:

Hur redovisas kapitalförsäkring i årsredovisningen?

Innehållsförteckning:

 1. Hur redovisas kapitalförsäkring i årsredovisningen?
 2. Hur dras skatten på kapitalförsäkring?
 3. Hur redovisas kapitalförsäkring?
 4. Hur bokför man uttag från kapitalförsäkring?
 5. Hur deklarerar jag kapitalförsäkring?
 6. När lönar det sig med kapitalförsäkring?
 7. Är det bra att spara i en kapitalförsäkring?
 8. Vad är skatten på kapitalförsäkring 2023?
 9. När lönar sig kapitalförsäkring?
 10. Är kapitalförsäkringar skattefria?
 11. När är kapitalförsäkring bättre än ISK?
 12. Vad är bäst ISK eller kapitalförsäkring?
 13. Varför kapitalförsäkring istället för ISK?
 14. Varför är uppskrivningar av kapitalförsäkringar skattepliktiga?
 15. Vad är kapitalunderlaget för en svensk kapitalförsäkring?
 16. Hur ska man ta upp avkastningsskatten för utländska kapitalförsäkringar?

Hur redovisas kapitalförsäkring i årsredovisningen?

För att öppna en kapitalförsäkring behöver du först bli kund samt öppna en depå hos Pareto. Det gör du enkelt genom att följa denna länk. Väl i inloggat läge kan man sedan ansöka om att öppna en kapitalförsäkring. 

För att öppna en kapitalförsäkring behöver du först bli kund samt öppna en depå hos Pareto. Det gör du enkelt genom att följa denna länk. Väl i inloggat läge kan man sedan ansöka om att öppna en kapitalförsäkring. 

Det finns en del likheter mellan en kapitalförsäkring och ett ISK. De båda är schablonbeskattade, du behöver inte deklarera dina affärer och du kan belåna ditt innehav.

Det finns även en del som skiljer en kapitalförsäkring och ett ISK. På en kapitalförsäkring kan du begära att få löpande utbetalning vilket inte är möjligt att få på ett ISK. Du har rösträtt på bolagsstämmor för dina aktier på ett ISK, vilket du inte har på en Kapitalförsäkring. Vid en bortgång skiljer sig dessa konton också. Med en Kapitalförsäkring kan du välja en förmånstagare vilket innebär en speciell person som får värdet av försäkringen vid bortgång medan ditt innehav på ett ISK tillfaller till ditt dödsbo.

På ett ISK kan du flytta dina värdepapper som du har på ett aktie- och fondkonto till ditt ISK. Ditt ISK kan du även flytta mellan olika institut. På en Kapitalförsäkring kan du inte flytta värdepapper till eller från kontot och heller inte flytta din Kapitalförsäkring mellan olika institut.

Skatten på din kapitalförsäkring beräknas genom att ta kapitalförsäkringens värde i början av året adderat med årets insättningar* multiplicerat med statslåneräntan den 30 november föregående år + 1,0 procent (dock lägst 1,25%). Det uträknade beloppet beskattas därefter med 30% vilket resulterar i avkastningsskatten.

*Insättningar utförda under andra halvåret (efter 30 juni) tas bara upp till 50%.

Statslåneräntan år 2021 var 0,23%. Schablonintäkten skulle således bli 0,23 + 1,0 = 1,23% om det inte fanns en miniminivå på schablonintäkten på 1,25%. Med anledningen av detta blev schablonintäkten för år 2021, 1,25%.

Hur dras skatten på kapitalförsäkring?

För att öppna en kapitalförsäkring behöver du först bli kund samt öppna en depå hos Pareto. Det gör du enkelt genom att följa denna länk. Väl i inloggat läge kan man sedan ansöka om att öppna en kapitalförsäkring. 

För att öppna en kapitalförsäkring behöver du först bli kund samt öppna en depå hos Pareto. Det gör du enkelt genom att följa denna länk. Väl i inloggat läge kan man sedan ansöka om att öppna en kapitalförsäkring. 

Det finns en del likheter mellan en kapitalförsäkring och ett ISK. De båda är schablonbeskattade, du behöver inte deklarera dina affärer och du kan belåna ditt innehav.

Det finns även en del som skiljer en kapitalförsäkring och ett ISK. På en kapitalförsäkring kan du begära att få löpande utbetalning vilket inte är möjligt att få på ett ISK. Du har rösträtt på bolagsstämmor för dina aktier på ett ISK, vilket du inte har på en Kapitalförsäkring. Vid en bortgång skiljer sig dessa konton också. Med en Kapitalförsäkring kan du välja en förmånstagare vilket innebär en speciell person som får värdet av försäkringen vid bortgång medan ditt innehav på ett ISK tillfaller till ditt dödsbo.

På ett ISK kan du flytta dina värdepapper som du har på ett aktie- och fondkonto till ditt ISK. Ditt ISK kan du även flytta mellan olika institut. På en Kapitalförsäkring kan du inte flytta värdepapper till eller från kontot och heller inte flytta din Kapitalförsäkring mellan olika institut.

Skatten på din kapitalförsäkring beräknas genom att ta kapitalförsäkringens värde i början av året adderat med årets insättningar* multiplicerat med statslåneräntan den 30 november föregående år + 1,0 procent (dock lägst 1,25%). Det uträknade beloppet beskattas därefter med 30% vilket resulterar i avkastningsskatten.

*Insättningar utförda under andra halvåret (efter 30 juni) tas bara upp till 50%.

Statslåneräntan år 2021 var 0,23%. Schablonintäkten skulle således bli 0,23 + 1,0 = 1,23% om det inte fanns en miniminivå på schablonintäkten på 1,25%. Med anledningen av detta blev schablonintäkten för år 2021, 1,25%.

Hur redovisas kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkringar är en vanlig och enkel sparform. Men hur ska de redovisas? Resultat har tagit hjälp av redovisningsspecialisten Eva Törning för att reda ut vad som gäller.

Har du skaffat en kapitalförsäkring men är osäker på hur den ska bokföras? Då är du långtifrån ensam. Frågor om kapitalförsäkringar är vanliga och i FAR Online är kapitalförsäkring ett av de vanligaste sökorden.   Eva Törning är redovisningsspecialist på Grant Thornton, en av lärarna på FAR:s utbildning Redovisningsdagen samt en av författarna till Redovisa Rätt (som ingår i FAR Online). Hon har lång erfarenhet av hur kapitalförsäkringar ska redovisas och stor insikt i problemen som kan uppstå.   –  En fördel med kapitalförsäkringen är att den schablonbeskattas vilket betyder att den egentligen sköter sig själv och att du som företagare inte behöver fundera på hur den ska beskattas, säger hon.   Men om den är enkel beskattningsmässigt kan kapitalförsäkringen upplevas desto knepigare redovisningsmässigt. För några år sedan kom FAR:s Policygrupp för redovisning med ett uttalande (RedU14) om hur kapitalförsäkringar ska bokföras. Frågor som tas upp är hur anskaffningsvärdet ska fastställas, hur uttag ur kapitalförsäkringen ska redovisas samt hur den löpande avkastningen på placeringarna inom en kapitalförsäkring ska hanteras i redovisningen.   – Det är pengarna som investeras i försäkringen som ska ses som anskaffningsvärdet och poster som utgifter, avgifter eller andra värdeförändringar som framgår av kontoutdraget för kapitalförsäkringen påverkar inte bokföring, säger Eva Törning.   Redovisningsmässigt betraktas kapitalförsäkringen som en enhet och eftersom inte kapitalförsäkringsägaren äger själva värdepappren ska de underliggande värdepappersinnehaven inte heller redovisas separat. Bokföring ska alltså ske när nytt kapital tillförs kapitalförsäkringen och när uttag från kapitalförsäkringen görs.   – Så länge man bara sätter in pengar ökar värdet allt eftersom man sätter in men efter ett tag kommer två saker att kunna hända. Det ena är att kapitalförsäkringen går dåligt och värdet minskar. Då ska man göra en nedskrivning av värdet utifrån K2 eller K3, beroende på vilket regelverk man följer, säger Eva Törning.   Det andra som kan hända är att pengar ska tas ut från kapitalförsäkringen. Hur påverkas då det redovisade värdet? Jo, ett uttag minskar det redovisade värdet endast i den mån det inte täcks av orealiserade värdeförändringar i kapitalförsäkringen.   – När du tar ut pengar från din kapitalförsäkring måste du titta på det verkliga värdet, det vill säga det värde som kapitalförsäkringen har enligt kontoutdraget. Ett exempel är om du tar ut 300 000 kronor från din kapitalförsäkring. Efter uttaget är det verkliga värdet enligt kontoutdraget 200 000 kronor. Om anskaffningsvärdet på försäkringen, som då finns i bokföringen är 400 000 kronor så är 100 000 kronor realiserade gamla värdeökningar som kan tas ut skattefritt, säger Eva Törning.   Eva Törnings tips till dig som funderar på att göra ett uttag från sin kapitalförsäkring är att göra det i så nära anslutning som möjligt till när du får ett kontoutdrag.   –  Då blir det redovisade värdet på uttaget rätt, eftersom du har ett aktuellt verkligt värde enligt kontoutdraget, säger hon.   Ett sparande i en kapitalförsäkring är många gånger långsiktigt. I normalfallet ska därför också kapitalförsäkringen bokföras som en långsiktig tillgång enligt BAS-kontoplanen. Men det är inte BAS-kontoplanen som styr hur försäkringen ska bokföras utan syftet med själva innehavet. Är sparandet kortsiktigt kan det därför redovisas i kontogrupp 16 i stället.   –  Ett tips om du är osäker om har bokat in rätt värde som anskaffningsvärde är att titta på kontoutdraget. Där finns det insatta beloppet angivet och det är det som ska finnas i bokföringen om inte det verkliga värdet är lägre, säger Eva Törning.   Charlotta Marténg   I Resultat nr 6 berättar vi vad som gäller för direktpensioner som täcks av en kapitalförsäkring. Missa inte det!   Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat   Faktaruta Så här blir bokföringen av exemplet i artikeln

Hur bokför man uttag från kapitalförsäkring?

Ladda ner din gratis bokföringsguide och lär dig grunderna för att kunna göra din egen bokföring!

Hur deklarerar jag kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkringar, KF, har på samma sätt som investeringssparkonton ökat i popularitet senaste tiden. Smidigheten och skattefördelarna lockar många sparare till denna typ av sparform som kan tecknas av både företag och privatpersoner.

Här kan du läsa om vad en kapitalförsäkring är, olika typer av kapitalförsäkringar samt fördelar, nackdelar, avgifter och hur beskattningen fungerar + mycket mer!

När lönar det sig med kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är precis som namnet antyder egentligen en form av försäkringsprodukt. Det är alltid ett försäkringsbolag som är den part som ger ut försäkringen, även om du sparar i den via bank eller nätmäklare. I en KF finns alltid ett inslag av en försäkring. 

 • Öppna ett konto hos Avanza bank
 • Öppna ett konto hos Nordnet bank

Är det bra att spara i en kapitalförsäkring?

Få koll på om traditionell försäkring, fondförsäkring, eller depåförsäkring passar dig bäst.

 • Du är garanterad ett visst belopp vid utbetalning – med möjlighet till mer
 • Just nu är åter­bärings­räntan 4 %
 • Kostar 0 kr att öppna på webben
 • För aktiv handel med fonder, aktier och andra värdepapper
 • Årlig schablonskatt istället för skatt på vinster
 • Efterlevandeskydd med utbetalning till förmånstagare

Det finns flera olika sparformer att välja mellan. Vår Sparguide Plus hjälper dig att ta reda på vilken typ av försäkring du ska välja för att det ska passa dig och ditt sparande utifrån risk, hållbarhet, bekvämlighet och tidshorisont.

Vad är skatten på kapitalförsäkring 2023?

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

När lönar sig kapitalförsäkring?

Ett ISK och en kapitalförsäkring har många likheter, särskilt eftersom de belastas med lika hög skatt. Men där slutar också likheterna, inte minst för att det rör sig om ett konto respektive en försäkring.

Det ena, ISK:t, passar nästan alla, medan den andra, kapitalförsäkringen, fyller en rad specifika behov. Många av oss sparare gör rätt i att ha båda – men till olika saker. Placera reder ut vem, när, hur och varför det ena är att föredra framför det andra.

Är kapitalförsäkringar skattefria?

 • Du kan välja extra försäkringar som kallas premiebefrielse och familjeskydd – se förklaringarna längst ner på sidan. Ta reda på vilken avgift du får betala för dessa.
 • I en kapitalförsäkring kan du välja något som heter traditionell försäkring, då sköter försäkringsbolaget placeringen av dina pengar i en blandning av räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter. Försäkringbolaget ger sedan någon form av garanti för ditt sparande. Den möjligheten finns inte i ett investeringssparkonto.
 • Fonder och aktier kan säljas och bytas utan att du behöver betala skatt på vinsten. I stället betalar du varje år en skatt på värdet av ditt sparande, en så kallad schablonskatt. Skatten som ska betalas tas ut löpande i form av en avgift från din försäkring.
 • Försäljningar behöver inte deklareras.
 • Du kan ha möjlighet att välja löpande månadsutbetalningar från försäkringen.
 • I vissa kapitalförsäkringar finns möjlighet att få utbetalning resten av livet. Det kan vara en trygghet för dig att veta att pensionen räcker livet ut.

När är kapitalförsäkring bättre än ISK?

Ett ISK och en kapitalförsäkring har många likheter, särskilt eftersom de belastas med lika hög skatt. Men där slutar också likheterna, inte minst för att det rör sig om ett konto respektive en försäkring.

Det ena, ISK:t, passar nästan alla, medan den andra, kapitalförsäkringen, fyller en rad specifika behov. Många av oss sparare gör rätt i att ha båda – men till olika saker. Placera reder ut vem, när, hur och varför det ena är att föredra framför det andra.

Vad är bäst ISK eller kapitalförsäkring?

Vilken kontoform som blir mest förmånlig för just dig kan bero på hur dina investeringar ser ut, men även på ränteläget och hur börsen går. Efter den kraftiga höjningen av räntan som skett under 2022/2023 undrar dessutom många huruvida ISK/KF fortfarande är ett bra alternativ eller inte.

Här tittar vi på det, och mycket mer, så att du får hjälp med att bedöma vilket handelskonto som är det bästa valet. Oavsett om du redan har ett eller flera konton öppnade, eller planerar att öppna ett nytt för dig själv eller ett barn.

Vi börjar med en snabb introduktion till de olika formerna av konton. Genom att ha koll på vad ISK, KF samt AF innebär blir det mycket lättare att jämföra dem och förstå hur de passar ditt sparande.

Varför kapitalförsäkring istället för ISK?

I händelse av dödsfall gäller olika grunder för hur kapitalförsäkring och investeringssparkonto (ISK) förs vidare. I och med att kapitalförsäkringen är en försäkring så finns det möjlighet att införa förmånstagare. Genom ett förmånstagarförordnande kan man alltså bestämma hur försäkringen ska överlåtas vid eventuell bortgång.

Ett investeringssparkonto fördelas i stället genom dödsbouppdelningen (arvskifte – antingen enligt den legala arvsordningen eller på annat sätt genom ett testamente).

Varför är uppskrivningar av kapitalförsäkringar skattepliktiga?

Uppskrivningar av kapitalförsäkringar är inte skattepliktiga och nedskrivningar av kapitalförsäkringar är inte skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen. Kapitalvinster eller kapitalförluster inom ramen för en kapitalförsäkring behöver inte tas upp till beskattning då kapitalförsäkringar beskattas med avkastningsskatt.

Vad är kapitalunderlaget för en svensk kapitalförsäkring?

Kapitalunderlaget är värdet på kapitalförsäkringen vid inkomstårets början ökat med premieinbetalningarna under inkomstårets första halvår och ökat med hälften av premieinbetalningarna under inkomstårets andra halvår. En redovisningsenhet som har anskaffat en svensk kapitalförsäkring behöver inte

Hur ska man ta upp avkastningsskatten för utländska kapitalförsäkringar?

För utländska kapitalförsäkringar ska de skattskyldiga i regel själva ta upp avkastningsskatten i deklarationen. Om försäkringen innehåller svenska aktier som är placerade i en svensk depå måste den svenska banken dra källskatt.