:

Kan man få milersättning till och från jobbet?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man få milersättning till och från jobbet?
 2. Vad gäller för avdrag för resor till och från arbetet?
 3. Vilka villkor gäller för att man ska få göra avdrag för resor till och från arbetet med egen bil?
 4. Hur mycket får man tillbaka på resor till jobbet?
 5. Hur länge har det varit 18 50 i milersättning?
 6. När höjs milersättning 2023?
 7. När får man dra av för resor?
 8. När kan man göra avdrag för resor?
 9. Är reseersättning skattefritt?
 10. Får man pengar om man cyklar till jobbet?
 11. Hur mycket av reseersättningen får man tillbaka?
 12. Varför får jag inte hela reseavdraget?
 13. Vad är rimligt att fakturera i milersättning 2023?
 14. Vad är Milersättningen per mil 2023?
 15. Vad krävs för att få reseavdrag?

Kan man få milersättning till och från jobbet?

Äntligen har de skattefria beloppen för milersättningen höjts! Beloppen har legat på samma nivå sedan 2009 (18,50 kronor per mil), trots att drivmedelspriserna har gått upp mycket sedan dess. De höjda drivmedelspriserna har gjort användningen av egen bil i jobbet till en förlustaffär. Att beloppet för milersättning inte hängt med i utvecklingen har förstås varit ett problem, och många har engagerat sig för att snabba på höjningen av beloppen. 

Nivåerna för ersättningsbeloppen ser olika ut beroende på om tjänstebil eller egen bil används.

 • För tjänsteresor med egen bil kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 25 kronor per mil.
 • För tjänsteresor med tjänstebil där medarbetaren betalar drivmedlet privat, kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 12 kronor per mil (diesel, bensin eller etanol). 
 • Ingen förändring har skett vad gäller avdragsrätten för förmånsfordon som drivs med el. Beloppet står kvar vid 9,50 kronor per mil.
 • Egenföretagare kan ta ut ovan nämnda skattefria schablonbelopp som privat ersättning.

Vad gäller för avdrag för resor till och från arbetet?

 • Beräkna kostnaderna enligt det billigaste tillgängliga biljettpriset även om du skulle ha köpt en annan slags biljett eller gjort resorna till exempel med egen bil.
 • Om du har flera alternativ att resa kollektivt, kan exempelvis lika gärna använda tåg eller buss, beräknas avdraget enligt det billigaste alternativet.
 • Det billigaste biljettalternativet är i allmänhet månadsbiljett (med eventuell anslutningsbiljett), 44 resors biljett eller regionbiljett.
 • Om du har arbetat hela året är antalet arbetsmånader i allmänhet 11 eftersom avdrag inte kan göras för semestermånaden.
 • Kom ihåg att också beakta till exempel distansarbete, alterneringsledighet, arbetskommenderingar eller andra situationer som avbryter perioden av resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Deklarera resekostnaderna enligt de faktiska resorna.

Exempel: Antti bor i Juva och åker med egen bil till arbetsplatsen i centrum av Varkaus. Den dagliga tur- och returresan mellan hemmet och arbetsplatsen är 100 km. Resekostnader beräknade enligt egen bil skulle uppgå till 6 600 euro per år, men Antti kan inte dra av ett så stort belopp i sin beskattning. Orsaken till det är att Antti skulle ha möjlighet att åka kollektivt mellan Juva och Varkaus.

Du kan dra av resekostnader beräknade enligt användningen av egen bil endast med någon av följande motiveringar:

 • Det finns inga kollektivtrafikförbindelser över huvudtaget.
 • Promenadavståndet i en riktning är sammanlagt minst 3 kilometer. Exempelvis om promenadavståndet hemifrån till hållplatsen är 2 kilometer och avståndet från den hållplats du stiger av till arbetsplatsen också är 2 kilometer är promenadavståndet i en riktning sammanlagt 4 kilometer.
 • Väntetiden (alltså inte resetiden) under en tur-returresa är sammanlagt minst 2 timmar.
 • Din resa börjar eller avslutas mellan kl. 00.00 - 05.00.

Observera att följande grunder inte duger som motivering för avdrag enligt kostnaderna för användningen av egen bil i beskattningen:

Vilka villkor gäller för att man ska få göra avdrag för resor till och från arbetet med egen bil?

Reseavdrag är ett avdrag som du kan göra i din deklaration för resor till och från din arbetsplats. Avdraget syftar till att kompensera för de kostnader som uppstår i samband med transporten för de som har långt till jobbet. Inför 2023 har reseavdraget stärkts och nya belopp gäller.

Den som har hängt med i media vet att reseavdraget har diskuterats flitigt på politiskt nivå. I juni beslutade den dåvarande regeringen att införa ett nytt reseavdrag - som mottogs positivt av många.

Men när den nuvarande regeringen tillträdde beslutade man att slopa det nya reseavdraget och behöll istället det gamla systemet. För att bättre spegla de ökade kostnaderna för drivmedel har reseavdraget inför 2023 fått ökade schablonavdrag.

Hur mycket får man tillbaka på resor till jobbet?

Reseavdrag är ett avdrag som du kan göra i din deklaration för resor till och från din arbetsplats. Avdraget syftar till att kompensera för de kostnader som uppstår i samband med transporten för de som har långt till jobbet. Inför 2023 har reseavdraget stärkts och nya belopp gäller.

Den som har hängt med i media vet att reseavdraget har diskuterats flitigt på politiskt nivå. I juni beslutade den dåvarande regeringen att införa ett nytt reseavdrag - som mottogs positivt av många.

Men när den nuvarande regeringen tillträdde beslutade man att slopa det nya reseavdraget och behöll istället det gamla systemet. För att bättre spegla de ökade kostnaderna för drivmedel har reseavdraget inför 2023 fått ökade schablonavdrag.

Hur länge har det varit 18 50 i milersättning?

Äntligen har de skattefria beloppen för milersättningen höjts! Beloppen har legat på samma nivå sedan 2009 (18,50 kronor per mil), trots att drivmedelspriserna har gått upp mycket sedan dess. De höjda drivmedelspriserna har gjort användningen av egen bil i jobbet till en förlustaffär. Att beloppet för milersättning inte hängt med i utvecklingen har förstås varit ett problem, och många har engagerat sig för att snabba på höjningen av beloppen. 

Nivåerna för ersättningsbeloppen ser olika ut beroende på om tjänstebil eller egen bil används.

 • För tjänsteresor med egen bil kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 25 kronor per mil.
 • För tjänsteresor med tjänstebil där medarbetaren betalar drivmedlet privat, kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 12 kronor per mil (diesel, bensin eller etanol). 
 • Ingen förändring har skett vad gäller avdragsrätten för förmånsfordon som drivs med el. Beloppet står kvar vid 9,50 kronor per mil.
 • Egenföretagare kan ta ut ovan nämnda skattefria schablonbelopp som privat ersättning.

När höjs milersättning 2023?

Milersättningen har legat på 18,50 kronor sedan 2009 och många har ifrågasatt varför avdraget inte justerats då kostnaderna för tjänstebil har ökat rejält de senaste åren. Men nu har det alltså kommit en höjning av skattefri reseersättning - till slut.

För dig som kör din privata bil när du jobbar i företaget kan ta ut en skattefri reseersättning från ditt bolag. Denna milersättning är för att täcka en del av kostnaderna för drivmedel, värdeminskning, däck, slitage och service.

När får man dra av för resor?

Många svenskar gör avdrag för resor till och från jobbet men närmare hälften av dessa blir fel. Här får du tips på hur du enkelt gör rätt reseavdrag i din deklaration.

Många utnyttjar rättigheten att göra avdrag för resor till och från jobbet. Avdraget är populärt men blir ofta fel. Så många som hälften av alla reseavdrag bedöms som felaktiga enligt Skatteverket.

När kan man göra avdrag för resor?

Jag kör bil till mitt arbete. Vilket avdrag kan jag få?

Om du reser till och från ditt arbete med bil kan du få avdrag om:

Är reseersättning skattefritt?

Behöver du en bil för att utföra dina arbetsuppgifter, ska din arbetsgivare i första hand tillhandahålla en tjänstebil eller en hyrbil. Det finns ingen skyldighet för dig att ställa din bil till arbetsgivarens förfogande om ni inte specifikt har kommit överens om detta när du blev anställd.

Om du har gått med på att använda egen bil i tjänsten, så är det viktigt att det är tydligt vilken ersättning du ska ha för de kostnader som uppkommer på grund av detta. Det är vanligt att sådana kostnadsersättningar är reglerade i ett resereglemente på företaget. Om det inte finns något sådant är det viktigt att du själv kommer överens med arbetsgivaren om ersättningen.

Ersättningar när du använder bil i tjänsten finns vanligtvis inte reglerade i .

Arbetsgivaren kan ersätta dig med 25 kronor per körd tjänstemil skattefritt. Detta är ett schablonbelopp som skatteverket har fastställt och som är tänkt att täcka utgifter för bensin och andra kostnader som tillkommer, till exempel slitage.

Bilen kostar dock mer än så, och de som kör mycket i tjänsten med egen bil bör förhandla om en högre milersättning. På större företag finns det ofta resebestämmelser om ersättningar.

Unionen rekommenderar att arbetsgivaren betalar minst 19:50 kronor per körd tjänstemil utöver den skattefria delen.

Får man pengar om man cyklar till jobbet?

Den första januari 2023 förändras avdragsreglerna för pendlare och ersätts med en modell där avståndet blir avgörande och valet av färdmedel upp till var och en. Du kan till och med välja att cykla.

Ett av argumenten till att ändra reseavdraget är att det har en positiv påverkan på miljön och klimatet. Dagens system, som gynnar ensamma bilåkare, ska ta hänsyn till personer som väljer att exempelvis samåka, åka med kollektivtrafiken eller cykla. Därför blir det nya reseavdraget avståndsbaserat och färdmedelsneutralt.

Hur mycket av reseersättningen får man tillbaka?

Reseavdraget är en skattereduktion för resor till, från och i jobbet.

Det finns liknande avdrag i andra länder men med lite olika utformningar.

Det svenska reseavdraget gäller resor till och från arbetet samt för tjänsteresor. Det kan dock bara göras om den totala kostnaden för resorna överstiger 11 000 kronor per år.

Hur mycket du kan dra av för dina resor till, och i jobbet, beror på vilket transportslag du använder. För bilresor gäller ett annat belopp än för t ex cykel (se de exakta beloppen).

 • Dina totala reseutgifter måste också vara högre än 11 000 kr under året. Dessutom är det endast delen som överstiger 11 000 som slutligen dras av.
 • För att du ska ha rätt till avdraget ska sträckan du reser vara minst fem kilometer.

Ett annat krav, som många missar, är att du ska spara in minst två timmar per dag för resan till och från jobbet. Detta är om du tar bilen jämfört med kollektiva resealternativ som buss och pendeltåg.

Varför får jag inte hela reseavdraget?

Reseavdraget är ett skatteavdrag du kan göra för resor till och från arbetet och för resor i tjänsten. För att ha rätt till reseavdraget 2023 krävs att dina resekostnader överstiger 11 000 kronor per år och att sträckan du reser till och från jobbet är minst fem kilometer.

Reseavdraget är en skattereduktion för resor till, från och i jobbet och finns i ett flertal länder. Hur reseavdraget är utformat skiljer sig mellan olika länder. Det svenska reseavdraget gäller resor till och från arbetet och för tjänsteresor och kan göras om den totala kostnaden för resorna överstiger 11 000 kronor per år. Du ansöker om avdrag för resor i samband med din årliga inkomstdeklaration till Skatteverket.

Vad är rimligt att fakturera i milersättning 2023?

Milersättning är en ekonomisk ersättning som man har rätt till för att täcka bilkostnader i samband med tjänsteresor. Den baseras vanligtvis på antalet körda mil och ett fast pris per mil. Vanligast är att arbetsgivaren betalar ut milersättningen löpande, men man kan alltid också göra avdrag på 25 kr per körd mil i sin inkomstdeklaration för att få tillbaka pengarna för resekostnaderna i efterhand. När man är på tjänsteresa har man dessutom ofta rätt till skattefria traktamenten.

Vad är Milersättningen per mil 2023?

Reseavdraget är ett skatteavdrag du kan göra för resor till och från arbetet och för resor i tjänsten. För att ha rätt till reseavdraget 2023 krävs att dina resekostnader överstiger 11 000 kronor per år och att sträckan du reser till och från jobbet är minst fem kilometer.

Reseavdraget är en skattereduktion för resor till, från och i jobbet och finns i ett flertal länder. Hur reseavdraget är utformat skiljer sig mellan olika länder. Det svenska reseavdraget gäller resor till och från arbetet och för tjänsteresor och kan göras om den totala kostnaden för resorna överstiger 11 000 kronor per år. Du ansöker om avdrag för resor i samband med din årliga inkomstdeklaration till Skatteverket.

Hur mycket du kan dra av för dina resor beror på vilket transportslag du använder. För bilresor är det möjligt att dra av 25 kronor per mil (tidigare 18,50 kronor). Om du har förmånsbil är avdraget 12 kronor för bensin och dieseldrivna bilar. Avdrag för förmånsbil som är eldriven är 9,50 kr per mil. För att du ska ha rätt till avdraget ska sträckan du reser vara minst fem kilometer.

Ett annat krav är att du ska spara in minst två timmar per dag för resan till och från jobbet genom att ta bilen jämfört med kollektiva resealternativ som buss och pendeltåg. Om det inte finns några allmänna kommunikationsmedel att välja på har du rätt till reseavdrag för bil om sträckan till jobbet är längre än två kilometer.

Hur mycket du kan dra av för dina jobbresor beror på vilket transportmedel du använder. Kom ihåg att du bara kan göra avdrag för den del av kostnaden som överstiger 11 000 kronor (2023). Om dina resor kostar mindre än 11 000 kronor per år är det alltså inte avdragsgilla.

Börja med att kontrollera att resa i egen bil verkligen är det billigaste resealternativet. Kolla också att du verkligen sparar tid på att välja bilen och din resa uppfyller kraven för avstånd (minst fem kilometer). Spara alla relevanta kvitton, du kommer behöva dem vid deklarationen. Du deklarerar reseavdraget precis som vanligt i din inkomstdeklaration.

Det är möjligt att göra avdraget både på papper och i elektronisk form. Kom ihåg att bifoga kopior på eventuella kvitton. Om du är osäker på hur mycket avdrag du kan göra eller hur det går till kan du hjälp att beräkna avdraget på Skatteverkets webbsida. Du kan också ringa en handläggare på Skatteverket och fråga.

Under den senare delen av 2017 tillsatte regeringen en utredning för att rese över det befintliga reseavdraget. Syfte var bland annat att ta reda på om det går att gynna resealternativ med lägre utsläpp av växthusgaser. Men också att göra det smidigare för folk som bor på landsbygden och inte har tillgång till kollektivtrafik.

Det nya förslaget innebär bland annat avståndet till jobbet ska vara minst 30 kilometer och att det går av att dra av 60 öre per kilometer oavsett vilket färdmedel man använder. Om det saknar kollektiva färdmedel ska man också ha rätt att dra av 20 kronor extra per resdag. Antalet resdagar ska också vara minst 59 för att man ska rätt till reseavdraget. Förslaget var avsett att träda i kraft den första januari 2021.

På grund av Covid-epidemin sköt regeringen upp lanseringen av det nya reseavdraget. De nya reglerna kommer nu istället att gälla från den 1 januari 2023. Något som betyder att de inte kommer att påverka din deklaration förrän tidigast 2024.

Kritik har riktats mot förslaget om nya regler för reseavdraget från flera håll. Flera bedömare menar att de nya regler missgynnar folk som bor på landet och måste ta bilen till jobbet. Anledningen bland annat är att det nya reseavdraget är samma för alla färdmedel och att reseavdraget gäller för resor mellan 3 och 8 mil.

Det går alltså inte att göra avdrag för den delen av resan som är längre än 8 mil, något som påverkar alla som har längre resväg än så. Enligt Dagens Industri kan upp till 200 000 personer som har rätt till reseavdraget idag bli av med möjligheten att göra avdrag för sina resor när de nya reglerna träder i kraft.

Takbelopp = tillgångar - skulder, vid beskattningsårets utgång.Högsta möjliga avsättning = takbeloppet dividerat med 0,794, alternativt takbeloppet multiplicerat med 125,94 procentExpansionsfondsskatten = 20,6 procent

Fastighetsavgiften för småhus är 9 287 kronor eller högst 0,75 procent av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift.

Hus som är nybyggda 2011 eller tidigare betalar full fastighetsavgift från inkomstår 2022. (Deklarationen 2023)

Hus som är nybyggda 2012 eller senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.

Skattedeklaration: 625 kronor och i vissa fall 1 250 kronor.(Skattedeklaration avser arbetsgivardeklaration, momsdeklaration, punktskattedeklaration, förenklad arbetsgivardeklaration och särskild skattedeklaration)Periodisk sammanställning: 1 250 kronorFastighetsdeklaration: 500 kronor och efter den 1 maj 2 000 kronor.

När du säljer en privatbostad med vinst beskattas 22/30 delar av vinsten. En förlust är avdragsgill till 50 procent.

Vad krävs för att få reseavdrag?

Reseavdraget är ett skatteavdrag du kan göra för resor till och från arbetet och för resor i tjänsten. För att ha rätt till reseavdraget 2023 krävs att dina resekostnader överstiger 11 000 kronor per år och att sträckan du reser till och från jobbet är minst fem kilometer.

Reseavdraget är en skattereduktion för resor till, från och i jobbet och finns i ett flertal länder. Hur reseavdraget är utformat skiljer sig mellan olika länder. Det svenska reseavdraget gäller resor till och från arbetet och för tjänsteresor och kan göras om den totala kostnaden för resorna överstiger 11 000 kronor per år. Du ansöker om avdrag för resor i samband med din årliga inkomstdeklaration till Skatteverket.

Hur mycket du kan dra av för dina resor beror på vilket transportslag du använder. För bilresor är det möjligt att dra av 25 kronor per mil (tidigare 18,50 kronor). Om du har förmånsbil är avdraget 12 kronor för bensin och dieseldrivna bilar. Avdrag för förmånsbil som är eldriven är 9,50 kr per mil. För att du ska ha rätt till avdraget ska sträckan du reser vara minst fem kilometer.

Ett annat krav är att du ska spara in minst två timmar per dag för resan till och från jobbet genom att ta bilen jämfört med kollektiva resealternativ som buss och pendeltåg. Om det inte finns några allmänna kommunikationsmedel att välja på har du rätt till reseavdrag för bil om sträckan till jobbet är längre än två kilometer.

Hur mycket du kan dra av för dina jobbresor beror på vilket transportmedel du använder. Kom ihåg att du bara kan göra avdrag för den del av kostnaden som överstiger 11 000 kronor (2023). Om dina resor kostar mindre än 11 000 kronor per år är det alltså inte avdragsgilla.

Börja med att kontrollera att resa i egen bil verkligen är det billigaste resealternativet. Kolla också att du verkligen sparar tid på att välja bilen och din resa uppfyller kraven för avstånd (minst fem kilometer). Spara alla relevanta kvitton, du kommer behöva dem vid deklarationen. Du deklarerar reseavdraget precis som vanligt i din inkomstdeklaration.

Det är möjligt att göra avdraget både på papper och i elektronisk form. Kom ihåg att bifoga kopior på eventuella kvitton. Om du är osäker på hur mycket avdrag du kan göra eller hur det går till kan du hjälp att beräkna avdraget på Skatteverkets webbsida. Du kan också ringa en handläggare på Skatteverket och fråga.

Under den senare delen av 2017 tillsatte regeringen en utredning för att rese över det befintliga reseavdraget. Syfte var bland annat att ta reda på om det går att gynna resealternativ med lägre utsläpp av växthusgaser. Men också att göra det smidigare för folk som bor på landsbygden och inte har tillgång till kollektivtrafik.

Det nya förslaget innebär bland annat avståndet till jobbet ska vara minst 30 kilometer och att det går av att dra av 60 öre per kilometer oavsett vilket färdmedel man använder. Om det saknar kollektiva färdmedel ska man också ha rätt att dra av 20 kronor extra per resdag. Antalet resdagar ska också vara minst 59 för att man ska rätt till reseavdraget. Förslaget var avsett att träda i kraft den första januari 2021.

På grund av Covid-epidemin sköt regeringen upp lanseringen av det nya reseavdraget. De nya reglerna kommer nu istället att gälla från den 1 januari 2023. Något som betyder att de inte kommer att påverka din deklaration förrän tidigast 2024.

Kritik har riktats mot förslaget om nya regler för reseavdraget från flera håll. Flera bedömare menar att de nya regler missgynnar folk som bor på landet och måste ta bilen till jobbet. Anledningen bland annat är att det nya reseavdraget är samma för alla färdmedel och att reseavdraget gäller för resor mellan 3 och 8 mil.

Det går alltså inte att göra avdrag för den delen av resan som är längre än 8 mil, något som påverkar alla som har längre resväg än så. Enligt Dagens Industri kan upp till 200 000 personer som har rätt till reseavdraget idag bli av med möjligheten att göra avdrag för sina resor när de nya reglerna träder i kraft.

Takbelopp = tillgångar - skulder, vid beskattningsårets utgång.Högsta möjliga avsättning = takbeloppet dividerat med 0,794, alternativt takbeloppet multiplicerat med 125,94 procentExpansionsfondsskatten = 20,6 procent

Fastighetsavgiften för småhus är 9 287 kronor eller högst 0,75 procent av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift.

Hus som är nybyggda 2011 eller tidigare betalar full fastighetsavgift från inkomstår 2022. (Deklarationen 2023)

Hus som är nybyggda 2012 eller senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.

Skattedeklaration: 625 kronor och i vissa fall 1 250 kronor.(Skattedeklaration avser arbetsgivardeklaration, momsdeklaration, punktskattedeklaration, förenklad arbetsgivardeklaration och särskild skattedeklaration)Periodisk sammanställning: 1 250 kronorFastighetsdeklaration: 500 kronor och efter den 1 maj 2 000 kronor.

När du säljer en privatbostad med vinst beskattas 22/30 delar av vinsten. En förlust är avdragsgill till 50 procent.