:

När är försäljning momsfri?

Innehållsförteckning:

 1. När är försäljning momsfri?
 2. Kan företag sälja utan moms?
 3. Vad är momsfri försäljning i Sverige?
 4. Vem är momsbefriad?
 5. Hur bokför man momsfri försäljning?
 6. Hur påverkar moms försäljningspriset?
 7. Får företag köpa momsfritt?
 8. Hur mycket kan man sälja utan företag?
 9. Kan en privatperson sälja med moms?
 10. Hur ansöker man om momsbefrielse?
 11. Hur bokför man kvitto utan moms?
 12. Hur bokför jag en faktura utan moms?
 13. Hur räknar man ut moms på försäljning?
 14. Vad menas med momsfritt?
 15. Får privatpersoner sälja till företag?
 16. Hur ska du anmäla momsregistrering till Skatteverket?
 17. Vad gäller momsbefrielsen för försäljning i Sverige?
 18. Hur ska du ta ut moms vid försäljning av varor till utlandet?

När är försäljning momsfri?

Företag som utnyttjar möjligheten att inte momsregistrera sig ska inte ta ut moms på sin försäljning, men får inte heller dra av moms på sina inköp.

Om ett företag har mycket moms att få tillbaka så kan det vara en fördel att ingå i momssystemet. Då kan företaget välja att registrera sig för moms även om årsomsättningen understiger 80 000 kr (prop. 2021/22:110 s. 5).

Kan företag sälja utan moms?

Den moms som du tar ut när du säljer momspliktiga varor och tjänster kallas utgående moms.

Om du bedriver näringsverksamhet och levererar varor eller tjänster måste du normalt

 • registrera dig hos skattemyndigheten i det land där du bedriver din verksamhet
 • debitera dina kunder moms och redovisa momsen för skattemyndigheten.

Vad är momsfri försäljning i Sverige?

På institutionens kundfakturor, till exempel vid försäljning av uppdragsutbildning eller vid vidarefakturering av vara eller tjänst, ska i allmänhet utgående moms debiteras. Pålägg med 25 procent (generella momssatsen) är vanligast. Om köparen finns i Sverige ska vi i regel lägga på svensk moms. Undantag görs bl.a. vid fakturering mellan statliga myndigheter och för momsfria tjänster. Lokaluthyrning, viss utbildning och tjänst som är ett led i myndighetsutövning, till exempel tillhandahållande av bevis, protokoll med mera är momsfritt. Vid försäljning mellan statliga myndigheter ska aldrig moms debiteras då alla myndigheter ses som ett och samma skattesubjekt. På Ekonomistyrningsverkets webbplats (ESV myndigheter) finns uppgifter om vilka organisationer som är statliga myndigheter.

Vid försäljning av varor till ett annat EU-land ska inte svensk moms debiteras under förutsättning att kunden har ett VAT-nr. Detta nummer måste anges på fakturan. Om kunden saknar VAT-nummer ska således svensk moms läggas på fakturan.

Vem är momsbefriad?

Nedan följer en lista på vilka begrepp som används i skattelagstiftningen och hur de definieras:

Området varor är relativt lättförståeligt, medan området tjänster, i synnerhet för KIs verksamhet, i många fall beskattas enligt särskilda regler. För att kunna avgöra om beskattning ska ske i Sverige och vem som i så fall är skattskyldig måste man alltså veta vilken typ av tjänst som tillhanda­hållits.

Hur bokför man momsfri försäljning?

Vad är det egentligen som gäller kring momsfri försäljning? Här reder vi ut det hela!

Under ruta 42 i momsrapporten redovisar man försäljning som är undantagen från moms samt  bidrag och ersättningar som inte är ersättningar för sålda varor eller tjänster. Eftersom de är undantagna från moms passar de inte in i någon annan momsruta, och läggs då på ruta 42. För att en intäkt skall redovisas i ruta 42 använder du momskod 420 i programmet.

Hur påverkar moms försäljningspriset?

We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent and legitimate interest. You may exercise your right to consent or object to a legitimate interest, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework. More information

Always Active

Får företag köpa momsfritt?

Du som har en försäljning på under 30 000 kronor om året är inte skyldig att vara momsregistrerad. Vi förklarar vad momsbefrielse innebär, hur du räknar ut beloppsgränsen och vad som är viktigt att tänka på.

Reglerna innebär att organisationer eller företag som är etablerade i Sverige, och har en försäljning inom landet som uppgår till högst 30 000 kronor, inte behöver vara registrerade för moms. De nya reglerna för momsbefrielse trädde i kraft 2017. Befrielsen gäller om skyldigheten att betala moms uppkommit från den 1 januari 2017 eller senare. 

Hur mycket kan man sälja utan företag?

Det finns inga gränser för hur mycket skrot man får sälja som privatperson i Sverige. Men även om det inte finns några gränser för hur mycket skrot man får sälja, så finns det däremot regler för i vilka fall det går att sälja skrot utan att betala skatt. Det får du veta mer om här nedan.

Kan en privatperson sälja med moms?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Hur ansöker man om momsbefrielse?

Ja, har du för avsikt att driva ett företag som säljer varor eller tjänster som är momspliktiga ska du registrera dig.

Avsikten att bedriva en momspliktig verksamhet ska kunna styrkas med så kallade objektiva omständigheter. Här är några exempel på sådana:

 • Att den som bedriver verksamheten säljer varor eller tjänster.
 • Att det har köpts in tillgångar som bara kan användas i en ekonomisk verksamhet.
 • Att det finns lokaler som är särskilt anpassade för en ekonomisk verksamhet. 
 • Att verksamheten aktivt marknadsförs på ett ändamålsenligt sätt.

Hur bokför man kvitto utan moms?

Hej igen!

Okej då låter det som att du köpte det direkt på plats och i och med att du köpte det som privatperson så lades även VAT enligt Portugals regler på. Då bokför du detta som en resekostnad, tex inom 5800 resekostnader kontogruppen utan moms, då hela beloppet blir en kostnad. Som jag nämnde tidigare så har man ingen avdragsrätt för någon annan lands moms, därav att allting blir en kostnad. Då kan man exempelvis bokföra det så här:

Hur bokför jag en faktura utan moms?

Hej igen!

Okej då låter det som att du köpte det direkt på plats och i och med att du köpte det som privatperson så lades även VAT enligt Portugals regler på. Då bokför du detta som en resekostnad, tex inom 5800 resekostnader kontogruppen utan moms, då hela beloppet blir en kostnad. Som jag nämnde tidigare så har man ingen avdragsrätt för någon annan lands moms, därav att allting blir en kostnad. Då kan man exempelvis bokföra det så här:

Hur räknar man ut moms på försäljning?

Välj momskalkylator nedan efter vad du vill räkna ut och vilka värden du redan har på ditt kvitto eller faktura. Ange de två värden du har i rätt kalkylator och kalkylatorn räknar direkt ut de andra två. Vill du till exempel räkna ut moms baklänges så använd första kalkylatorn nedan, där du anger pris inkl. moms samt momssats.

En del av kalkylatorerna nedan är samma, men de är dubblerade för att du enklare ska kunna hitta rätt kalkylator utifrån vad du vill räkna ut och de kända värdena du har.

Vad menas med momsfritt?

Välj momskalkylator nedan efter vad du vill räkna ut och vilka värden du redan har på ditt kvitto eller faktura. Ange de två värden du har i rätt kalkylator och kalkylatorn räknar direkt ut de andra två. Vill du till exempel räkna ut moms baklänges så använd första kalkylatorn nedan, där du anger pris inkl. moms samt momssats.

En del av kalkylatorerna nedan är samma, men de är dubblerade för att du enklare ska kunna hitta rätt kalkylator utifrån vad du vill räkna ut och de kända värdena du har.

Får privatpersoner sälja till företag?

Köplagen är dispositiv. Detta betyder att den inte är en tvingande lagstiftning. Avtalsparterna kan komma överens om andra villkor än vad köplagen föreskriver. Om parterna inte har något skriftligt avtal, kan de istället vända sig till lagens bestämmelser. Men om parterna har ett avtal, muntligt eller skriftligt, gäller villkoren i avtalet före Köplagens bestämmelser.

En ny lagbestämmelse trädde i kraft för telefonförsäljare som aktivt ringer till konsumenter för att sälja något. Idag måste konsumenten godkänna köpet skriftligen, för att det ska vara giltigt (skriftlighetskravet). Detta blev infört för att det ska bli svårare för konsumenter att bli lurade och att konsumenterna ska känna sig säkrare vid köpet. Lagen gäller dock inte till företag som säljer till andra företag. 

Hur ska du anmäla momsregistrering till Skatteverket?

 • Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms, ska du vara momsregistrerad. Du anmäler momsregistrering till Skatteverket. I din anmälan ska du bland annat lämna uppgift om hur stor försäljning du beräknar i din verksamhet, hur ofta du vill redovisa moms och vilken redovisningsmetod du använder.

Vad gäller momsbefrielsen för försäljning i Sverige?

 • Momsbefrielsen gäller för den som har en försäljning i Sverige som understiger 30 000 kronor under ett beskattningsår. Om du däremot redan vid beskattningsårets början vet att försäljningen kommer att bli större än 30 000 kronor kan du inte utnyttja reglerna om momsbefrielse. Du kan inte heller bli befriad om du är frivilligt skattskyldig för ...

Hur ska du ta ut moms vid försäljning av varor till utlandet?

 • Moms vid försäljning av varor till utlandet. Du ska inte ta ut moms när du säljer och skickar varor till en momsregistrerad köpare i ett annat EU-land som har ett giltigt momsregistreringsnummer (VAT-nummer). Istället ska köparen redovisa moms i sitt land. Är köparen däremot inte momsregistrerad ska du ta ut svensk moms.