:

Vem kan starta en stiftelse?

Innehållsförteckning:

  1. Vem kan starta en stiftelse?
  2. Vad är fördelen med en stiftelse?
  3. Varför skapa stiftelse?
  4. Kan en stiftelse vara vinstdrivande?
  5. Hur mycket pengar behövs för att starta en stiftelse?
  6. Är stiftelse skattefritt?
  7. Är stiftelser skattebefriade?
  8. Kan en stiftelse ta lån?
  9. Hur mycket kapital behövs för att starta en stiftelse?

Vem kan starta en stiftelse?

Den främsta fördelen med en stiftelse är att dina pengar alltid kommer till nytta för det ändamål som du är känslomässigt engagerad i – även efter din livstid. Det unika med en stiftelse är dessutom att den inte har några ägare eller medlemmar utan dina pengar förvaltas som en självägande förmögenhet.

Den vanligaste formen är en så kallad avkastningsstiftelse. Det betyder att avkastningen på det belopp som du sätter av till stiftelsen gynnar det ändamål som du har bestämt. 

Vad är fördelen med en stiftelse?

Starta stiftelse är ett initiativ att lära ut mer om stiftelser och det svenska stiftelseväsendet till den svenska allmänheten. För många så är en stiftelse något ganska okänt, p.g.a. denna okunskap så finns många fördomar om stiftelser och deras företrädare. Vad vi här vill belysa är de många fördelarna som en stiftelse och stiftelseägda företag för med sig, både för enskilda individer och för samhället i stort. Härigenom så vill vi öka samhällets samverkan med stiftelser på såväl individnivå som på nationell nivå.

Varför skapa stiftelse?

Stiftelselagen innehåller bestämmelser som gäller för de flesta stiftelser.

Enligt stiftelselagen bildas en stiftelse ”genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål” (1 kap. 2 § SL).

Av allmänna rättsgrundsatser framgår att vem som helst som har förmåga att avge en rättslig viljeförklaring kan bilda en stiftelse. Det krävs dock att stiftaren själv råder över den egendom som han eller hon vill avskilja för stiftelsen. Detta utesluter normalt den som är försatt i konkurs. Underåriga kan i allmänhet inte bilda en stiftelse eftersom de saknar den rättsliga handlingsförmåga som krävs. Både fysiska och juridiska personer kan bilda en stiftelse. Även en stiftelse kan bilda en ny stiftelse.

Kan en stiftelse vara vinstdrivande?

Idag erbjuder Mo Gård insatser utifrån lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i form av boende för vuxna samt daglig verksamhet, boende för barn och ungdomar i anslutning till anpassade gymnasieskolestudier eller för barn som av annan anledning behöver bo utanför sitt föräldrahem samt Anpassad gymnasieskola.

Målgruppen är ungdomar och vuxna med kombinerade funktionsnedsättningar tillhörande personkrets 1 § 1, 1 § 3 LSS, som har behov av att mötas av specifik kompetens inom kommunikationsområdet.

Hur mycket pengar behövs för att starta en stiftelse?

Den främsta fördelen med en stiftelse är att dina pengar alltid kommer till nytta för det ändamål som du är känslomässigt engagerad i – även efter din livstid. Det unika med en stiftelse är dessutom att den inte har några ägare eller medlemmar utan dina pengar förvaltas som en självägande förmögenhet.

Den vanligaste formen är en så kallad avkastningsstiftelse. Det betyder att avkastningen på det belopp som du sätter av till stiftelsen gynnar det ändamål som du har bestämt. 

Är stiftelse skattefritt?

Stiftelser omfattas av olika skatteregler, beroende på stiftelsens ändamål. Alice Kuzmina, biträdande jurist på Baker McKenzie, reder ut vad som gäller på området.

Vad är det som avgör hur en stiftelse beskattas? Man kan säga att ”stiftelse” är ett samlingsnamn för juridiska personer utan medlemmar eller ägare vars syfte är att förvalta en avsatt ekonomisk förmögenhet för särskilt ändamål och över en längre tid. Beskattning av stiftelser är i stort sätt avhängigt av ändamålet och kan i praktiken få väldigt olika utfall.

Är stiftelser skattebefriade?

Enligt Stiftelselagen bildas en stiftelse genom att stiftaren förordnar att han för ett bestämt ändamål vill skapa en varaktigt bestående, självständig förmögenhet som han i enlighet med förordnandet tillskjuter själv.

Det finns en mängd olika typer av stiftelser. Det som kännetecknar en stiftelse är bland annat att den inte har några ägare eller medlemmar. Den har därför inte något organ som kan övervaka och ingripa mot dem som ansvarar för stiftelsens förvaltning.

Kan en stiftelse ta lån?

Den främsta fördelen med en stiftelse är att dina pengar alltid kommer till nytta för det ändamål som du är känslomässigt engagerad i – även efter din livstid. Det unika med en stiftelse är dessutom att den inte har några ägare eller medlemmar utan dina pengar förvaltas som en självägande förmögenhet.

Den vanligaste formen är en så kallad avkastningsstiftelse. Det betyder att avkastningen på det belopp som du sätter av till stiftelsen gynnar det ändamål som du har bestämt. 

Hur mycket kapital behövs för att starta en stiftelse?

Den främsta fördelen med en stiftelse är att dina pengar alltid kommer till nytta för det ändamål som du är känslomässigt engagerad i – även efter din livstid. Det unika med en stiftelse är dessutom att den inte har några ägare eller medlemmar utan dina pengar förvaltas som en självägande förmögenhet.

Den vanligaste formen är en så kallad avkastningsstiftelse. Det betyder att avkastningen på det belopp som du sätter av till stiftelsen gynnar det ändamål som du har bestämt.