:

Vad är en förrättning bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en förrättning bouppteckning?
 2. Vilka ska vara kallade till Bouppteckningsförrättningen?
 3. Vem kan förrätta bouppteckning?
 4. Hur lång tid tar det för Skatteverket att godkänna en bouppteckning?
 5. Hur går ett Förrättningsmöte till?
 6. Vem betalar en förrättning?
 7. Måste alla arvtagare vara med på bouppteckning?
 8. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 9. Måste man ha Bouppteckningsförrättning?
 10. Måste det vara två Förrättningsmän vid bouppteckning?
 11. Vad händer när Skatteverket godkänt en bouppteckning?
 12. Vad gör man efter att bouppteckningen är klar?
 13. Hur lång tid tar en förrättning bouppteckning?
 14. Vilka problem kan uppstå vid bouppteckning?
 15. Hur lång tid tar en förrättning?

Vad är en förrättning bouppteckning?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Vilka ska vara kallade till Bouppteckningsförrättningen?

 • En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader efter inträffat dödsfall.
 • Syftet och avsikten med bouppteckningsförrättningen är att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder. Det görs för att de närvarande ska få information av vad som ingår i den avlidnes dödsbo.
 • En förutsättning för att bouppteckningsförrättning ska kunna ske är att en kallelse skickas inom god tid innan tillfället för bouppteckningsförrättningen.
 • Vem kan förrätta bouppteckning?

  En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

  Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

  Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera som förrättningsman.

  Hur lång tid tar det för Skatteverket att godkänna en bouppteckning?

  Det finns inga formella krav på hur en ansökan om registrering av en bouppteckning ska se ut, utan ansökan sker helt enkelt genom att bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Skatteverket handlägger sedan bouppteckningen genom att i tur och ordning

  • kontrollera den
  • begära komplettering om en uppgift saknas
  • registrera den och förse den med ett bevis om detta
  • skicka originalhandlingarna till ingivaren och spara en bestyrkt kopia.

  Hur går ett Förrättningsmöte till?

 • En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader efter inträffat dödsfall.
 • Syftet och avsikten med bouppteckningsförrättningen är att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder. Det görs för att de närvarande ska få information av vad som ingår i den avlidnes dödsbo.
 • En förutsättning för att bouppteckningsförrättning ska kunna ske är att en kallelse skickas inom god tid innan tillfället för bouppteckningsförrättningen.
 • Vem betalar en förrättning?

  En bouppteckning ska förrättas av två kunniga och trovärdiga gode män (20 kap. 2 § första stycket ÄB). De kallas förrättningsmän.

  Förrättningsmännens uppgift är att anteckna allt av faktisk eller rättslig betydelse som förekommer vid förrättningen. Förrättningsmännen ska t.ex. anteckna om det finns äktenskapsförord eller testamenten, samt vilka som varit närvarande vid förrättningen. Förrättningsmännen har också ansvar för att tillgångarna värderats riktigt.

  Måste alla arvtagare vara med på bouppteckning?

  När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder.

  En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet.

  Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. I många fall kan dödsboet göra bouppteckningen själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en person som du har förtroende för. Det går även att anlita en jurist eller begravningsbyrå.

  Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

  När en person går bort lämnar han eller hon saker efter sig. Det kan exempelvis vara ett hus, möbler eller pengar på ett bankkonto. Sådana saker kallas för kvarlåtenskap.

  Vanligtvis delar den avlidnes anhöriga upp kvarlåtenskapen mellan sig. Men innan arvet kan delas ut behöver tillgångar och skulder kartläggas.

  Det kallas för bouppteckning. Och en bouppteckning är alltså en kartläggning av vad en person hade för tillgångar och skulder vid sin bortgång. Samt vilka som ska ärva personen.

 • Det hela startar med ett frivilligt möte där alla arvtagare kan delta. Under mötet listas den avlidnes tillgångar och skulder. Dessutom fastställer man vilka som har rätt att ärva och vem som ska företräda dödsboet.
 • Den som företräder dödsboet kallas för bouppgivare. Det är bouppgivarens ansvar att alla tillgångar och skulder listas på ett korrekt sätt. Så att kvarlåtenskapen efter den avlidne blir korrekt fördelad när bouppteckningen är registrerad och klar.
 • När allt är klart skickas bouppteckningen in till Skatteverket tillsammans med övriga relevanta dokument. Det måste göras inom fyra månader från dödsdagen.
 • Ja, en bouppteckning måste upprättas senaste fyra månader efter dödsfallet.

  I undantagsfall kan däremot socialförvaltningen bestämma att en så kallad dödsboanmälan ska genomföras. Men det förutsätter att den som avlidit har mycket små tillgångar.

  En bouppteckning innehåller många delar som är reglerade i lag.

  Exempelvis måste arvtagare kallas till bouppteckningsmöte. Dessutom är det bra om två vittnen är med som intygar att allt gått rätt till. Vittnena måste vara oberoende och kallas för förrättningsmän.

  Eftersom själva bouppteckningen är en genomgång av skulder och tillgångar är det även viktigt att ha med så mycket information som möjligt. Det kan vara en fastighetsbeteckning, uppgifter om bankkonton och aktieinnehav.

  Måste man ha Bouppteckningsförrättning?

  När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder.

  En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet.

  Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. I många fall kan dödsboet göra bouppteckningen själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en person som du har förtroende för. Det går även att anlita en jurist eller begravningsbyrå.

  Måste det vara två Förrättningsmän vid bouppteckning?

  Juridik vid dödsfall

  Jag har ett par frågor kring bouppteckningen. En änka som har två barn har avlidit. Båda barnen är gifta samt har två barn vardera, dvs barnbarn till den avlidna. Ett av barnen, med god kännedom om boet, kan då (vad jag förstår) vara bouppgivare. Två frågor:

  Vad händer när Skatteverket godkänt en bouppteckning?

  Det finns inga formella krav på hur en ansökan om registrering av en bouppteckning ska se ut, utan ansökan sker helt enkelt genom att bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Skatteverket handlägger sedan bouppteckningen genom att i tur och ordning

  • kontrollera den
  • begära komplettering om en uppgift saknas
  • registrera den och förse den med ett bevis om detta
  • skicka originalhandlingarna till ingivaren och spara en bestyrkt kopia.

  Vad gör man efter att bouppteckningen är klar?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  Hur lång tid tar en förrättning bouppteckning?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  Vilka problem kan uppstå vid bouppteckning?

  När bouppteckningen upprättas är det mycket viktigt att alla moment går rätt till, och detta för att inga konflikter eller praktiska problem ska uppstå. Bouppteckningen är också en handling som får betydelse i framtiden. Så säkerställ att den blir korrekt för att undvika framtida problem.

  Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

  Joachim Erman är en av våra duktiga jurister som du kan komma i kontakt med.

  Hur lång tid tar en förrättning?

  På ett förrättningsmöte ska dödsbodelägarna, efterarvingarna och övriga personer som kallats gå igenom de tillgångar och skulder som finns i dödsboet.

  Bouppgivaren måste vara närvarande vid mötet. Dödsbodelägare/efterarvingar ska vara personligen närvarande, närvarande genom ombud eller inte närvara alls (då måste kallelsebevis bifogas).