:

Hur beskattas friskvårdsbidrag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas friskvårdsbidrag?
 2. När får man nya friskvårdsbidrag 2023?
 3. Vilka aktiviteter räknas som friskvård?
 4. Måste man betala tillbaka friskvårdsbidrag om man slutar?
 5. Får man bjuda sina anställda på frukost?
 6. Vad får företaget bjuda på?
 7. Hur mycket är Friskvårdsbidraget 2023?
 8. Vad ingår i friskvårdsbidrag 2023?
 9. Är thaimassage friskvård?
 10. Vad räknas inte som friskvård?
 11. Kan man köpa skor för Friskvårdsbidraget?
 12. Får man ta ut friskvård på arbetstid?
 13. Får jag bjuda mina anställda på alkohol?
 14. Får jag bjuda mina anställda på lunch?
 15. Vad räknas som fika Skatteverket?
 16. What are the rules for a wellness allowance?
 17. Can employees get a wellness allowance if they work in Sweden?
 18. How do I claim a wellness benefit at Stockholm University?
 19. What is the maximum amount of the Ki wellness grant?
 20. Can employees get a wellness allowance if they work in Sweden?
 21. What are the rules for a wellness allowance?
 22. Do SLU employees get a wellness allowance?
 23. What is the maximum amount of the Ki wellness grant?

Hur beskattas friskvårdsbidrag?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

När får man nya friskvårdsbidrag 2023?

Under flera av Polisförbundets kongresser har höjt friskvårdsbidrag tagits upp i olika motioner. Och motionerna om att driva frågan bifallits. Bland annat finns den med i förbundets arbetsmiljöpolitiska program.– Men vi har också tryckt på för ett höjt bidrag i olika projekt och forum där vi samverkat med arbetsgivaren kring arbetsmiljön.

Charlotte Nichols ser beslutet att höja friskvårdsbidraget som en facklig framgång men vill också passa på att höja ett varningens finger.– Det är jättebra i kombination med att myndigheten behåller sina fyslokaler för den reglerade träning som poliser måste kunna ha inom ramen för sitt uppdrag. Man får inte börja dra ner i den delen, säger hon.

Vilka aktiviteter räknas som friskvård?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

Måste man betala tillbaka friskvårdsbidrag om man slutar?

En arbetsgivare kan erbjuda sin personal skattefria personalvårdsförmåner i form av motion och annan friskvård som är av mindre värde och enklare slag, under förutsättning att erbjudandet riktar sig till hela personalen.

Det är vanligt att arbetsgivaren subventionerar motion och friskvård genom ett friskvårdsbidrag, dvs att arbetsgivaren betalar en ersättning till anställda som t ex skaffat sig ett gymkort.

Får man bjuda sina anställda på frukost?

info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Vad får företaget bjuda på?

1. Fria arbetskläderOm arbetsgivaren tillhandahåller arbets- och skyddskläder är detta ingen skattepliktig förmån för den anställde. Samma sak gäller förmån av fri uniform. Kostnaden för skattefria arbetskläder är också avdragsgill för arbetsgivaren.

Läs dock vidare i Skatteverkets rättsliga vägledning för att veta exakt vad som gäller i din situation.

2. Kläder kan ges skattefrittDet är tveksamt om dyrbarare kläder, som enbart försetts med en diskret logotype, kan accepteras som en skattefri förmån. Kraven är inte lika stora om det gäller enklare klädesplagg, typ T-shirts, skjortor, mössor, scarves, handskar, slipsar. Dessa kan räknas som skattefria förmåner om de försetts med tryckt emblem.

Hur mycket är Friskvårdsbidraget 2023?

Som arbetsgivare har du möjligheten att erbjuda dina medarbetare skattefri motion och friskvård. Så länge förmånen är av ett mindre värde (upp till 5 000 kronor) och riktar sig till alla i personalen ska det betraktas som en skattefri personalförmån. 

Kostnaden för en enskild aktivitet får dock inte överstiga 1 000 kr, om den ska vara skattefri. Om friskvårdsbidraget överstiger 5000 kr för hela kalenderåret ska hela årets friskvårdsbidrag beskattas.

Vad ingår i friskvårdsbidrag 2023?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

Är thaimassage friskvård?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

Vad räknas inte som friskvård?

Friskvård är ett samlingsbegrepp för aktiviteter som förebygger och boostar hälsan. Med detta menas enklare aktiviteter med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller motverkar ömhet och stelhet. Du kan också använda det till kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning. För aktiviteter utan inslag av motion, till exempel massage, får aktiviteten kosta maximalt 1 000 kronor per tillfälle för att vara av mindre värde och skattefritt.

Kan man köpa skor för Friskvårdsbidraget?

Från och med 2023 gäller denna lista med godkända friskvårdsaktiviteter. Däremot kommer skatteverket inte fylla på listan under 2023. Detta då nya godkända aktiviteter tillkom i högre takt än skatteverket hade tid att ta ställning till dem. Aktiviteter som inte finns på denna listan men uppfyller regler för friskvårdsbidrag får godkännas av arbetsgivaren.

A

Får man ta ut friskvård på arbetstid?

Friskvård är till för att må bättre och undvika sjukdomar. Arbetsgivaren kan göra avdrag för motion, kostråd, massage och andra hälsoinsatser för anställda. Allt fler arbetsplatser har tillgång till träningslokaler. Det blir vanligare att arbetsgivaren erbjuder rökavvänjning, gratis frukt och fria läkarbesök. Somliga arbetsgivare erbjuder även möjlighet till friskvård på arbetstid.

För arbetsgivaren – som betalar sjuklön och drabbas av minskad produktion när de anställda blir sjuka – är sådana investeringar ofta lönsamma.

Får jag bjuda mina anställda på alkohol?

Hej Min fråga är hur mycket alkohol (och hur ofta) får ett företag bjuda sina anställda på? Om man tycker att det är alldeles för ofta och mycket, går det att anmäla någonstans? Vad kan man göra?

Bakgrund; Min sambo har problem med alkohol, när han börjar dricka kan han inte sluta och allt annat i livet spelar ingen roll, det är bara alkoholen som gäller.

Får jag bjuda mina anställda på lunch?

För många bolag och organisationer är det snart dags att tacka för vårterminen med sommarfest och presenter. Men fallgroparna och felhanteringarna gällande förmåner, representation och resor är många och vanliga, vilket blev tydligt under ett webbinarium på ämnet, anordnat av KPMG.

Många frågor skickades in av engagerade deltagare. Här nedan svarar vår specialist Marie Enander på de frågor som vi inte hann svara på. Och vad gäller egentligen för sommarpresenten, är den avdragsgill?

Vad räknas som fika Skatteverket?

Har du aktiebolag? Då kan du dra av för fikat på jobbet. Däremot blir det nobben för dig som driver enskild firma utan anställda.

Utgifter för enklare förtäring i form av till exempel kaffe, te, juicer och kakor räknas som en avdragsgill och skattefri personalvårdsförmån, under förutsättning att alla anställda erbjuds den förmånen.

What are the rules for a wellness allowance?

According to the Swedish Tax Agency, a wellness allowance is a tax-free employee welfare benefit. For a benefit to qualify as a tax-free employee welfare benefit, it must be of lesser value and offered to all employees on the same terms regardless of their form of employment.

Can employees get a wellness allowance if they work in Sweden?

In October 2022, the Swedish Tax Agency announced that employers can choose to offer all employees the same wellness allowance regardless of their working hours and form of employment, but they can also choose to prorate it.

How do I claim a wellness benefit at Stockholm University?

As an employee at Stockholm University, you are entitled to a wellness benefit of up to SEK 3,000 per year. To claim the wellness benefit, read the text below and then log in to Primula/My page/Wellness benefit. As an employee at Stockholm University, you have the right to wellness. The offer is aimed at all employees and consists of four parts:

What is the maximum amount of the Ki wellness grant?

The maximum amount of the grant is SEK 1 500 per employee per calendar year. The grant is proportionate to the working hours of the employees. Only employees are eligible for the fitness allowance. Employees at KI are entitled to a wellness allowance of SEK 1500 per calendar year. This allowance can be used during the calendar year.

Can employees get a wellness allowance if they work in Sweden?

 • In October 2022, the Swedish Tax Agency announced that employers can choose to offer all employees the same wellness allowance regardless of their working hours and form of employment, but they can also choose to prorate it.

What are the rules for a wellness allowance?

 • According to the Swedish Tax Agency, a wellness allowance is a tax-free employee welfare benefit. For a benefit to qualify as a tax-free employee welfare benefit, it must be of lesser value and offered to all employees on the same terms regardless of their form of employment.

Do SLU employees get a wellness allowance?

 • As an SLU employee, you can receive a wellness allowance of up to SEK 2,000 per year for any activity that complies with the Swedish Tax Agency's guidelines for tax-exempt wellness activities. Approved wellness activities are gymnastics, strength training, spinning, bowling, racket sports, team sports and dance workouts.

What is the maximum amount of the Ki wellness grant?

 • The maximum amount of the grant is SEK 1 500 per employee per calendar year. The grant is proportionate to the working hours of the employees. Only employees are eligible for the fitness allowance. Employees at KI are entitled to a wellness allowance of SEK 1500 per calendar year. This allowance can be used during the calendar year.