:

Vad är en Mikroproducent av el?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en Mikroproducent av el?
 2. Hur mycket el får en Mikroproducent producera?
 3. Vart går gränsen för Mikroproducent?
 4. Hur mycket el får man sälja som Mikroproducent?
 5. Får man överproducera el?
 6. Vilket elbolag ger bäst betalt för solel?
 7. Får man producera mer solel än man förbrukar?
 8. Hur mycket el får man producera som privatperson?
 9. Hur mycket får man per såld kWh?
 10. Får man sälja el till sin granne?
 11. Får jag sälja mer el än jag förbrukar?
 12. Får man sälja mer el än vad man förbrukar?
 13. Vad händer om man producerar mer solel än man förbrukar?
 14. Vilket elbolag är dyrast i Sverige?
 15. Måste man betala skatt på egenproducerad el?

Vad är en Mikroproducent av el?

 • Mikroproduktion av el görs av småskaliga elproducenter.
 • En mikroproduktionsanläggning har en maxeffekt på 43,5 kW.
 • Mikroproducenter av grön el har rätt att få skattereduktion för såld el.

Hur mycket el får en Mikroproducent producera?

Eftersom efterlevande maka, make eller registrerad partner ärver före gemensamma barn, är det vanligt med dödsbon som bara har en enda delägare – så kallade enmansdödsbon. Det finns även andra fall där en person är ensam delägare i ett dödsbo.

Om du är ensam delägare i ett dödsbo, övergår tillgångarna från dödsboet till dig när bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Därför behövs ingen särskild arvskifteshandling. Däremot måste du själv se till så att vissa tillgångar registreras på dig – det kallas att föra över tillgångarna. 

Vart går gränsen för Mikroproducent?

I ellagen finns ett undantag som innebär att man som elproducent har rätt att avgiftsfritt mata ut solel på elnätet så länge man har en säkring på som mest 63 ampere samt en inmatning på högst 43,5 kW — vilket i stort sett omfattar alla villaägare med solceller. (För hela skrivningen i ellagen kan du läsa mer här.) Våren 2023 kom dock Energimarknadsinspektionen (Ei) med besked om att detta undantag strider mot EU-lagstiftning och att alla producenter ska betala för kostnader som de ger upphov till.

Exakt hur detta kommer att påverka elnätkostnader för solcellsägare är ännu oklart men i en analys på vår blogg gör både Ei och elnätföretaget E.ON bedömningen att de extrakostnader som villaägare ger upphov till är små.

Hur mycket el får man sälja som Mikroproducent?

När solcellerna producerar mer el än vad som för tillfället används i byggnaden så matas elen in på elnätet och kan säljas. Tänk på att när du säljer solel så är företaget på sätt och vis din kund eftersom du som privatperson är säljare.

El som matas in på elnätet kan säljas till något av de elhandelsföretag som köper el från mikroproducenter. 

Får man överproducera el?

Ja, om du har en solcellsanläggning som producerar mer el än vad du själv kan använda går det att sälja överskottet till ett elhandelsbolag. Det elbolag du väljer att sälja din el till ersätter dig per inmatad kWh och säljer sedan vidare elen till andra användare på elnätet.

Vilket elbolag ger bäst betalt för solel?

Funderar du kring det bästa elavtalet? Hur och var kan jag hitta det bästa samt billigaste elavtalet? Eller, vilket bästa elbolag har det bästa elavtalet? Så bra att du hittat hit. Här kommer vi ge dig all den information du behöver för att hitta det bästa elavtalet online som inte har bindnignstid.

Det bästa elavtalet just nu är Stockholms elbolags timpris där elpriset är mycket lågt. Påslagen är låga och just nu en kampanj utan någon månadsavgift. . Se nedan kategorier för att hitta ett elavtal som passar din sitation.

Bästa elavtalet för villa är också ett elavtal som besitter ovanstående kriterier (miljövänlig el, bra elpris, schyssta villkor).

Eftersom villor i regel konsumerar mer el än lägenheter kan det bästa elavtalet för lägenhet skilja sig från villa, då många elavtal är baserade på konsumtion i kilowatt timmar per år. För dig med villa som värderar ett rörligt elpris så är bästa elavtalet just nu : Stockholms elbolags timpris där elpriset är mycket lågt. Påslagen är låga och just nu en kampanj utan någon månadsavgift.

Får man producera mer solel än man förbrukar?

När solcellerna producerar mer el än vad som för tillfället används i byggnaden så matas elen in på elnätet och kan säljas. Tänk på att när du säljer solel så är företaget på sätt och vis din kund eftersom du som privatperson är säljare.

El som matas in på elnätet kan säljas till något av de elhandelsföretag som köper el från mikroproducenter. 

Hur mycket el får man producera som privatperson?

Ja, om du har en solcellsanläggning som producerar mer el än vad du själv kan använda går det att sälja överskottet till ett elhandelsbolag. Det elbolag du väljer att sälja din el till ersätter dig per inmatad kWh och säljer sedan vidare elen till andra användare på elnätet.

Hur mycket får man per såld kWh?

När solen skiner producerar dina solceller el och kan skapa mer el än vad du gör av med, så kallad överskottsel.

När du har solceller installerade på ditt hustak produceras solel i samma sekund som solen skiner. Det är då som dina utgifter för elanvändning kan minska genom att förbruka elen samtidigt som den produceras – när du streamar din favoritserie, lagar mat, under veckostädningen eller gör annat där hemma som kräver elektricitet. Under den tid som du förbrukar din egenproducerade el köper du inte el av ditt elbolag, vilket gör att dina utgifter för elanvändning minskar. I kombination med att följa tips för att sänka din elkonsumtion, finns en stor potential att spara pengar med solceller.

Solenergi är gratis och ett exempel på en hållbar energikälla. Att skaffa solceller är en större investering, men det lönar sig långsiktigt sett. Om du installerar solceller för runt 100 000 kronor på din villa, kan du potentiellt sänka din elräkning med 6 000 kronor per år. Med det nya solcellsstödet kan du dessutom få skatteavdrag när du väljer att installera solceller.

Får man sälja el till sin granne?

Dela el med grannen eller fastigheten bredvid? Från och med 1 januari 2022 träder en ändring i ellagen i kraft som gör det möjligt att dela el genom interna elnät mellan fastigheter och byggnader. I praktiken innebär det att den som önskar bygga ett gemensamt elnät med till exempel grannen kan göra det utan några krav på tillstånd eller nätkoncession.

Bakgrunden till den nya lagändringen har varit att Regeringen önskat modernisera, förbättra och förenkla elnätsregelverket och 2018 tillsattes därför en utredning vid namn Nätkoncessionsutredningen. Under hösten 2021 presenterades ett förslag från utredningen som senare röstades igenom i Riksdagen och den nya lagändringen träder i kraft 1 januari 2022.

Får jag sälja mer el än jag förbrukar?

När solcellerna producerar mer el än vad som för tillfället används i byggnaden så matas elen in på elnätet och kan säljas. Tänk på att när du säljer solel så är företaget på sätt och vis din kund eftersom du som privatperson är säljare.

El som matas in på elnätet kan säljas till något av de elhandelsföretag som köper el från mikroproducenter. 

Får man sälja mer el än vad man förbrukar?

Som egenproducent av solel är syftet i första hand att ersätta köpt el med solel. Bor man i småhus blir det dock ett stort överskott som man matar in till nätet och säljer till en elhandlare. I vårt fall hade vi i genomsnitt 52% i överskott under våra fyra första driftår. Syftet med egen produktion för en solelproducent som bor i småhus är dock egentligen inte att bli en elproducent som tjänar pengar på sin elförsäljning, utan elförsäljningen blir mera ett nödvändigt ont eftersom man får ett överskott av solel som man inte kan använda själv.

Normalläget är att köpt el kostar mer än vad man får när man säljer el på Nord Pool spotmarknad, eftersom vi konsumenter betalar energiskatt, elcertifikatavgift, elöverföringsavgift och moms. Det blir rätt rörigt att reda ut värdet på såld el i nuläget med alla olika varianter som är möjliga med tanke på skattereduktion, om man får elcertifikat eller inte och vilket elhandelspris man får när man säljer sin överskottsel till en köpare.

Inte heller den köpta elen har ett enhetligt pris i Sverige. Olika elbolag har olika priser. Rörligt pris och fast pris är olika. I vissa nordliga kommuner är energiskatten lägre.

Se därför nedanstående priser som exempel, där du själv kan sätta in dina egna värden om de jag använt inte stämmer för dig.

Vad händer om man producerar mer solel än man förbrukar?

Ja, om du har en solcellsanläggning som producerar mer el än vad du själv kan använda går det att sälja överskottet till ett elhandelsbolag. Det elbolag du väljer att sälja din el till ersätter dig per inmatad kWh och säljer sedan vidare elen till andra användare på elnätet.

Vilket elbolag är dyrast i Sverige?

I augusti kommer Hemsol att uppdatera jämförelsen av de bästa elavtalen för att ge er den mest precisa och användarvänliga rekommendationen. Efter en omfattande granskning förutser vi att Tibber kommer att rankas som ett av de allra bästa elavtalen överlag.

Tibber erbjuder ett attraktivt elavtal utan prispåslag på själva elen samt en överskådlig fast månadsavgift på endast 49 kronor. Men det som särskiljer Tibber är deras flexibilitet. Med Tibbers bindingsfria elavtal, vilket innebär att du som kund alltid kan känna dig fri och oberoende.

Måste man betala skatt på egenproducerad el?

EnergiskattEnergiskatt utgår inte om du är en så kallad mikroproducent som säljer el för mindre än 30 000 kr per år samt om du har en anläggning som är mindre än 100 KW. För en "vanlig" villaägare som producerar 7000 kw/h per år utgår alltså ingen energiskatt. För de flesta villor i Sverige är energiskatten 29,2 öre per kWh. Vissa områden betalar en lägre energiskatt 19,3 öre per kWh. För att se vilka kommuner gå till denna sidan och sök på Förteckning över vissa kommuner

MomsMoms 25% på såld el och ersättningar. Om du som privatperson erhåller moms från försäljning av el till elbolag ska du momsregistrera dig och skicka vidare momsen till skatteverket. Många elbolag erbjuder dig att få ersättningen utbetald med eller utan moms.