:

Vad är ett regionalt stöd?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett regionalt stöd?
 2. Vem ska arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifterna till?
 3. Vilka undantag finns från att betala arbetsgivaravgifter?
 4. Är det arbetsgivaravgifter på bonus?
 5. Vilka kommuner ingår i stödområden?
 6. Vad är stödområde 1 2 och 3?
 7. Vad är skillnaden mellan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?
 8. Måste man alltid betala arbetsgivaravgift?
 9. När slipper man betala arbetsgivaravgift?
 10. Hur fungerar bonus lön?
 11. Vilka områden är stödområden?
 12. Vad gör kommuner och regioner?
 13. Vilka elområden får stöd?
 14. Vad kostar en lön på 25000?
 15. Måste man betala arbetsgivaravgift för sig själv?

Vad är ett regionalt stöd?

Vem kan söka?Stöd kan lämnas till företag som bedriver verksamhet i Investeringsområde 1 (Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln och Åsele) samt i Investeringsområde 2 (Nordmaling, Robertsfors, Skellefteå, Vännäs och Umeå, dock ej Umeå tätort. I Umeå kommun kan stöd lämnas till företag verksamma inom: Tavelsjö-, Holmsund-, Hörnefors- och Sävar-Holmön-distrikt (f.d. församlingar).

Verksamheten ska bedrivas på marknadsmässiga villkor och vara verksamhet med väsentlig betydelse för tillväxt i regionen.

Vem ska arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifterna till?

Den som ger ut ersättning för arbete i Sverige ska i regel betala arbetsgivaravgifter. Skyldigheten gäller alltså fler än arbetsgivare i den betydelse uttrycket har civilrättsligt och i dagligt tal. I vissa fall är det någon annan än utgivaren som ska betala arbetsgivaravgifterna.

Vilka undantag finns från att betala arbetsgivaravgifter?

Arbetsgivaravgifter är precis som det låter, en avgift som arbetsgivaren betalar för den anställda och som även går under benämningen sociala avgifter. Själva avgiften används till det grundläggande sociala försäkringsskyddet som bland annat omfattar ålderspension, sjukvård och social omsorg. Arbetsgivaravgifter ska betalas in till Skatteverket. En full arbetsgivaravgift är 31,42% av den bruttolön som betalas ut. Man behöver inte betala in arbetsgivaravgifter utan anställda, mer än för sig själv.

Avgiften måste betalas för varje enskild person som arbetar, oavsett om man har en arbetsgivare eller om man är sin egen arbetsgivare, frågan är bara vem som betalar och hur den betalas. Vi har tagit fram tre exempelscenarios här nedan för att du enkelt ska förstå hur det fungerar med betalning av egenavgifter i just din situation:

Är det arbetsgivaravgifter på bonus?

Anställningsförmåner blir allt viktigare för att behålla och locka kompetenta  medarbetare. Ett genomtänkt förmånspaket ger ditt företag en fördel i konkurrensen om arbetskraften. Löne- och bonusväxling är en uppskattad förmån som kan få ditt företag att sticka ut från mängden.

Vilka kommuner ingår i stödområden?

Arbetsgivare som har sin verksamhet inom ett stödområde får göra ett särskilt avdrag från arbetsgivaravgifterna, s.k. regionalt stöd. Det gäller för dem som bedriver näringsverksamhet från ett fast driftställe i stödområdet.

Även ideella föreningar och stiftelser, med undantag för registrerade trossamfund, får göra avdraget om de bedriver verksamheten vid en sådan plats i stödområdet som motsvarar ett fast driftställe.

Bestämmelserna om det särskilda avdraget finns i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980), i fortsättningen kallad stödområdeslagen.

Vad är stödområde 1 2 och 3?

Arbetsgivare som har sin verksamhet inom ett stödområde får göra ett särskilt avdrag från arbetsgivaravgifterna, s.k. regionalt stöd. Det gäller för dem som bedriver näringsverksamhet från ett fast driftställe i stödområdet.

Även ideella föreningar och stiftelser, med undantag för registrerade trossamfund, får göra avdraget om de bedriver verksamheten vid en sådan plats i stödområdet som motsvarar ett fast driftställe.

Bestämmelserna om det särskilda avdraget finns i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980), i fortsättningen kallad stödområdeslagen.

Vad är skillnaden mellan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?

Har du aktiebolag är det här med socialavgifter ganska enkelt. Du räknas då som anställd och på den lön du tar ut från bolaget ­betalar företaget sociala avgifter i form av arbetsgivaravgifter som redovisas i arbetsgivar­dekla­ra­tionen. 

Har du enskild firma eller handelsbolag (kallas här egenföretagare) blir det lite knepigare. Du betalar då antingen egenavgifter eller särskild löneskatt, beroende på om du är aktiv eller passiv.

Måste man alltid betala arbetsgivaravgift?

– Som arbetsgivare är man alltid skyldig att betala arbetsgivaravgifter på utgiven ersättning för arbete även om man inte ska göra skatteavdrag på utbetalad ersättning. Tänk på att alltid begära jämkning eller intyg om att skatteavdrag inte ska göras. Om man inte får ett sådant intyg ska man alltid göra skatteavdrag på vanligt sätt. Arbetsgivaravgiften är lägre för ungdomar mellan 15 – 18 år, påminner Pia Blank Thörnroos, skattejurist på Skatteverket. 

– Det har inte hänt något när det gäller sommarjobbande ungdomar. Gränsen för deklarationsskyldighet är oförändrad 22 208 kronor. Det innebär att om den totala skatteplikten uppgår till höst det beloppen ska personen inte lämna deklaration och inte skatta. Det finns en särskild blankett på Skatteverkets hemsida som den anställda själv kan skriva under och lämna till arbetsgivaren där man intygar att man inte tjänar mer än det angivna beloppet. 

När slipper man betala arbetsgivaravgift?

Vi hoppas att denna rapport ska öka medvetenheten om hur skatterna på svenska företagare, företag och anställda påverkar jobbskapande och välstånd i Sverige.

Småföretagen är Sveriges jobbmotor. Sedan 1990 har fyra av fem nya jobb i ekonomin skapats i små och medelstora företag. För att kunna skapa jobb, växa och utvecklas behöver småföretag goda villkor. Denna rapport visar att kostnaden att anställa är ett av de största hindren för företagens tillväxt – och en betydande del av den kostnaden utgörs av arbetsgivaravgiften.

Arbetsgivaravgifter ska på papperet finansiera en rad olika socialförsäkringssystem. Över tid har dock allt mer av arbetsgivaravgifter gått över till att vara ren skatt. Denna skatt tas ut på två sätt – dels genom den allmänna löneavgiften, dels genom skatt på inkomster som överstiger de tak som finns inom socialförsäkringssystemen.

Arbetsgivaravgiften är en skatt som arbetsgivare betalar till staten baserat på den anställdes lön. På papperet ska arbetsgivaravgiften gå till att finansiera offentliga utgifter för socialförsäkringar. Över tid har kopplingen mellan arbetsgivaravgiften och socialförsäkringarna dock blivit allt svagare.

En stor del av statens intäkter kommer från arbetsgivaravgiften och därför är detta en viktig post i statsbudgeten. 2020 uppgick den inbetalade arbetsgivaravgiften till 563 miljarder kronor. Den största delen av arbetsgivaravgiften utgörs av den så kallade allmänna löneavgiften. Den är inte kopplad till socialförsäkringssystemet, utan är en ren skatt på lön. Inbetalningarna till den allmänna löneavgiften har mer än tredubblats mellan 1999 och 2018. Som andel av BNP har skatteintäkterna från allmänna löneavgiften också ökat markant, från 1,5 procent till 4,1 procent de senaste 15 åren.

Utöver den allmänna löneavgiften, betalar svenska löntagare ytterligare ren skatt i arbetsgivaravgiften genom att den del av inbetalningarna som ligger över de så kallade förmånstaken inte ligger till grund för socialförsäkringar. Totalt betalades cirka 57 miljarder kronor in över taken 2018; 1999 var motsvarande inbetalningar 22 miljarder kronor.

Hur fungerar bonus lön?

Det ska vara begripligt och förutsägbart så att det tydligt framgår vilka som omfattas av belöningssystemet, vilka kriterierna är, hur de fungerar och hur de anställda själva kan påverka utfallet. Det är även viktigt att målen är realistiska och mätbara.

Bonus bygger på att den anställde eller verksamheten ska uppnå ett eller flera mål. Om målen uppfylls betalas bonus ut. Bonus uttrycks ibland som en fast summa och ibland som en angiven procent på lönen.

Vilka områden är stödområden?

Bor du i ett glesbygdsområde? Om en vecka träder en ny lag i kraft som ger dig en årlig skattereduktion. Även vissa företagare kan få ta del av den sänkta skatten. Resultat har listan över vilka kommuner som räknas som stödområde.

Resultat har tidigare berättat om att en skattereduktion för boende i glesbygdskommuner kommer att införas. (LÄNK: https://www.tidningenresultat.se/naringsidkare-i-glesbygden-kan-fa-skattereduktion/) Lagändringen träder i kraft 1 december i år men skattereduktionen ges för hela beskattningsåret 2020.

Vad gör kommuner och regioner?

Regionerna har det grundläggande ansvaret att erbjuda en god hälso- och sjukvård och tandvård. Kommunerna ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård för vissa områden.

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar vård i form av allt från hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till vård och omsorg för personer i vård- och omsorgsboenden. Även boende med särskild service, dagverksamhet, servicebostad samt ibland även vård för personer som har personlig assistans eller personer som får hjälp via socialpsykiatrin. Men regionen ansvarar alltid för den vård som läkare ger. 

Vilka elområden får stöd?

Under det senaste året har elpriserna skenat hos många svenska hushåll. Redan våren 2022 meddelade regeringen att man skulle betala ut ett elprisstöd för de med höga elräkningar – och nu i februari 2023 har det första elstödet rullats ut till det svenska folket.

Vad som kan vara bra att känna till är att regeringen sjösatte 2 separata elstöd. Det första elstödet gick ut till elkunderna i slutet av februari 2023 – och gällde bara kunder i södra Sverige, alltså i elområde 3 och 4. Det andra elstödet betalades ut i maj och juni 2023 – och gällde kunder i hela Sverige, alltså i elområde 1–4.

Betalning för det första elstödet skedde under ett antal bankdagar från den 20 februari och de allra flesta ska nu ha fått sina pengar på kontot.

Vad kostar en lön på 25000?

Arbetsgivaravgifter, tjänstepensionskostnad semestertillägg… Det är inte bara lönen som kostar för dig som väljer att anställa. I Driva Egets kalkyl kan du se vad de totala utgifterna blir.

Att gå från noll till en anställd kan vara den största frågan för en egenföretagare. Det handlar om vilken person som ska anställas och om det stora sociala ansvar som en anställning innebär. Men det handlar också om ökade kostnader.

Måste man betala arbetsgivaravgift för sig själv?

Har du aktiebolag är det här med socialavgifter ganska enkelt. Du räknas då som anställd och på den lön du tar ut från bolaget ­betalar företaget sociala avgifter i form av arbetsgivaravgifter som redovisas i arbetsgivar­dekla­ra­tionen. 

Har du enskild firma eller handelsbolag (kallas här egenföretagare) blir det lite knepigare. Du betalar då antingen egenavgifter eller särskild löneskatt, beroende på om du är aktiv eller passiv.