:

Finns det svenska ETF?

Innehållsförteckning:

 1. Finns det svenska ETF?
 2. Vilka ETF ska man köpa?
 3. Hur kan man köpa ETF i Sverige?
 4. Vad skiljer en ETF från en vanlig fond?
 5. Hur beskattas ETF?
 6. Är ETF säkert?
 7. Hur investerar man i ETF?
 8. Var köper jag ETF?
 9. Kan man köpa amerikanska ETF i Sverige?
 10. Hur investerar man bäst 1 miljon?
 11. Hur beskattas amerikanska aktier ISK?
 12. Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?
 13. Hur många har 100 000 på banken?
 14. När lönar det sig att ha ISK?
 15. När är ISK bättre än depå?

Finns det svenska ETF?

På Nordnet kan du månadsspara courtagefritt i upp till fyra olika ETF:er. På det sättet blir det ännu billigare att investera i ETF:er som dessutom ofta har en väldigt låg förvaltningsavgift jämfört med motsvarande fonder.

Här hittar du de ETF:er du kan månadsspara i.

Vilka ETF ska man köpa?

Det finns otroligt många ETF:er på marknaden och vi ska ta och titta på några av marknadens bästa alternativ. Innan du börjar handla en börshandlad fond bör du alltid läsa på ordentligt om fonden så att du vet vad du får genom att handla den.

Om index intresserar dig så kan du titta på ETF:erna för just detta. Här följe fem populära alternativ på börsen som kan vara värda att titta vidare på.

Hur kan man köpa ETF i Sverige?

Börshandlade fonder, så kallade ETF:er, hör till kategorin indexfonder och har som mål att följa utvecklingen i ett förutbestämt index. Till skillnad från vanliga fonder handlas ETF:er på samma sätt som aktier, det vill säga du köper och säljer fonden till gällande börskurs. Det finns EFT:er för dig som tror både på stigande och fallande börs. Du kan handla ETF:er via internetbanken, mobilappen, ditt bankkontor eller ring oss på 0771-77 88 99 för personlig service dygnet runt.  

Logga in och handla ETF:erÖppnas i nytt fönster

Vad skiljer en ETF från en vanlig fond?

Eftersom ETF:er är noterade på börsen kan du handla med dem flera gånger per dag, till skillnad från vanliga fonder som handlas max en gång per dag, ibland mer sällan än så. En fördel med ETF:er är att de är billigare än till exempel aktivt förvaltade fonder eller aktiefonder. En annan är att du med börshandlade fonder inte tar någon kreditrisk mot emittenten, till skillnad från bull & bear-certifikat, warranter och mini futures.

Hur beskattas ETF?

Eftersom ETF:er är noterade på börsen kan du handla med dem flera gånger per dag, till skillnad från vanliga fonder som handlas max en gång per dag, ibland mer sällan än så. En fördel med ETF:er är att de är billigare än till exempel aktivt förvaltade fonder eller aktiefonder. En annan är att du med börshandlade fonder inte tar någon kreditrisk mot emittenten, till skillnad från bull & bear-certifikat, warranter och mini futures.

Är ETF säkert?

En börshandlad fond, eller ETF som det också kallas (från engelskans Exchange Traded Fund), är en fond som handlas direkt på börsen precis som vanliga aktier. En ETF följer utvecklingen på en underliggande tillgång, till exempel ett index, en råvara eller en valuta.

Tips: Intresserad av att automatisera ditt sparande? Då rekommenderar vi att du läser vår stora fondrobot-guide där vi jämför de sex mest populära svenska fondrobotarna.

ETFer är noterade på börsen vilket innebär att du kan handla med dem flera gånger per dag, till skillnad från vanliga traditionella fonder som handlas max en gång per dag, ibland mer sällan än så.

En fördel med ETFer är att de vanligtvis är billigare än till exempel aktivt förvaltade fonder eller aktiefonder. En annan fördel med ETF-fonder är att du inte tar någon kreditrisk mot emittenten, vilket är fallet med övriga börshandlade investeringsprodukter, så kallade ETPer (från engelskans Exchange Traded Products) som exempelvis Bull- & Bear-certifikat, warranter och mini futures.

Man kan förenklat säga att en ETF är en blandning mellan traditionella fonder och börshandlade produkter (ETPer). Fonden följer utvecklingen på exempelvis ett index eller en råvara och innebär generellt sett större riskspridning än enskilda aktier. Samtidigt kan man handla ETF-fonden med i princip samma frihet som aktier, ETPer (certifikat, minis etc) och andra tillgångar på börsen.

Hur investerar man i ETF?

Den främsta skillnaden är att en ETF, liksom en aktie, handlas och prissätts i realtid. Beroende på när under dagen en order läggs, kommer avslut att ske till det pris som gäller just i det ögonblick som ordern genomförs. En vanlig fond prissätts däremot bara en gång om dagen. I det fallet spelar det alltså ingen roll när under dagen ett köp eller en försäljning av fondandelar görs – ett och samma pris kommer att gälla för alla oavsett tidpunkt för orderläggning.

Var köper jag ETF?

I och med den fria rörligheten så blir det allt vanligare att man handlar in varor från andra EU länder för företagets räkning. Det kan då vara bra att tänka på att det trots den fria rörligheten finns några saker som man bör tänka på.

Omvänd moms, eller omvänd skattskyldighet som det också heter, gäller för handel inom EU. Så här fungerar det:

Kan man köpa amerikanska ETF i Sverige?

På grund av ny PRIIPS-förordning sedan 2 januari 2018 är ett antal (utländska) produkter inte längre tillgängliga att köpa. Det är fortfarande möjligt att hålla eller sälja dessa produkter, men det är inte möjligt att köpa eller utöka din position i dessa instrument. Påverkade produkter är ett urval av olika produkter så som ETF:er, derivat och hävstångsprodukter. Förordningen gör det obligatoriskt för alla utgivande parter att förse med dokumentation för investerare. Dessa produkter kommer inte kunna handlas på vår plattform fram tills dess att dokumentation som uppfyller kraven finns tillgänglig.

Detta berör utländska ETF:er och derivat där den rätta dokumentationen inte finns på engelska eller svenska. Amerikanksa produkter är särskilt påverkade.

Hur investerar man bäst 1 miljon?

Nu skulle du förmodligen välja box #2 utan att tveka eftersom du vet inte vad du kommer att få i boxarna med ett frågetecken. Därför vill du inte ta risken med att välja en box som kan antingen vara mer än 1 miljon men det kan även vara mindre.

På liknande sätt som scenariot med boxarna är hur börsen fungerar. När du väljer dina egna aktier på börsen det vill säga köper aktier i företag som Microsoft, Amazon, Disney, Zoom och Sinch är det som att plocka en av de okända boxarna ovan och hoppas på det bästa. Detta eftersom många av oss har inte möjligheten att utvärdera aktier och deras potential och då är även experter som jobbar på Wallstreet inräknade. Enligt en studie av SPIVA, misslyckades fler än 95 procent av fondförvaltarna i USA att slå en simpel indexfond under en 20 årsperiod som slutande 31 December 2021.

Hur beskattas amerikanska aktier ISK?

För att förtydliga så kan vi ta ett exempel; Vill du köpa Apple-aktier så växlas dina SEK till USD, för att sedan köpa Apple Inc.När du i framtiden skall sälja dina Apple-aktier så kommer du då också växla USD tillbaka till SEK. Har aktierna stigit i pris så har du gjort en vinst, men om valutakursen mellan USD/SEK har fallit så kommer det påverka vad din avkastning blir i slutändan.

Så här kan det se ut rent praktiskt. Säg att du köpte Apple-aktier för 3år sedan, då har aktien stigit ca 60% i USD. Men, dollarn har stärkts mot kronan, så översatt i svenska kronor har du faktiskt fått ca 97% avkastning. Du har med andra ord fått en “extra” avkastning då den svenska kronan har försvagats under denna tiden. Om svenska kronan istället stiger i värde mot den valutan som du investerar i så kommer det bli motsatt effekt.

När du får en utdelning från utländska aktier så kommer du betala en källskatt till det land som du köper aktierna ifrån. Källskatten är en procent (%) av utdelningen och betalas när utdelningen trillar in på kontot.

Exempel:Det kommer en utdelning från dina Appleaktier. På amerikanska aktier är källskatten 15%, vilket innebär att du kommer få ut 85% av utdelningsbeloppet och 15% kommer gå till källskatt.

Har du aktier på en Aktie- och fonddepå så är det alltid 30% utdelningsskatt, där är källskatten inbakad i denna skattesats. (Skulle källskatten vara högre än 30% så blir det en skillnad för dig)

Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?

Tänk på att investeringar kommer med en väldigt hög risk. Det betyder att när du investerar dina pengar så kan du förlora delar av, eller hela, ditt kapital. Så var försiktig när du investerar dina pengar.

Hur många har 100 000 på banken?

Sju procent av hushållen i Sverige har mindre än 10 000 kronor i sparkapital på banken. Vart tionde hushåll har samtidigt mer än en miljon. Det visar SBAB:s sparundersökning för 2021.

SBAB har via Kantar Sifo frågat drygt 1 800 hushåll om hur stort sparande de har på banken. Enligt svaren har 7 procent av de svenska hushållen mindre än 10 000 kronor i sparkapital på banken. 58 procent har mer än 100 000 sparat. Ett av tio hushåll har mer än 1 miljon kronor sparat på banken (se diagram nedan). Andelen hushåll med både högst (över en miljon kronor) respektive lägst (under 10 000 kronor) i banksparande har ökat något sedan 2019.

När lönar det sig att ha ISK?

Med ett nytt ränteläge kan tips och råd som var självklara för ett par år sedan vara mindre bra idag. I denna artikel undersöker Placera hur väl investeringssparkontot står sig som det självklara valet i dagens sparklimat.

Skatten på ISK och kapitalförsäkring är 30 procent av statslåneräntan plus en procentenhet. Det är statslåneräntan den 30 november året före som gäller. Således är skatten i år 1,94 procent plus 1 procentenhet (detta kallas schablonintäkten) multiplicerat med 30 procent, alltså 2,94 × 30 %, vilket är 0,882 procent.

När är ISK bättre än depå?

När marknaden utmanar många traditionella investeringsformer växer intresset för ett tillgångsslag med hög avkastning och låg volatilitet: säkerställda fastighetslån.

– Alla våra lån är säkrade med pant, och ger investerarna månadsvisa ränteutbetalningar under en löptid på i snitt tolv månader, säger Sebastian Harung, vd och grundare för Kameo.