:

Vad är skillnaden mellan Kivra och min Myndighetspost?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skillnaden mellan Kivra och min Myndighetspost?
 2. Hur kommer jag in på min Myndighetspost?
 3. Varför går det inte att logga in på min Myndighetspost?
 4. Är digital brevlåda gratis?
 5. Vem driver min Myndighetspost?
 6. Vilka myndigheter använder min Myndighetspost?
 7. När kommer deklarationen till min Myndighetspost?
 8. Vem är ägare till Kivra?
 9. Vad händer om man tar bort Kivra?
 10. Är man skyldig att ha en postlåda?
 11. När får man reda på skatten 2023 Kivra?
 12. När kan man se sin skatteåterbäring 2023?
 13. Vad är Kivra förkortning av?
 14. Kan man ta bort digital brevlåda?
 15. Vill inte ha räkningar i Kivra?

Vad är skillnaden mellan Kivra och min Myndighetspost?

Min myndighetspost är en statlig digital brevlåda där du kan ta emot meddelanden från myndigheter och kommuner. Den är gratis och säkrare än vanlig e-post. Brevlådan förvaltas av Myndigheten för digital förvaltning (Digg), Skatteverket tillhandahåller IT-drift av tjänsten.

Privatperson och enskild firma

Hur kommer jag in på min Myndighetspost?

Det kan bero på att den e-postadress du angett för aviseringar är inställd på att automatiskt vidarebefordra till en annan e-postadress. Vi har infört en säkerhetsfunktion - DMARC (Domain-based-Message Authentication, Reporting and Conformance) för att öka säkerheten ytterligare och förhindra dataintrång och andra bedrägerier. Denna funktion tillåter inte automatisk vidarebefordran av våra e-postaviseringar.

Kontrollera därför att den adress du angett inte vidarebefordrar till en annan adress.

Har du frågor om ditt meddelande ska du kontakta den myndighet eller offentliga aktör som skickat meddelandet till dig. Varje myndighet ansvarar för sina ärenden och meddelanden som de skickar till dig.

Varför går det inte att logga in på min Myndighetspost?

Villkoren ersätter användarvillkoren från 2021-11-23 och träder i kraft 2023-04-04

2.1 För att få åtkomst till Brevlådan måste Brevlådeinnehavaren logga in med e-legitimation.

2.2 Brevlådeinnehavaren ska skydda sin Brevlåda så att ingen obehörig får tillgång till uppgifterna däri, exempelvis genom att skydda sin e-legitimation på ett betryggande sätt.

2.3 Brevlådeinnehavare kan i Brevlådans inställningar erbjuda någon annan läsrättighet eller hanteringsrättighet. Läs- eller hanteringsrättigheter kan när som helst återkallas av Brevlådeinnehavaren. Den som har fått läs- eller hanteringsrättigheter måste logga in med sin e-legitimation och acceptera erbjudandet för att ta del av innehållet i Brevlådan.

3.1 I inställningarna i Brevlådan kan Brevlådeinnehavaren ange kontaktuppgifter i form av e-postadress och telefonnummer.

3.2 Brevlådeinnehavare kan få en avisering till angivna kontaktuppgifter i samband med att ett nytt meddelande har lämnats i Brevlådan. I inställningarna kan Brevlådeinnehavaren välja hur ofta avisering ska skickas, dagligen, veckovis etc. Digg ansvarar inte för att aviseringar och meddelanden som skickas till kontaktuppgifterna når mottagaren.

3.3 Meddelanden som av avsändaren klassificerats som brev som kan innehålla känslig information skickas enbart till Brevlådan. Andra typer av meddelanden skickas även till angiven aviseringskanal.

Är digital brevlåda gratis?

Här ser du vilken post du får från Skatteverket i din digitala brevlåda:

*  OBS! Grundbesluten om skatterna samt avgifterna vid försenad betalning skickas från Transportstyrelsen. Skatteverket hanterar omprövningar, överklaganden, anstånd, befrielser, m.m.

Vem driver min Myndighetspost?

Här ser du vilken post du får från Skatteverket i din digitala brevlåda:

*  OBS! Grundbesluten om skatterna samt avgifterna vid försenad betalning skickas från Transportstyrelsen. Skatteverket hanterar omprövningar, överklaganden, anstånd, befrielser, m.m.

Vilka myndigheter använder min Myndighetspost?

Nya myndigheter, kommuner och regioner ansluter till tjänsten Mina meddelanden allt eftersom. Du får som förut bara post från de myndigheter du brukar vara i kontakt med. Här kan du se de myndigheter, kommuner och regioner som är anslutna och skickar säker digital post via Mina meddelanden idag.

Vissa avsändare skickar all post digitalt, andra skickar bara vissa typer av meddelanden. Fler myndigheter, kommuner och regioner ansluter sig löpande och redan anslutna avsändare jobbar med att skicka nya typer av meddelanden.

När kommer deklarationen till min Myndighetspost?

Det beror på. Datumen är olika beroende på om du deklarerar som privatperson eller juridisk person. Dessutom ska olika bolagsformer deklararera i olika Inkomstdeklarationer (Inkomstdeklaration 1, 2, 3 eller 4). Se vilka datum som gäller för dig nedan!

 Hämta, klicka, godkänn, skicka – exakt så enkelt kan det vara att deklarera! Och du gör det direkt från bokföringsprogrammet. Nu ingår deklarationstillval när du köper Visma eEkonomi!

Vem är ägare till Kivra?

Nyhet Deklarationen är redan inskickad för över 3 miljoner svenskar, majoriteten genom sin digitala brevlåda. Det som hittills varit en förlustaffär kan nu bli en vinstaffär i hundramiljonersklassen för investerarna. Vid årsskiftet ska myndigheter börja betala för sina utskick till de digitala brevlådorna.  

Den 31 mars var sista dagen att deklarera digitalt om man vill ha eventuell skatteåterbäring runt påsk. Över fyra miljoner svenskar har i år fått sin deklaration skickad till sig digitalt. 2,2 miljoner av dem har valt att deklarera innan april genom sin digitala brevlåda.

Vad händer om man tar bort Kivra?

Just nu får vi många frågor om digital faktura i Kivra. Har du beställt ett digitalt vaccinationsbevis får du per automatik fakturor från NSVA och övrig myndighetspost. Du kan enkelt ändra hur du vill får din post i Kivras app.

Är man skyldig att ha en postlåda?

Innan PostNord anvisar en ny plats för brevlådan högst 200 meter bort måste PostNord utreda att den nya placeringen är möjlig och inte sker i strid mot lag eller annan författning. Här kan till exempel en samfällighetsförenings anläggningsbeslut vara ett hinder. Om så är fallet ska posten delas ut i brevlådan som tidigare.

PostNord måste också samråda med berörda postmottagare, fastighetsägare, ”andra med befogat intresse” och ”andra berörda” innan de kan anvisa en ny plats.

En samfällighetsförening som inte äger marken där den nya postanordningen ska placeras kan räknas som ”andra med befogat intresse” om den förvaltar en gemensamhetsanläggning på platsen. En samfällighetsförening som äger marken är ju fastighetsägare.

När får man reda på skatten 2023 Kivra?

 • Skatteåterbäring 5 – 7 april 2023
 • Andra viktiga datum kring deklarationen
 • Skatteregler som påverkar din skatt

Skatteåterbäring är en återbetalning från Skatteverket som du får om du betalat in för mycket skatt under föregående år. Du kan också få skatteåterbäring om din beskattningsbara inkomst har blivit mindre under året som gått.

En vanlig orsak till att man betalat in för mycket skatt är att du har lån eller andra skulder som du betalar ränta för. Räntekostnader är nämligen avdragsgilla. Om du har varierande inkomst och inte jämkar ökar också sannolikheten för att du betalat in för mycket skatt. Personer som bara jobbar under del av året, till exempel säsongsarbetare och studenter som sommarjobbar tenderar också betala in för mycket skatt under året.

Det är också möjligt att ha betalat in för lite skatt under året. Om du betalat in för lite skatt kommer du att få restskatt istället för skatteåterbäring, vilket innebär att du måste betala in mellanskillnaden till Skatteverket.

När kan man se sin skatteåterbäring 2023?

Nu är det snart dags igen! Skaffa Kivra senast 5 mars så kommer deklarationen mellan 6-10 mars. Vill du ha återbäringen så snart som möjligt? Vi berättar hur.

Rätt snart, faktiskt. Goda nyheten är att du ofta själv kan påverka hur tidigt du får din skatteåterbäring. För att få den så tidigt det går, det vill säga 5-6 april, behöver du ha godkänt din deklaration utan ändringar eller tillägg senast den 30 mars. Kom ihåg att du behöver ha registrerat bankkonto på Skatteverket eller i appen så pengarna har någonstans att landa.

Vad är Kivra förkortning av?

Kivra grundades i Stockholm 2011. Idén var att med digital post göra det enklare både för de som skickar och tar emot post. Och samtidigt bidra till en mer hållbar värld.

De senaste åtta åren har vi gått från att erbjuda en digital brevlåda till mer än så. Fakturabetalning, digital signering, inskanning av post, enklare bokföring och digitala kvitton är några av våra tjänster. Och nya funktioner utvecklas löpande. Målsättningen är fortfarande densamma. Att skapa smidiga och hållbara lösningar som alla tjänar på.

Kan man ta bort digital brevlåda?

Det finns fyra olika digitala brevlådor som kan ta emot myndighetspost. Den digitala brevlådan från Digimail upphörde den 1 juni 2022. Den som har Digimail behöver i stället välja en annan brevlåda.

Den digitala brevlådan e-boks upphörde den 1 december 2022 för offentliga aktörer som myndigheter, regioner och kommuner.

Skaffa den brevlåda du gillar bäst. Kontrollera sedan att du har valt att få myndighetspost till din digitala brevlåda.

Vill inte ha räkningar i Kivra?

Om du inte vill få fakturorna från Ellevio via Kivra behöver du logga in på ditt Kivrakonto och gå in på Avsändare. Sök därefter fram "Ellevio" och ta bort oss som avsändare.

Behöver du hjälp, vänligen kontakta Kivra