:

Kan man få registerutdrag digitalt?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man få registerutdrag digitalt?
 2. Var hittar jag registerutdrag?
 3. Kan man begära registerutdrag?
 4. Kan man se andras brottsregister?
 5. Hur kan man se någons belastningsregister?
 6. Hur lång tid tar det att få ett registerutdrag?
 7. Vad syns i registerutdrag?
 8. Vad kostar ett registerutdrag?
 9. Hur lång tid tar det att få registerutdrag?
 10. Hur kan man se folks domar gratis?
 11. Kan man se om en person är straffad?
 12. Hur kan jag se om en person är straffad?
 13. Var kan man se om någon är straffad?
 14. Vad syns i ett registerutdrag?
 15. Vem utfärdar registerutdrag?
 16. Vad är ett registerutdrag?
 17. Vad är ett registerutdrag enligt dataskyddsförordningen?
 18. Har du rätt att begära ut ett registerutdrag från SBC?
 19. Vad är ett registerutdrag?
 20. Vad är ett registerutdrag enligt dataskyddsförordningen?
 21. Har du rätt att begära ut ett registerutdrag från SBC?

Kan man få registerutdrag digitalt?

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar i din begäran i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. Personuppgifterna behandlas av handläggare inom Polismyndigheten som ett led i myndighetsutövning och ändamålet är att handlägga din begäran om registerutdrag.

Personuppgifterna kommer bara att sparas så länge de behövs men handlingar som lämnas in till en myndighet blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagstiftningen.

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du i stället använda någon av blanketterna på sidan Blanketter – kontrollera egna uppgifter.

Var hittar jag registerutdrag?

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar i din begäran i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. Personuppgifterna behandlas av handläggare inom Polismyndigheten som ett led i myndighetsutövning och ändamålet är att handlägga din begäran om registerutdrag.

Personuppgifterna kommer bara att sparas så länge de behövs men handlingar som lämnas in till en myndighet blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagstiftningen.

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du i stället använda någon av blanketterna på sidan Blanketter – kontrollera egna uppgifter.

Kan man begära registerutdrag?

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar i din begäran i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. Personuppgifterna behandlas av handläggare inom Polismyndigheten som ett led i myndighetsutövning och ändamålet är att handlägga din begäran om registerutdrag.

Personuppgifterna kommer bara att sparas så länge de behövs men handlingar som lämnas in till en myndighet blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagstiftningen.

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du i stället använda någon av blanketterna på sidan Blanketter – kontrollera egna uppgifter.

Kan man se andras brottsregister?

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Hur kan man se någons belastningsregister?

Utdraget gäller i ett år och visar följande brott om du straffats för dem:

Utdraget gäller i ett år och visar följande brott om du straffats för dem:

Hur lång tid tar det att få ett registerutdrag?

Om du begärt ett registerutrag så kommer du få det inom 30 dagar från det att din begäran kom in (i enlighet med reglerna för detta i GDPR).

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Vad syns i registerutdrag?

Utdraget gäller i ett år och visar följande brott om du straffats för dem:

Utdraget gäller i ett år och visar följande brott om du straffats för dem:

Vad kostar ett registerutdrag?

SVAR: Det är ett lagkrav att visa utdrag när du blivit erbjuden ett jobb, eller praktik där du har direkt eller regelbunden kontakt med barn, exempelvis på en förskola, grundskola eller ett boende där barn tas emot. Men det gäller inte bara om du arbetar med barn. Registerutdrag krävs också för yrken inom psykiatrin eller missbruksvård och för vissa yrken i försäkringsbranschen eller på larmföretag.

SVAR: Ja och nej. De har ingen laglig rätt att kräva det. De kan be dig att visa ett, men du har rätt att säga nej. Det är bara i yrken med barnkontakt, psykiatrisk vård och vissa försäkringsyrken som det är lagkrav på att visa registerutdrag. Däremot finns i dag ingen lag som förbjuder de att fråga om du vill visa ett.

SVAR: Ja, enligt Kommunals förbundsjurist Olov Östensson kan de det om de inte redan lovat dig en anställning eller ett avtal är påskrivet.

SVAR: Ja, det finns ett lagkrav på att ledare för barn i idrottsföreningar eller andra barnverksamheter ska lämna ett utdrag om uppdragsgivaren ber om det.

Hur lång tid tar det att få registerutdrag?

När du är inloggad på Mina sidor kan du se ditt registerutdrag direkt. Du får en pdf som du kan ladda ner och skriva ut.

Hur kan man se folks domar gratis?

Här har du möjlighet att läsa mer om våra gratistjänster. För att få tillgång till våra gratistjänster registrerar du dig som medlem hos oss. Exempel på en extratjänst är vår postnummerbevakning där du aktivera en övervakningstjänst som innebär att du via en enkel inställning kan övervaka ett specifikt område t.ex. din adress eller din kommun.

Kan man se om en person är straffad?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lawline är en sida där man ställer juridiska frågor, däremot kan man inte ställa frågor om en viss person har begått något brott. Något jag däremot kan svara på är om en dom är offentlig, och hur man ska göra om man vill begära ut en dom.

Hur kan jag se om en person är straffad?

Alla som har fått en påföljd för brott i Sverige hamnar i Polismyndighetens belastningsregister. Detta oavsett om straffet meddelats genom en dom, ett strafföreläggande eller genom att polisen meddelat en ordningsbot. En meddelad åtalsunderlåtelse framgår också av registret.

Läs mer om strafföreläggande

Var kan man se om någon är straffad?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål kan du göra detta via den domstol som har hand om målet. Detta förutsätter däremot att du vet vad det är för mål och således vilken domstol som har hand om målet. Handlingen som du begär ut får vidare inte vara sekretessbelagd. Mer konkret information om hur du går tillväga för att beställa en dom hittar du här.

Vad syns i ett registerutdrag?

Syftet med bestämmelserna om registerkontroll är att skydda barn och unga mot sexualbrott och andra grova brott.

Reglerna bygger på en avvägning mellan två viktiga skyddsintressen – å ena sidan intresset av att minska riskerna för övergrepp mot barn och å andra sidan skyddet för den personliga integriteten. Med barn menas personer under 18 år.

Vem utfärdar registerutdrag?

Utdraget är till för dig som tänker bosätta dig, få tillstånd att resa in eller jobba i ett annat land och behöver visa ett utdrag från belastningsregistret i samband med det. Utdraget gäller även för dig som ska adoptera barn från ett annat land.

För att använda e-tjänsten måste du ha en e-postadress som du är villig att uppge.

Använd inte e-tjänsten om du har skyddad identitet. Använd då blankett istället, se länk nedan.

Vad är ett registerutdrag?

Registerutdrag. Ett registerutdrag visar vilka uppgifter som UC har registrerat om ett företag eller dig som privatperson och enskild näringsidkare. Det kan vara information om till exempel betalningsanmärkningar, beviljade krediter eller om någon har beställt en kreditupplysning på dig.

Vad är ett registerutdrag enligt dataskyddsförordningen?

Registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att begära ut ett registerutdrag från SCB. I registerutdraget får du reda på vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss. Här finns instruktioner om hur du gör.

Har du rätt att begära ut ett registerutdrag från SBC?

Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att begära ut ett registerutdrag från SCB. ... Observera att du även måste vara ansluten till e-tjänsten ”Mina meddelanden” för att kunna få utdraget levererat elektroniskt. Tänk på att filen kan bli upp till 40 Mb.

Vad är ett registerutdrag?

 • Registerutdrag. Ett registerutdrag visar vilka uppgifter som UC har registrerat om ett företag eller dig som privatperson och enskild näringsidkare. Det kan vara information om till exempel betalningsanmärkningar, beviljade krediter eller om någon har beställt en kreditupplysning på dig.

Vad är ett registerutdrag enligt dataskyddsförordningen?

 • Registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att begära ut ett registerutdrag från SCB. I registerutdraget får du reda på vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss. Här finns instruktioner om hur du gör.

Har du rätt att begära ut ett registerutdrag från SBC?

 • Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att begära ut ett registerutdrag från SCB. ... Observera att du även måste vara ansluten till e-tjänsten ”Mina meddelanden” för att kunna få utdraget levererat elektroniskt. Tänk på att filen kan bli upp till 40 Mb.