:

Vad gäller för utländsk arbetskraft?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller för utländsk arbetskraft?
 2. Vad är 183 dagars regeln?
 3. Måste man betala skatt i Sverige om man jobbar utomlands?
 4. Hur betalar man skatt när man jobbar utomlands?
 5. När krävs A1 intyg?
 6. När behöver man A1 intyg?
 7. Hur länge kan jag jobba utomlands?
 8. Hur deklarera inkomst från utlandet?
 9. Måste man deklarera utländsk inkomst?
 10. Vad händer om man inte deklarerar inkomst från utlandet?
 11. Vad ska man tänka på när man jobbar utomlands?
 12. Hur lång tid tar det att ta A1 kort?
 13. Vem utfärdar A1 intyg?
 14. Vad krävs för A1 kort?
 15. Kan Arbetsförmedlingen se om jag är utomlands?

Vad gäller för utländsk arbetskraft?

Rätten att arbeta ska bevisas för arbetsgivaren.

Om du inte är finsk medborgare, ålägger utlänningslagen dig att visa att du har rätt att arbeta i Finland för din arbetsgivare. Visa antingen ett pass, ett officiellt resedokument eller ett upphållstillståndskort till din arbetsgivare.

Vad är 183 dagars regeln?

Huvudregeln är att personer som är bosatta i Sverige ska beskattas i Sverige för arbete utomlands. Om den anställde uppfyller villkoren för sexmånaders- eller ettårsregeln är däremot inkomsten skattefri i Sverige. Detta är alltså regler som anger om inkomster som en person tjänar in vid arbete utomlands ska undantas från beskattning i Sverige.

Reglerna gäller oavsett om lönen betalas ut i Sverige eller utomlands. Det spelar inte heller någon roll om arbetsgivaren är svensk eller utländsk. Reglerna kan exempelvis bli aktuella när en svensk arbetsgivare sänder ut en anställd för arbete utomlands eller när någon åker utomlands och arbetar för en utländsk arbetsgivare.

Måste man betala skatt i Sverige om man jobbar utomlands?

Lön eller förmån som du får vid anställning utomlands är normalt skattepliktig i Sverige. Om du har betalat skatt i utlandet kan du begära avräkning av den skatten i Sverige. För vidare information, se sidan "Avräkning av utländsk skatt".

Hur betalar man skatt när man jobbar utomlands?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag tolkar din fråga som att du undrar om man är skattskyldig i Sverige när man är bosatt i Sverige men jobbar online utomlands även om man betalar skatt i det andra landet. 

När krävs A1 intyg?

Det har blivit allt vanligare att företag sänder ut anställda till ett annat EU/EES-land för att arbeta där under en kortare period. Granskningen från andra EU-länder att det finns ett utsändningsintyg, A1-intyg, har ökat. Handlingen visar att den enskilde är fortsatt sociala försäkrad i Sverige och att arbetsgivaren kan fortsätta att betala in sociala avgifter i hemlandet.

– Det kan vara lätt för arbetsgivare att glömma att en ansökan ska göras och att den anställde ska ha med sig beslutet från Försäkringskassan till utlandet. Men det är jätteviktigt att ha koll på det här eftersom länder inom Europa granskar detta alltmer. Vissa länder är väldigt stränga, vilket leder till att svenska arbetsgivare får böter, dröjsmålsränta och ibland även sanktionsavgifter för att sociala avgifter inte betalats in till utsändningslandet, säger Mia Fransson.

När behöver man A1 intyg?

Ja, om du bor i Sverige och arbetar i minst två olika länder inom EU/EES eller i Schweiz och Storbritannien, ska du anmäla det till Försäkringskassan så att vi kan utreda vilket lands socialförsäkringslagstiftning du ska omfattas av. Det gör du genom att ansöka om intyg A1.

Du ansöker om intyg A1 genom att redogöra för din arbetssituation på Mina sidor.

Om du är utsänd ska din arbetsgivare komplettera med uppgifter i blankett:

Hur länge kan jag jobba utomlands?

Would you like to read the article in English? Click here

Under det senaste året har ett dramatiskt skifte skett och blivit vardag för många – från att arbeta på kontoret alla dagar i veckan till att istället arbeta hemifrån på hel - eller deltid. Detta hybrida arbetssätt har även gjort det praktiskt möjligt att fortsätta arbeta för sin svenska arbetsgivare, men utanför Sveriges gränser, kanske i ett varmare land. 

Hur deklarera inkomst från utlandet?

Om du har fått avräkning för utländsk skatt och den utländska skatten sätts ner är du skyldig att anmäla detta till Skatteverket. Du måste anmäla det inom tre månader från det att du fått beslutet om nedsättning. Anmälan görs på blankett "Anmälan, nedsättning av utländsk skatt", SKV 2705.

Om du bor i Sverige och har arbetat i ett annat land, kan du bli skyldig att betala skatt på inkomsten både i Sverige och i det andra landet. Då har du rätt att begära att den skatt du har betalat i det andra landet ska avräknas från den skatt du ska betala i Sverige.

Du kan bara begära avräkning för slutlig utländsk skatt. Du begär avräkningen genom att kryssa i rutan under ”Övriga upplysningar” i din svenska inkomstdeklaration, antingen i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 eller på pappersblanketten, det år du redovisar den utländska inkomsten. När du begär avräkning är det viktigt att du dessutom lämnar följande uppgifter under rubriken ”Övrigt”:

 • vad inkomsten avser (till exempel anställningsinkomst från privat eller offentlig tjänst)
 • den utländska inkomstens och skattens storlek i svenska kronor
 • från vilket land inkomsten kommer
 • i vilket land, eller vilka länder, du har arbetat
 • vilken valutakurs du har använt vid omräkningen till svenska kronor
 • vilka kostnader du har gjort avdrag för som avser den utländska inkomsten.

Måste man deklarera utländsk inkomst?

Har du fått betala ett mindre årsbelopp med hänsyn till din inkomst? Vi kontrollerar dina inkomster i Sverige och utomlands i efterhand för att se om du har betalat rätt årsbelopp.

Vad händer om man inte deklarerar inkomst från utlandet?

I den här artikeln går vi bland annat igenom vem som ska lämna inkomstdeklaration och sammanfattar de viktigaste tidpunkterna för årets deklarationsarbete. Vi fokuserar på vad som gäller för deklarationen för fysiska personer och dödsbon.

Det börjar närma sig deklarationstider för fysiska personer. Det första datumet att hålla reda på är den 5 mars, senast då bör man skaffa en digital brevlåda för att få deklarationen digitalt. Då kommer deklarationen redan i början av mars och den 14 mars kan man deklarera Inkomstdeklaration 1. De som inte har digital brevlåda får deklarationen med posten mellan 15 mars och 15 april. Senaste dagen att deklarera är den 2 maj.

Vad ska man tänka på när man jobbar utomlands?

Det är en hel del du behöver fundera över och ta ställning till i god tid innan du tackar ja till att arbeta utomlands. Hur det fungerar med anställningsform, kontrakt, lön, villkor, a-kassa, socialförsäkringar, skatt och pension kan variera utifrån hur du är anställd, hur länga du ska jobba utomlands och var någonstans i världen arbetslandet ligger.

Beroende på var du ska jobba kan du behöva ansöka om visum, uppehållstillstånd och arbetstillstånd i god tid.

Hur du är anställd påverkar vad du behöver fundera över inför ditt utlandsjobb.

 • Utsänd – Du är anställd och får din lön av din arbetsgivare i Sverige och är stationerad utomlands.
 • Anställd på dotterbolag – Du är anställd i ett dotterbolag där arbetslandets socialförsäkringssystem gäller.
 • Lokalt anställd – Du har samma villkor och arbetsrätt som alla andra i arbetslandet.

Ta reda på vad som gäller i landet dit du ska: Vad blir det för avgifter? Tjänar du in till din pension under tiden utomlands? Har du kvar möjligheten att till exempel vabba eller vara sjukskriven?

Var noga med att ditt anställningskontrakt ger dig det du behöver i form av försäkringar och pension. Fundera på vilka försäkringar som är viktiga i din livssituation. En olycksförsäkring behövs i alla skeden av livet, till skillnad från till exempel möjligheten att vara föräldraledig. Det bästa är om du kan förhandla dig till avtal eller villkor som garanterar dig en svensk socialförsäkringsnivå.

Hur lång tid tar det att ta A1 kort?

Priset på ett mc-kort är i grunden den samma oberoende på vilken mc-behörighet du ska ta. Nedan hittar du de obligatoriska och de varierande kostnaderna.

Vem utfärdar A1 intyg?

Ja, om du bor i Sverige och arbetar i minst två olika länder inom EU/EES eller i Schweiz och Storbritannien, ska du anmäla det till Försäkringskassan så att vi kan utreda vilket lands socialförsäkringslagstiftning du ska omfattas av. Det gör du genom att ansöka om intyg A1.

Du ansöker om intyg A1 genom att redogöra för din arbetssituation på Mina sidor.

Om du är utsänd ska din arbetsgivare komplettera med uppgifter i blankett:

Vad krävs för A1 kort?

För att kunna ta A1 körkort så ska du ha fyllt 16 år, du kan börja övningsköra och gå utbildning tre månader innan du blir 16 år. Du ska även ha varit permanent bosatt i Sverige i minst sex månader, eller bott i Sverige i minst sex månader på grund av studier.

Som med alla körkort så krävs ett godkänt körkortsprov från Transportstyrelsen – alltså ska du ha godkänt kunskapsprov och körprov. För att göra detta så behöver du ansöka om körkortstillstånd för grupp 1, vilket du gör på Transportstyrelsens hemsida, och du behöver ha genomfört riskutbildning 1 och 2 med godkänt resultat.

Kan Arbetsförmedlingen se om jag är utomlands?

När du arbetar inom EU, EES, eller i Schweiz, gäller EU-förordningen. Som ett komplement till den finns den nordiska konventionen som gäller för dig som jobbar i något av de nordiska länderna. Dessa regelverk innebär att du kan ha möjlighet att räkna med ditt arbete om du behöver söka a-kassa när du är tillbaka i Sverige.

Om du har avslutat ditt medlemskap hos oss på grund av arbete utomlands behöver du söka nytt medlemskap så snart ditt arbete upphör för att skydda din medlemstid i a-kassan.

Om du söker a-kassa efter arbete utanför EU, EES eller Schweiz kan du som regel inte få ersättning från oss.

Innan du åker för att arbeta i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz, finns det några saker du bör känna till för att inte riskera att förlora din a-kassa, om du skulle behöva den när arbetet är slut.