:

Hur räknar man ut ett taxeringsvärde?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut ett taxeringsvärde?
 2. Vad menas med taxeringsvärde?
 3. Vad är taxeringsvärdet på mitt hus?
 4. Är det bra att ha ett högt taxeringsvärde?
 5. Kan man köpa ett hus under taxeringsvärde?
 6. Hur mycket skatt betalar man på taxeringsvärdet?
 7. Vad händer om man säljer under taxeringsvärdet?
 8. Vem betalar taxeringsvärde?
 9. Hur mycket betalar man i taxeringsvärde?
 10. Kan man sänka taxeringsvärdet?

Hur räknar man ut ett taxeringsvärde?

Småhus kommer snart att få nya taxeringsvärden. Förändringarna beror på ökningen av fastighetspriser mellan 2020 och 2022. Det och andra nyheter gick Skatteverket ut med i ett pressmeddelande.

 • Över 2,4 miljoner småhus får nya taxeringsvärden.
 • Genomsnittlig ökning: 31 procent.
 • Variation i ökning: Jämtland (43 %), Gotland (38 %), Blekinge (26 %).

Ett taxeringsvärde är det samlade värdet av en ägd fastighet, och ligger till grund till den fastighetsskatt som ska betalas för fastigheten. Standard brukar vara att taxeringsvärdet ska ligga på ungefär 75 procent av fastighetens marknadsvärde och beräknas av Skatteverket.

Eftersom priserna oftast ändras snabbare på bostadsmarknaden än vad Skatteverket hinner registrera kan det vara bra att själv dubbelkolla och räkna ut ett fastighets taxeringsvärde med hjälp av Skatteverket.

Vad menas med taxeringsvärde?

Taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet som bestäms av Skatteverket. Är fastigheten ett hus består taxeringsvärdet dels av ett byggnadsvärde, dels av ett tomtvärde. Är fastigheten obebyggd består den endast av ett tomtvärde. Taxeringsvärde räknas ut på samma sätt oavsett om det är ett hus med bostadsrätter, en villa eller en jordbruksfastighet. Taxeringsvärdet ska motsvara 75% av marknadsvärdet på fastigheten.

- När Skatteverket räknar ut taxeringsvärdet räknar de på det sannolika marknadsvärdet i det värdeområde som fastigheten ligger i, säger Katarina Henriksson, privatrådgivare på Sparbanken Tanum.

Värdeområde är ett sätt att dela upp fastigheter utifrån vilket marknadsvärde de haft vid försäljningar under de senaste två åren samt om det finns geografiska faktorer som kan påverka en fastighets taxeringsvärde, till exempel buller från en motorväg. Andra saker som påverkar taxeringsvärdet är bland annat tomtstorleken, om det finns vatten och avlopp samt storlek och skick på bebyggelsen på tomten.

Vad är taxeringsvärdet på mitt hus?

Taxeringsvärdet beräknas genom att Skatteverket tar 2 år gamla uppgifter över bostadsförsäljningar som skett i ett visst område. Dessa uppgifter använder man för att räkna fram ett index/en prisnivå för det specifika området. Med hjälp av det indexet sätter de ett taxeringsvärde på de olika fastigheterna som finns i området. Det ger ett underlag till Skatteverket som de använder för att beräkna fastighetsskatten/fastighetsavgiften för områdets alla fastigheter och hus.

Tanken är att taxeringsvärdet skall motsvara 75 % av marknadsvärdet men det ger väldigt sällan en korrekt bild av det nuvarande marknadsvärdet på fastigheter.

Taxeringsvärdet skall inte blandas ihop med marknadsvärdet (vad fastigheten verkligen är värd)

Är det bra att ha ett högt taxeringsvärde?

Ett taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet. Det kan vara både ett tomtvärde och ett byggnadsvärde beroende på hur ägarförhållandena ser ut. Taxeringsvärdet ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Ju högre taxeringsvärde desto högre avgift. Men äger du ett hus som har ett taxeringsvärde över 1 060 000 kronor betalar du ändå inte mer än takbeloppet för fastighetsavgiften, vilket för inkomståret 2020 är 8 349 kronor för småhus.

Taxeringsvärdet på din fastighet kan också ha betydelse om du behöver ta ett banklån och vill ha din fastighet som säkerhet. Ditt försäkringsbolag kan också titta på taxeringsvärdet om du råkar ut för en skada på huset och de behöver räkna på ersättning. Dessutom använder kommunen taxeringsvärdet när de ska beräkna tomträttsavgälder. Och det används i vissa fall som underlag vid friköp av tomträtter, samt vid en fastighetsvärdering.

Kan man köpa ett hus under taxeringsvärde?

Sv: Köpa hus under taxeringsvärde, nån som vet?

Fast du får inte tänka snett när du ger människor råd. Lite förenklat, säg att de köper fastigheten för 500.000:-. Det har ett nuvärde på 1.500.000:-. Så tar de över omkostnadsbeloppet vilket kanske är 100.000:- som de idag kan hitta kvitton på (om ens det). Så under årens lopp fixar de och dolar och kommer upp i 100.000:- till i förbättrande åtgärder. Då är de uppe i 700.000:- och skulle de sälja gården för 2 miljoner den dagen har de gjorde en reavinst på 1.3 miljoner, vilket innebär att de beskattas på den delen med 30%, vilket blir 390.000:-. Men då har de ju tjänat rätt så bra på gården också!

Hur mycket skatt betalar man på taxeringsvärdet?

Sedan den 1 januari 2008 är det kommunal fastighetsavgift som gäller för bostäder i stället för statlig fastighetsskatt. Alla bostäder i hyreshus, ägarlägenheter och småhus har en kommunal fastighetsavgift. Statlig fastighetsskatt är en skatt som ägare till skattepliktiga fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder ska betala.

Vad händer om man säljer under taxeringsvärdet?

Försäljningen kommer att ses som ett så kallat blandat fång, vilket innebär att en del ses som en försäljning och den andra delen ses som en gåva.

Vem betalar taxeringsvärde?

Den eller de som äger fastigheten den 1 januari det aktuella året ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften för den fastigheten hela det inkomståret. Hur mycket skatten eller avgiften uppgår till är förifylld på ägaren eller ägarnas inkomstdeklarationer. Om det är flera ägare av fastigheten betalar varje ägare sin andel av fastighetsskatten eller fastighetsavgiften.

Som ägare av en bostadsrätt är man inte ägare av en fastighet utan ägare av en andel i en bostadsrättsförening. Lägenheter är vanliga som bostadsrätter men bostäder som villor, parhus, radhus och kedjehus kan också vara bostadsrätter. Eftersom att det är bostadsrättsföreningen som äger och deklarerar fastigheten är det den som ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften. Du som ägare av en bostadsrätt ska alltså inte betala någon fastighetsskatt eller fastighetsavgift.

Hur mycket betalar man i taxeringsvärde?

Du kan se taxeringsvärdet på ditt eget hus genom att logga in på Mina sidor på Skatteverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster. Har du nyligen gjort en större förändring på din fastighet, som till exempel en utbyggnad, kan du göra en egen beräkning av ditt taxeringsvärdeÖppnas i nytt fönster. På så sätt kan du se om ditt taxeringsvärde kommer förändras efter ombyggnaden.

Vill du kolla upp taxeringsvärdet på en annan fastighet kan du söka upp det hos SkatteverketÖppnas i nytt fönster. För att hitta rätt fastighet behöver du känna till fastighetsbeteckningen och kommunen.

Kan man sänka taxeringsvärdet?

Det är dags för fastighetstaxering igen. Senast den 1 november ska deklarationer och eventuella ändringar vara inlämnade till Skatteverket. Här är tio tips på hur du sänker ditt taxeringsvärde.

1. Har du trots åtgärder inte lyckats få ned radonhalten under gränsvärdet 200 Bq/m3, får du ytterligare 2 procents sänkning av taxeringsvärdet.