:

Vad är en pensionskostnad?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en pensionskostnad?
 2. Hur mycket av lönen sätts av till pension?
 3. Hur mycket betalar arbetsgivaren in till minPension?
 4. Hur mycket kostar det att gå i pension?
 5. Vad ingår i pension?
 6. Vad är en bra pension per månad?
 7. Hur många tjänar över 50 000?
 8. Hur många tjänar över 65000 i månaden?
 9. Hur mycket pengar bör man ha sparat vid 50?
 10. Hur långt räcker 5 miljoner i pensionskapital?
 11. Vad är en bra pension i månaden?
 12. Måste man betala in pension?
 13. Hur mycket får jag i pension per månad?
 14. Hur mycket får en fattigpensionär 2023?
 15. Vad är den genomsnittliga pensionen i Sverige?

Vad är en pensionskostnad?

Pyramiden symboliserar de olika delarna i pensionssystemet som består av allmän pension, tjänstepension och eventuellt eget sparande till pension. Hur stora de olika delarna är i din framtida pension, eller om alla delar finns med är individuellt. Eget sparande är till exempel ett frivilligt komplement till den övriga pensionen som du själv avgör om du behöver. Se hur din pensionspyramid ser ut

Hur mycket av lönen sätts av till pension?

Fyll i din nuvarande lön före skatt och se hur mycket din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension, om du har tjänstepension.

Hur mycket betalar arbetsgivaren in till minPension?

Tjänstepensionen är en av de viktigaste delarna i ditt pensionssparande. Oftast består den av flera olika pensionssparanden från olika arbetsgivare som dessutom placerats hos olika pensionsbolag. Det gör att många sparare upplever att det är svårt att få överblick över just tjänstepensionen.

Vi ska här försöka gå igenom några av de vanligaste frågorna om tjänstepensionen:

 • Hur stor del av pensionen är tjänstepensionen?
 • Hur mycket är “normalt” att ha i tjänstepension?
 • Hur kan jag placera min tjänstepension?
 • Vad kan jag göra för att förbättra min tjänstepension?

För de allra flesta som är äldre än 25 år och är fast anställda betalar arbetsgivaren in runt 4,5 procent av bruttolönen till tjänstepensionen. Detta gäller för inkomster upp till 44 375 kronor (år 2022). Tjänar du mer än så kan avsättningen på överskjutande inkomst vara hela 30 procent.

Den totala avsättning till din pension illustreras ofta som en pyramid.

Hur mycket kostar det att gå i pension?

På all inkomst (även pension) får du ett grundavdrag, dvs du behöver inte betala skatt på viss inkomst. Om du arbetar så får du även ett jobbskatteavdrag – tanken är att det ska löna sig mer att jobba än att gå på bidrag eller att ta ut pension (trots att pension faktiskt är uppskjuten lön….).

Från och med året du fyller 66 år* så blir grundavdraget högre, jobbskatteavdraget fördubblas och gränsen för när du betalar statlig skatt höjs. Himla bra! Skulle vi vara superduper skattesmarta så skulle all vår inkomst komma från året vi fyller 66 år men det funkar ju inte. Vi behöver ha pengar att leva på här och nu.

* 66 år kommer att höjas framöver för att matcha att vi lever längre, men i dag är det den åldergräns som gäller. Så har du några år kvar till pension är det sannnolikt 67 eller 68 som gäller när det väl är aktuellt för dig.

Vad ingår i pension?

Du kan tjäna in till din allmänna pension hela livet. Alla år du arbetar och betalar skatt räknas. 

Vad är en bra pension per månad?

Livslängdsantagande är försäkringsbolagets bedömning av hur länge personer i en viss åldersgrupp beräknas leva. Det används bland annat för att beräkna storleken på din pension.

Livslängdsantaganden har stor betydelse för hur mycket som betalas ut.Har ett bolag ett livslängdsantagande att en 65-åring i genomsnitt kommer att leva i 25 år till. Om denne 65-åring har ett pensionskapital på 1 Mkr och vill börja ta ut pensionen med en livslång utbetalning, så kommer bolaget betala ut ca 40 000 kronor per år.

Hur många tjänar över 50 000?

Vi kommer att gå igenom olika metoder man skulle kunna använda för att hitta en definition på höginkomsttagare. Det finns ingen officiell gräns varför man bör se på frågan från olika synvinklar.

Ett sätt att se på huruvida man är höginkomsttagare eller ej är att se på skatten. Har man hög lön, får man utöver kommunalskatten (som är runt 30% +/- några procentenheter beroende på kommun), betala statlig inkomstskatt (20%). Skatten tas ut på inkomster över brytpunkten.

För 2022 är brytpunkten 540 700 kr per år före grundavdrag, men vi kan också ta hänsyn till grundavdraget. Den som inte har fyllt 65 år vid årets ingång kan ha en total årsinkomst på 554 900 kronor (540 700 + 14 200) innan den statliga inkomstskatten börjar tas ut, vilket betyder att de som har en månadslön på drygt 46 000 kr eller mer måste betala statlig inkomstskatt.

Man skulle kunna säga att definition på höginkomsttagare alltså är en inkomst över 46 000 kr.

Hur många tjänar över 65000 i månaden?

Sverige är ett land utan rika, om vi får säga det själva. De med höga inkomster tror att de tjänar sämre än de gör jämfört med andra, medan de fattiga inbillar sig att de är rikare än de är. Alla tenderar att se sig själva som mitt emellan.

Det visar en undersökning av ekonomiforskarna Mounir Karadja, Johanna Möllerström och David Seim, där de bad 1 500 personer att uppskatta var i inkomsthierarkin de skulle placera sig själva. Tillhör du de 20 procenten rikaste? De 40 procenten? De ställde också frågor om politisk inställning, utbildning med mera.

Hur mycket pengar bör man ha sparat vid 50?

Månadssparandet har minskat något i år jämfört med förra året, både sett till medel- och mediansparande. Det kan bero på att många i större utsträckning låter pengarna ligga kvar på sparkontot eller att sparandet har minskat till följd av högre utgifter i hushållet. Däremot är det viktigare än någonsin att fortsätta och, om du kan, öka månadssparandet trots att det är tråkigt att behöva minska konsumtionen. Det låter osannolikt men det är faktiskt i sämre tider som de bästa investeringarna görs eftersom många värdepapper handlas på låga nivåer. Dessutom är ett starkt månadssparande, särskilt tidigt i vuxenlivet, fördelaktigt just för att tid och avkastning är det som krävs för att maximera ränta på ränta-effekten.

Hur långt räcker 5 miljoner i pensionskapital?

Tjänstepensionen är en av de viktigaste delarna i ditt pensionssparande. Oftast består den av flera olika pensionssparanden från olika arbetsgivare som dessutom placerats hos olika pensionsbolag. Det gör att många sparare upplever att det är svårt att få överblick över just tjänstepensionen.

Vi ska här försöka gå igenom några av de vanligaste frågorna om tjänstepensionen:

 • Hur stor del av pensionen är tjänstepensionen?
 • Hur mycket är “normalt” att ha i tjänstepension?
 • Hur kan jag placera min tjänstepension?
 • Vad kan jag göra för att förbättra min tjänstepension?

För de allra flesta som är äldre än 25 år och är fast anställda betalar arbetsgivaren in runt 4,5 procent av bruttolönen till tjänstepensionen. Detta gäller för inkomster upp till 44 375 kronor (år 2022). Tjänar du mer än så kan avsättningen på överskjutande inkomst vara hela 30 procent.

Den totala avsättning till din pension illustreras ofta som en pyramid.

Vad är en bra pension i månaden?

Om du är ung ger raknapension.se en bra bild av hur hög pension du kan förvänta dig givet de antaganden du anger.

Om du har arbetat i några decennier är prognosen mer osäker, eftersom denna sida inte har tillgång till information om hur mycket du tidigare har tjänat in till pensionen och hur hög avkastning du fått. Den officiella tjänsten minpension.se har tillgång till sådan information och kan på så sätt ge en bättre prognos – men räknar samtidigt inte med framtida ekonomisk tillväxt.

Måste man betala in pension?

Tjänstepension är den delen av pensionen du får av din arbetsgivare. Den utgör cirka 20–50 procent av din totala pension.

När du flyttar en pension i fribrev till en fondförsäkring hos oss betalar du bara avgift för de fonder du väljer att spara i samt avkastningsskatt. Vi har tagit bort övriga avgifter. Det betyder mer pengar i pension till dig. En individuell tjänstepension eller en privat pensionsförsäkring där det inte längre betalas in några pengar kallas för fribrev.

Hur mycket får jag i pension per månad?

I pensionsprognosen får du snabbt och enkelt en överblick av alla delar av din framtida pension. Du kan se hur mycket du kan få per månad och hur pensionen påverkas om du till exempel får en ny lön eller väljer att ta ut den sent eller tidigt.

Storleken på din framtida pension påverkas mest av hur mycket du tjänar genom hela livet, om du har tjänstepension och när du väljer att ta ut pensionen.

Olika händelser under livet påverkar storleken på din framtida pension. Därför är det bra att göra en ny prognos när du exempelvis har bytt jobb, varit föräldraledig, gått ner i arbetstid, blivit arbetslös eller varit sjukskriven en längre tid.

Du kan snabbt se vad du kan få per månad när du gör en pensionsprognos.

Hur mycket får en fattigpensionär 2023?

Pensionerna påverkas i praktiken av två olika index: arbetspensionsindexet och lönekoefficienten.

 • Arbetspensionsindexet höjer löpande arbetspensioner årligen. Indexet bygger till 20 procent på förändringen i löntagarnas inkomstnivå och till 80 procent på konsumentprisindexet. Det vill säga ju högre arbetspensionsindex, desto mer har priserna stigit.
 • Lönekoefficientens syfte är att bevara värdet på de inkomster man samlat under sin arbetskarriär. Lönekoefficienten bygger till 20 procent på konsumentpriserna och till 80 procent på förändringen i löntagarnas inkomstnivå, det vill säga motsatsen till arbetspensionsindexet.

När du ansöker om pension höjs dina löneinkomster under hela din arbetskarriär till pensioneringsårets nivå med lönekoefficienten, och utifrån det beräknas din intjänade pension. När din pension börjar betalas ut används det årliga arbetspensionsindexet i stället för lönekoefficienten. I tabellen nedan ser du hur exceptionell situationen ser ut inför 2023. Arbetspensionsindexet är högre än lönekoefficienten. 

Vad är den genomsnittliga pensionen i Sverige?

Kvinnors pension uppgår till runt 70 procent av männens. År 2020 hade män i genomsnitt drygt 23 600 kronor per månad i pension före skatt i pension, medan kvinnor i genomsnitt hade 16 500 kronor före skatt*. De här skillnaderna i pension beror på att många kvinnor har en lägre lön än män**.

- Pensionen grundar sig på den inkomst man haft under hela yrkeslivet. Eftersom många kvinnor har lägre löner får de också mindre i pension. Alla kvinnor har såklart inte låga löner, men om man har det finns en del saker att tänka på för att ekonomin ska bli så bra som möjligt den dagen det är dags för pension. Och det är viktigt att börja i god tid, då har man större möjlighet att påverka pensionen till det bättre, säger Madelén Falkenhäll, Hållbarhetsekonom på Swedbank.