det är fritt fram att välja brutto- eller nettolöneavdrag. Det finns inga regler om löneväxling; det handlar helt enkelt om att komma överens om på vilket sätt den anställde ska ”finansiera” den förmån han eller hon får.

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

Som rubriken lyder, varför väljer inte fler äldre bilar från säg 2021 när de väljer en förmånsbil via företaget? Jag kollar på skatteverkets egna uträkningar, och det är mkt billigare med en bil från säg 2021 vs en ny från 2023. Ta tex en valfri Volvo från 2021 med hybrid, mot en i 2022/2023, skillnaden blir rätt stor.

5 mar

Hur bokför man Nettolöneavdrag?

Avdrag på lönen kan göras på bruttolönen och på nettolönen. De låter förvillande lika, men är faktiskt väldigt olika i vilket effekt de får och när man använder dem.

Vi måste ha ett exempel att arbeta med – vi tar en person med månadslön 24000 kr och ett skatteavdrag på 25%. Personens normala lön skulle alltså vara:

När får man inte göra Bruttolöneavdrag?

Ny teknik inom lön och förmåner gör det mycket lättare för arbetsgivare att integrera processen med sina lönesystem och externa leverantörer. Detta leder till att det också blir lättare för anställda att bläddra bland dessa förmåner och köpa dem via en personlig medarbetarportal.

Hur mycket är en tjänstebil värd i lön?

Med hjälp av en bil kan du balansera arbetslivet och underlätta stressen från tungt ansvar på jobbet.

Om arbetsgivaren låter dig använda en tjänstebil privat kallas det förmånsbil. Skatteverket har specificerat regler för vad som gäller kring tjänstebilar och förmånsbilar. Du som använder en tjänstebil privat måste föra körjournal för att påvisa att den enbart används i tjänsten. Hur vida din tjänstebil ska beskattas avgörs baserat på två parametrar.

 • Avverka 100 mil eller fler privat per år
 • Bilen används privat fler än 10 gånger årligen

Kan man ha förmånsbil utan att ta ut lön?

Jag kör en hel del i min enskilda firma, men 18,50 kr per mil täcker inte kostnaderna. Därför tänker jag köpa en bil i företaget. Min make och jag äger en bil privat som jag tänker köra med privat men inte i firman. Jag vill inte ha något förmånsvärde för den bil som min enskilda firma ska äga.

Vad betyder 20 löneavdrag?

Skatteverket (SKV) har bytt fot efter en EU-dom och anser nu att moms nu ska redovisas på löneavdrag. Detta om förmånerna anses ingå i arbetsgivarens ekonomiska verksamhet.

Den förändrade synen gäller inte personalbilar och inte heller driftskostnader till dessa bilar.

Får arbetsgivaren göra avdrag på lönen?

Tillbaka

Jag vill skänka bort en större summa pengar till mina fem barnbarn, men jag är osäker på hur mycket man måste betala i gåvoskatt?

När lönar det sig inte att Löneväxla?

Löneväxling innebär att du avstår lön och istället får mer tjänstepension. Arbetsgivare måste inte erbjuda löneväxling, men de flesta gör det. I många fall går pensionen in till samma ställe som den vanliga tjänstepensionen, men det förekommer också att arbetsgivare har tecknat separata avtal för löneväxling. Tyvärr innebär det senare ofta högre avgifter för de anställda.

Det finns tre anledningar till att det kan löna sig att löneväxla:

 • Lägre marginalskatt. Den viktigaste anledningen till att det lönar sig för många höginkomsttagare att löneväxla är att man sannolikt kommer att ha lägre inkomst som pensionär. Eftersom vi har högre procentuell skatt för höginkomsttagare kan det löna sig om man alltså skjuter på skatten till senare när man som pensionär kanske slipper betala statlig skatt. Det finns inget självändamål i att skjuta på att betala skatt, men 30% skatt som pensionär är mycket bättre än 50% skatt nu. Undantaget kan vara om du har hög lön och så bra pension att du kommer att komma över gränsen för statlig inkomstskatt som pensionär också.
 • Lägre arbetsgivaravgift. Din arbetsgivare tjänar också på att du löneväxlar. Om du tar ut lön så betalar de arbetsgivaravgifter på c:a 31%, men om du istället sätter av pengarna till pension så behöver din arbetsgivare bara betala c:a 24%. De flesta arbetsgivare väljer att ge mellanskillnaden till den som löneväxlar och i så fall blir det istället du som får 5,8%* mer.
 • När lönar det sig att ha förmånsbil?

  Senast förra veckan fick jag frågan från en företagare som stod i begrepp att köpa ny bil. Hon ville veta vad som skulle vara mest fördelaktigast. Att köpa bilen privat eller i företaget? En enkel fråga kan tyckas men där det inte alltid finns ett enkelt svar. Som med mycket annat finns det flera saker att ta hänsyn till. Med privatbil betalar du själv alla kostnader förknippat med bilen privat. Det vill säga inköp av bilen, skatt, försäkring och reparation och underhåll. Med tjänstebil är det företaget som köper eller leasar bilen och som också står för alla kostnader förknippat med den. Tjänstebilen används uteslutande för körning i tjänsten men om du använder tjänstebilen även för privat körning, mer än tio tillfällen per år eller mer än 100 mil, ska du förmånsbeskattas. Därmed blir tjänstebilen en förmånsbil.

  Drivmedlet för förmånsbilen kan du välja att betala privat och då får du ta ut milersättning för de mil du kör i tjänsten. Det andra alternativet är att företaget betalar allt drivmedel men då ska du också förmånsbeskattas med 120% av marknadsvärdet av drivmedlet för de mil du kör privat. Detta avskräcker många och de väljer istället att själv betala drivmedlet och ta ut milersättning för de mil de kör i tjänsten. Om förmånsbil eller privatbil är mest fördelaktigt för just dig beror bland annat på vilken bil det är och hur många mil du kör privat och i företaget. Det är svårt att säga ett exakt milantal när de olika alternativen är mest fördelaktiga, men generellt kan man säga att ju mer du kör desto mer fördelaktigt är det med förmånsbil. Tanken med förmånsbeskattning är att det ska vara kostnadsneutralt om man kör ”normalt” antal mil (ca 1500 mil totalt) per år. Det vill säga att det ska kosta lika mycket om du väljer privatbil eller förmånsbil. Införandet av Bonus Malus under 2018 gör också att fordonsskatten numera räknas in när man beräknar förmånsvärdet. Dock gäller det bara bilar som registrerats efter 1 juli 2018.

  Vad är det för skillnad på tjänstebil och förmånsbil?

  Att som anställd ha tillgång till tjänstebil eller förmånsbil är oftast en stor förmån oavsett. Men självklart finns det en skillnad mellan tjänstebil och förmånsbil.

  När får man löneavdrag?

  När du är tjänstledig är du ledig utan lön och du tjänar inte någon semesterlön under tjänstledigheten då den inte är semestergrundande. Om du däremot är ledig på grund av föräldraledighet, semester eller sjukdom kan ledigheten vara semestergrundande.

  Om du har månadslön är det vanligast att du får avdrag på den och om du har timlön får du helt enkelt betalt för färre timmar. Det finns tillfällen då du kan göra avdrag per timme även med månadslön, som t.ex. när du är ledig en kortare tid.

  Om din arbetsgivare har ett kollektivavtal kan du läsa i det vad som gäller för dig och hur timavdraget ska beräknas vid den typ av ledighet du söker. Även om din arbetsgivare inte har något kollektivavtal är det vanligt att företag följer beräkningsmetoder enligt de vanligaste kollektivavtalen. Till exempel får tjänstledigheten inte avslutas på helgen enligt vissa avtal.