:

Var hittar jag min fastighetstaxering?

Innehållsförteckning:

 1. Var hittar jag min fastighetstaxering?
 2. När är nästa fastighetstaxering för småhus?
 3. Vad är min fastighetstaxering?
 4. När uppdateras fastighetstaxering?
 5. Hur får jag reda på marknadsvärdet på mitt hus?
 6. Hur vet man marknadsvärdet på ett hus?
 7. När kommer taxeringsvärdet 2023?
 8. När kommer Fastighetsdeklarationen 2023?
 9. Hur räknar man ut marknadsvärdet på en fastighet?
 10. Hur mycket skatt betalar man på taxeringsvärdet?
 11. Hur ofta ändras fastighetstaxeringen?
 12. Vad tittar en mäklare på vid värdering?
 13. Måste man städa inför en värdering?
 14. Kan man sänka taxeringsvärdet?
 15. Vad händer om man säljer under taxeringsvärdet?

Var hittar jag min fastighetstaxering?

 • Vad är en fastighetsbeteckning?
 • När krävs fastighetsbeteckning?
 • De lättaste sätten att hitta din tomts fastighetsbeteckning
  • Hitta fastighetsbeteckning genom Eniro kartor
  • Hitta fastighetsbeteckning genom Lantmäteriets gratistjänst
  • Hitta fastighetsbeteckning genom betaltjänst från hitta.se
  • Få mer information om din fastighet genom Skatteverket
 • De lättaste sätten att hitta information om någon annans fastighet
  • Hitta någon annans fastighetsbeteckning genom gratistjänster på nätet
  • Hitta någon annans fastighetsbeteckning genom Lantmäteriet
 • Hitta information om flera fastigheter som företag
  • Hitta fastighetsbeteckningar som företag genom FastighetSök
  • Hitta fastighetsbeteckningar som företag genom Geodataplatsen och Lantmäteriet
 • Webbsidor där du kan hitta din fastighetsbeteckning
 • Vanliga frågor om fastighetsbeteckning

En fastighetsbeteckning är det unika namn en fastighets har givits. En fastighet betyder i detta fall en tomt, en bit mark, där det kan stå byggnader, men inte nödvändigtvis behöver göra det. Fastighetsbeteckningen visar vem som äger den specifika biten mark, samt ägarhistoriken, alltså tidigare ägare till fastighet eller de som tidigare ägt marken.

För att ansöka om bygglov måste man ange fastighetsbeteckningen, men denna används även vid försäljning av fastigheter för att identifiera rätt ägare samt vid annan kontakt med byggnadsnämnd, skatteverk och kommun i liknande frågor. 

För att ta reda på korrekt fastighetsbeteckning finns idag flera tillvägagångssätt. Det enklaste sättet att hitta ditt hus fastighetsbeteckning eller din tomts fastighetsbeteckning är att söka med hjälp av verktygen som finns gratis på nätet. 

Uppgifter om fastighetsbeteckning är offentliga och du ska utan större problem kunna få information om detta helt gratis. Du kan enkelt hitta fastighetsbeteckning med adress eller via karta.

När är nästa fastighetstaxering för småhus?

Det har skett en kraftig uppgång av huspriserna över tid, framför allt under pandemin. Efter Rysslands invasion av Ukraina förra året började huspriserna sjunka under 2022. Sedan har nedgången fortsatt i år. Men den prisnedgång som sker 2023 kommer inte att påverka taxeringsvärdena nästa år utan slår igenom först vid den fastighetstaxering som görs 2027.

Det beror på att det finns en eftersläpning i systemet. Taxeringsvärdena 2024 ska spegla den genomsnittliga prisnivån två år före taxeringsåret, alltså prisnivån för bostäder år 2022. Det betyder att nedgången under 2022 delvis kommer att slå igenom, men den prisnedgång som sker i år kommer inte att påverka taxeringsvärdena överhuvudtaget.

- Det gör att den kommunala fastighetsavgiften för de som ligger under taket kommer att beräknas på ett taxeringsvärde som är ”för högt”, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna.

Vad är min fastighetstaxering?

Behöver du snabbt och enkelt räkna ut moms baklänges på ett kvitto som skall redovisas vill vi rekommendera vår momskalkylator.

När du skall göra en snabb & enkel momsberäkning, använd vår momskalkylator, välj momssats som du vill räkna ut och fyll i priset inklusive eller exklusive moms. Klart!

När uppdateras fastighetstaxering?

 • Förenklad fastighetstaxering av hyreshus och ägarlägenheter. Särskild fastighetstaxering av småhus, lantbruk och övriga fastighetstyper som är nybildade eller ändrade.
 • Ny justeringskod: 301 - Markanläggning och VA saknas. Gäller för hyreshus bostadsmark och hyreshus lokalmark.

Hur får jag reda på marknadsvärdet på mitt hus?

Taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet som bestäms av Skatteverket. Är fastigheten ett hus består taxeringsvärdet dels av ett byggnadsvärde, dels av ett tomtvärde. Är fastigheten obebyggd består den endast av ett tomtvärde. Taxeringsvärde räknas ut på samma sätt oavsett om det är ett hus med bostadsrätter, en villa eller en jordbruksfastighet. Taxeringsvärdet ska motsvara 75% av marknadsvärdet på fastigheten.

- När Skatteverket räknar ut taxeringsvärdet räknar de på det sannolika marknadsvärdet i det värdeområde som fastigheten ligger i, säger Katarina Henriksson, privatrådgivare på Sparbanken Tanum.

Värdeområde är ett sätt att dela upp fastigheter utifrån vilket marknadsvärde de haft vid försäljningar under de senaste två åren samt om det finns geografiska faktorer som kan påverka en fastighets taxeringsvärde, till exempel buller från en motorväg. Andra saker som påverkar taxeringsvärdet är bland annat tomtstorleken, om det finns vatten och avlopp samt storlek och skick på bebyggelsen på tomten.

Hur vet man marknadsvärdet på ett hus?

Publicerad: 06 jun 2008, kl 20:36Uppdaterad: 28 maj 2016, kl 13:38

Med hjälp av Expressens unika statistik över de senaste villaförsäljningarna kommun för kommun, kan du räkna ut marknadsvärdet på din villa. 

När kommer taxeringsvärdet 2023?

Den 12 september öppnar fastighetstaxeringen. Från och med 2023 får närmare 360 000 lantbruksfastigheter nya taxeringsvärden. Sedan 2020 års taxering beräknas taxeringsvärdena öka med i snitt 24 procent, med stora variationer mellan fastigheter och mellan olika delar av landet.

– De förändrade taxeringsvärdena speglar de tre senaste årens prisutveckling. Genomsnittligt ökar värdena mest i Stockholm med 29 procent, medan de ökar minst i Kalmar med 17 procent. Värdet på skog stiger med 18 procent och värdet på jordbruk ökar med 21 procent. Samtidigt ökar värdet på bostadsbyggnader med 31 procent, säger Jan Berghök, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

När kommer Fastighetsdeklarationen 2023?

Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2022. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

Senast den 2 maj 2023 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta på 1,25 procent att räknas från och med den 13 februari.

Om du sålt en bostad under året ska du deklarera för vinsten eller förlusten. Vi förklarar allt om hur det går till. 

Hur räknar man ut marknadsvärdet på en fastighet?

När du vill få fram ett taxeringsvärde är det till Skatteverket du ska vända dig. För att ta reda på taxeringsvärdet på ditt hus loggar du bara in på Mina sidor på Skatteverkets webbsida. Är du nyfiken på hur taxeringsvärdet kan komma att justeras vid till exempel en större utbyggnad kan du också göra olika testberäkningar där. Vill du ta reda på ett taxeringsvärde på någon annans fastighet behöver du först uppgifter om vilken fastighetsbeteckning som fastigheten har och i vilken kommun den ligger.

Hur mycket skatt betalar man på taxeringsvärdet?

Sist i artikeln finns ett avsnitt om ett utredningsförslag om slopande av taxeringsvärden samt ändrade nivåer för fastighetsavgift alternativt förenklade regler för fastighetstaxering.

Fastighetsskatten och fastighetsavgiften grundas på fastighets­taxeringen och är en viss procent av taxeringsvärdet för mark och byggnader. Vilken procentsats ­beror på vilket slags fastighet det är. För fastighetsavgiften gäller dessutom särskilda takbelopp (se mer om detta längre fram).

Hur ofta ändras fastighetstaxeringen?

Hur ofta taxeras fastigheter?

Du ska betala 0,4 % av tomtens taxeringsvärde i fastighetsskatt. Så länge som tomten är obebyggd, har det ingen betydelse för skatten om den är avsedd att bebyggas med bostäder eller lokaler.

Vad tittar en mäklare på vid värdering?

Beroende på vad du vill få ut av värderingen finns det två olika typer av bostadsvärderingar – en muntlig marknadsvärdering eller en skriftlig bankvärdering.

Måste man städa inför en värdering?

Värderingen sker muntligt och går till så att någon av våra fastighetsmäklare kommer hem till dig och går igenom din bostad i lugn och ro. Vad gör just den unik? Är det charmen, omgivningarna eller kanske planlösningen? I mötet ger mäklaren direkt en uppskattning om vilket pris du i dagsläget kan förvänta dig om du säljer. Samtidigt kan du självklart passa på att ställa alla dina frågor inför en eventuell försäljning.

VärderingIntresserad av att veta vad din bostad är värd? Boka ett möte med oss så hjälper vi dig.

Den här typen av värdering passar för dig som vill sälja nu eller senare, eller helt enkelt bara är nyfiken på värdet. I samband med en fri värdering kan vi även passa på att sätta igång en värdebevakning åt dig. På så sätt kan du följa värdet på din bostad över tid. Så slipper du ha mäklare springandes hos dig hela tiden.

I bankrelaterade värderingar behövs ett skriftligt underlag. Det kan bero på att du vill höja ditt bolån, förhandla om bolåneräntan eller lägga om lånen för att minska amorteringskravet. Då kan du be oss att värdera om din bostad och mot en mindre kostnad får du ett skriftligt bevis på marknadsvärdet. Tillsammans med en av våras mäklare går du igenom bostadens läge, skick och annat som gör din bostad unik. För att det ska gå smidigt, plocka gärna fram viktiga papper som handlar om din bostad. Bra att ha till hands är köpekontraktet, dina nuvarande lånehandlingar, uppgifter om driftskostnader och eventuell månadsavgift (om du bor i bostadsrätt), planritning och uppgift om boyta samt eventuella kvitton på gjorda renoveringar samt om- och tillbyggnader. Efter vårt besök får du ett skriftligt intyg på bostadens nya värde, att skicka till din bank.

Kan man sänka taxeringsvärdet?

- Det vi har upptäckt är att många av dessa fastigheter har för höga taxeringsvärden och därmed betalar fastighetsägaren en för hög fastighetsskatt. Vår uppfattning är att det av gällande rätt tydligt framgår att detta förhållande ska föranleda justering av taxeringsvärdet och därmed en nedsättning av fastighetsskatten, säger Rebaz Wahab.

Skattverket har inställningen att justering med anledning av markföroreningar kan bli aktuell endast om det föreligger ett myndighetsbeslut som begränsar fastighetsägarens användning av fastigheten. Taxeringsvärden ska enligt verket inte justeras utan sådana myndighetsbeslut.

Vad händer om man säljer under taxeringsvärdet?

För att gåva av fastighet rent skattemässigt ska räknas som gåva krävs att eventuell betalning understiger fastighetens taxeringsvärde (för det år som överlåtelsen sker). Om betalningen är lika hög eller högre än fastighetens taxeringsvärde räknas nämligen hela överlåtelsen som ett köp. (Om marknadsvärdet är lägre än taxeringsvärdet görs jämförelsen med marknadsvärdet istället.) 

Om fastigheten saknar taxeringsvärde kan Skatteverket fastställa ett jämförelsevärde som ni kan använda. Om fastigheten har förändrats i stor omfattning – t ex om skog avverkats eller en byggnad rivits eller omavstyckning skett – ska man jämföra med det taxeringsvärde som skulle ha gällt med hänsyn till fastighetens förändring.