:

Vad är ett taxeringsbeslut?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett taxeringsbeslut?
 2. Vad innebär Taxeringskod?
 3. Vad är ett Taxeringsbevis?
 4. Var hittar jag taxeringsvärdet på en fastighet?
 5. Vad händer om man inte lämnar in Fastighetsdeklaration?
 6. Måste man lämna in Fastighetsdeklaration?
 7. Hur hittar man Taxeringskod?
 8. Hur kan man se taxeringsvärde?
 9. Var kan man se taxeringsvärdet?
 10. Hur ofta får man nytt taxeringsvärde?
 11. Är taxeringsvärdet viktigt?
 12. Hur mycket skatt betalar man på taxeringsvärdet?
 13. Kan man sälja en fastighet under taxeringsvärdet?
 14. Hur länge gäller taxeringsvärdet?
 15. Kan man se när en fastighet bytt ägare?

Vad är ett taxeringsbeslut?

§ Taxeringsbeslut är grundläggande beslut om årlig taxering, omprövningsbeslut och beslut om taxeringsåtgärder efter domstols beslut.

§ Skattemyndigheten skall varje taxeringsår fatta taxeringsbeslut före utgången av november på grundval av de uppgifter som lämnats enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt vad som i övrigt framkommit vid utredning enligt 3 kap. Lag (2001:1231).

Vad innebär Taxeringskod?

 • Fastighetstyp 1 – Lantbruksenheter
 • Fastighetstyp 2 – Småhusenheter
 • Fastighetstyp 3 – Hyreshusenheter
 • Fastighetstyp 4 – Industrienheter
 • Fastighetstyp 5 – Ägarlägenhetsenheter
 • Fastighetstyp 6 – Täkter
 • Fastighetstyp 7 – Elproduktionsenheter
 • Fastighetstyp 8 – Specialenheter (skatte- och avgiftsfria)[1]

Vad är ett Taxeringsbevis?

Välj om du vill använda vår e-tjänst eller skicka in ansökan per post.

Läs om hur du ansöker via vår e-tjänst eller per post.

Var hittar jag taxeringsvärdet på en fastighet?

Taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet som bestäms av Skatteverket. Är fastigheten ett hus består taxeringsvärdet dels av ett byggnadsvärde, dels av ett tomtvärde. Är fastigheten obebyggd består den endast av ett tomtvärde. Taxeringsvärde räknas ut på samma sätt oavsett om det är ett hus med bostadsrätter, en villa eller en jordbruksfastighet. Taxeringsvärdet ska motsvara 75% av marknadsvärdet på fastigheten.

- När Skatteverket räknar ut taxeringsvärdet räknar de på det sannolika marknadsvärdet i det värdeområde som fastigheten ligger i, säger Katarina Henriksson, privatrådgivare på Sparbanken Tanum.

Värdeområde är ett sätt att dela upp fastigheter utifrån vilket marknadsvärde de haft vid försäljningar under de senaste två åren samt om det finns geografiska faktorer som kan påverka en fastighets taxeringsvärde, till exempel buller från en motorväg. Andra saker som påverkar taxeringsvärdet är bland annat tomtstorleken, om det finns vatten och avlopp samt storlek och skick på bebyggelsen på tomten.

Vad händer om man inte lämnar in Fastighetsdeklaration?

Blanketten kommer i brevlådan vid månadsskiftet – men i år går det bra att göra sin fastighetstaxering redan nu på nätet. ”Risken för misstag blir mindre”, säger Erik Rydelid, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

I höst är det alltså igen dags för den allmänna fastighetsdeklaration som görs vart sjätte år. Förra taxeringen var den förenklade taxeringen 2010 för ägare av hyresfastighet, och i grunden skiljer sig inte förfarandet från den. Däremot får 72 000 industrifastigheter ett nytt taxeringsvärde för första gången på sex år.  Totalt rör det sig om 195 000 deklarationer som ska in och 62 000 förslag på taxeringar som blir godkända om ingen rättning sker av fastighetsägaren (gäller industrifastigheter).

Måste man lämna in Fastighetsdeklaration?

Du som har sålt med vinst kan betala in vinstskatten direkt efter att du har sålt bostaden om du vill. Skriver du på köpekontraktet under 2022 betalar du så här för att slippa ränta på ditt skattekonto:

Om din kvarskatt blir mer än 30 000 kronor behöver du betala in den del av kvarskatten som överstiger 30 000 kronor, så att den är bokförd senast den 13 februari 2023. Betala in resterande belopp så att de är bokförda senast den 3 maj 2023. Om din kvarskatt blir högst 30 000 kr slipper du att betala ränta om inbetalningen är bokförd senast den 3 maj 2023.

Om du sålt din privata bostadsrätt med förlust, är det möjligt att dra av halva förlustsumman. Men denna del slås också ihop med andra inkomster och utgifter av kapital. Om förlusten är större än de övriga vinsterna och inkomsterna får du ett underskott av kapital som du kan göra avdrag för. 

Hur hittar man Taxeringskod?

Hi and thank you for contacting Lawline with your question!

As I understand it, you understand the Swedish language, why I will answer your question in Swedish. In the event that something is unclear, you are welcome to send me an e-mail. Contact information is found in the end of the answer.

Hur kan man se taxeringsvärde?

Ett taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av det sannolika marknadsvärdet för fastigheter i värdeområdet, två år före taxeringsåret, det så kallade nivååret.

Det som påverkar taxeringsvärdet på en taxeringsenhet är, förutom värdenivån, också sådana värdefaktorer som bland annat avstånd till vattendrag, tillgång till vatten- och avlopp, bostadsbyggnadens byggnadskategori, ålder, storlek och standard.

Vid småhustaxeringen 2024 är det prisutvecklingen under åren 2020-2022 och prisnivån under 2022 som har avgjort om taxeringsvärdena gått upp eller ner sedan förra taxeringen.

Var kan man se taxeringsvärdet?

Du kan se taxeringsvärdet på ditt eget hus genom att logga in på Mina sidor på Skatteverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster. Har du nyligen gjort en större förändring på din fastighet, som till exempel en utbyggnad, kan du göra en egen beräkning av ditt taxeringsvärdeÖppnas i nytt fönster. På så sätt kan du se om ditt taxeringsvärde kommer förändras efter ombyggnaden.

Vill du kolla upp taxeringsvärdet på en annan fastighet kan du söka upp det hos SkatteverketÖppnas i nytt fönster. För att hitta rätt fastighet behöver du känna till fastighetsbeteckningen och kommunen.

Hur ofta får man nytt taxeringsvärde?

Ett taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet. Det kan vara både ett tomtvärde och ett byggnadsvärde beroende på hur ägarförhållandena ser ut. Taxeringsvärdet ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Ju högre taxeringsvärde desto högre avgift. Men äger du ett hus som har ett taxeringsvärde över 1 060 000 kronor betalar du ändå inte mer än takbeloppet för fastighetsavgiften, vilket för inkomståret 2020 är 8 349 kronor för småhus.

Taxeringsvärdet på din fastighet kan också ha betydelse om du behöver ta ett banklån och vill ha din fastighet som säkerhet. Ditt försäkringsbolag kan också titta på taxeringsvärdet om du råkar ut för en skada på huset och de behöver räkna på ersättning. Dessutom använder kommunen taxeringsvärdet när de ska beräkna tomträttsavgälder. Och det används i vissa fall som underlag vid friköp av tomträtter, samt vid en fastighetsvärdering.

Är taxeringsvärdet viktigt?

Du kan se taxeringsvärdet på ditt eget hus genom att logga in på Mina sidor på Skatteverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster. Har du nyligen gjort en större förändring på din fastighet, som till exempel en utbyggnad, kan du göra en egen beräkning av ditt taxeringsvärdeÖppnas i nytt fönster. På så sätt kan du se om ditt taxeringsvärde kommer förändras efter ombyggnaden.

Vill du kolla upp taxeringsvärdet på en annan fastighet kan du söka upp det hos SkatteverketÖppnas i nytt fönster. För att hitta rätt fastighet behöver du känna till fastighetsbeteckningen och kommunen.

Hur mycket skatt betalar man på taxeringsvärdet?

För fastigheter betalas antingen statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift. I vissa fall kan bägge dessa behöva betalas. Denna situation uppstår exempelvis om en hyresfastighet både har bostäder och lokaler för andra ändamål. För privatpersoner sker det däremot ytterst sällan. 

Det är den juridiska person som står som ägare på fastigheten den första januari som kommer att behöva betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift uträknat på taxeringsvärdet föregående år.  Vid flera ägare kommer summan att fördelas på dessa utifrån deras ägarandel. 

Kan man sälja en fastighet under taxeringsvärdet?

Bostad & Fastighet

Jag och min fru ska köpa en fastighet av hennes mor. fastigheten har ett värde av 1.8 miljoner. Vi får köpa den för 300000. Finns det skattetekniska problem med att vi köper fastigheten under vad den är värderad till

Hur länge gäller taxeringsvärdet?

 • Vad är en fastighetsbeteckning?
 • När krävs fastighetsbeteckning?
 • De lättaste sätten att hitta din tomts fastighetsbeteckning
  • Hitta fastighetsbeteckning genom Eniro kartor
  • Hitta fastighetsbeteckning genom Lantmäteriets gratistjänst
  • Hitta fastighetsbeteckning genom betaltjänst från hitta.se
  • Få mer information om din fastighet genom Skatteverket
 • De lättaste sätten att hitta information om någon annans fastighet
  • Hitta någon annans fastighetsbeteckning genom gratistjänster på nätet
  • Hitta någon annans fastighetsbeteckning genom Lantmäteriet
 • Hitta information om flera fastigheter som företag
  • Hitta fastighetsbeteckningar som företag genom FastighetSök
  • Hitta fastighetsbeteckningar som företag genom Geodataplatsen och Lantmäteriet
 • Webbsidor där du kan hitta din fastighetsbeteckning
 • Vanliga frågor om fastighetsbeteckning

En fastighetsbeteckning är det unika namn en fastighets har givits. En fastighet betyder i detta fall en tomt, en bit mark, där det kan stå byggnader, men inte nödvändigtvis behöver göra det. Fastighetsbeteckningen visar vem som äger den specifika biten mark, samt ägarhistoriken, alltså tidigare ägare till fastighet eller de som tidigare ägt marken.

För att ansöka om bygglov måste man ange fastighetsbeteckningen, men denna används även vid försäljning av fastigheter för att identifiera rätt ägare samt vid annan kontakt med byggnadsnämnd, skatteverk och kommun i liknande frågor. 

För att ta reda på korrekt fastighetsbeteckning finns idag flera tillvägagångssätt. Det enklaste sättet att hitta ditt hus fastighetsbeteckning eller din tomts fastighetsbeteckning är att söka med hjälp av verktygen som finns gratis på nätet. 

Uppgifter om fastighetsbeteckning är offentliga och du ska utan större problem kunna få information om detta helt gratis. Du kan enkelt hitta fastighetsbeteckning med adress eller via karta.

Kan man se när en fastighet bytt ägare?

 • Vad är en fastighetsbeteckning?
 • När krävs fastighetsbeteckning?
 • De lättaste sätten att hitta din tomts fastighetsbeteckning
  • Hitta fastighetsbeteckning genom Eniro kartor
  • Hitta fastighetsbeteckning genom Lantmäteriets gratistjänst
  • Hitta fastighetsbeteckning genom betaltjänst från hitta.se
  • Få mer information om din fastighet genom Skatteverket
 • De lättaste sätten att hitta information om någon annans fastighet
  • Hitta någon annans fastighetsbeteckning genom gratistjänster på nätet
  • Hitta någon annans fastighetsbeteckning genom Lantmäteriet
 • Hitta information om flera fastigheter som företag
  • Hitta fastighetsbeteckningar som företag genom FastighetSök
  • Hitta fastighetsbeteckningar som företag genom Geodataplatsen och Lantmäteriet
 • Webbsidor där du kan hitta din fastighetsbeteckning
 • Vanliga frågor om fastighetsbeteckning

En fastighetsbeteckning är det unika namn en fastighets har givits. En fastighet betyder i detta fall en tomt, en bit mark, där det kan stå byggnader, men inte nödvändigtvis behöver göra det. Fastighetsbeteckningen visar vem som äger den specifika biten mark, samt ägarhistoriken, alltså tidigare ägare till fastighet eller de som tidigare ägt marken.

För att ansöka om bygglov måste man ange fastighetsbeteckningen, men denna används även vid försäljning av fastigheter för att identifiera rätt ägare samt vid annan kontakt med byggnadsnämnd, skatteverk och kommun i liknande frågor. 

För att ta reda på korrekt fastighetsbeteckning finns idag flera tillvägagångssätt. Det enklaste sättet att hitta ditt hus fastighetsbeteckning eller din tomts fastighetsbeteckning är att söka med hjälp av verktygen som finns gratis på nätet. 

Uppgifter om fastighetsbeteckning är offentliga och du ska utan större problem kunna få information om detta helt gratis. Du kan enkelt hitta fastighetsbeteckning med adress eller via karta.