:

Vad är det för skatt på retroaktiv lön?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är det för skatt på retroaktiv lön?
 2. Hur mycket skatt betalar man på engångsbelopp?
 3. När betalar man 57% skatt?
 4. När får man engångsskatt?
 5. Hur beräknas retroaktiv lön?
 6. Vad menas med retroaktiv lön?
 7. Varför betalar jag 20% skatt?
 8. Hur mycket tjänar man om man betalar 50% i skatt?
 9. Hur många tjänar över 50 000?
 10. Vad är gränsen för höginkomsttagare?
 11. Får arbetsgivaren göra avdrag på lönen?
 12. Vad händer om arbetsgivaren drar för mycket skatt?
 13. Hur länge kan man få retroaktiv lön?
 14. Får man lön retroaktivt?
 15. Hur räknar man ut retroaktiv lön?

Vad är det för skatt på retroaktiv lön?

Skatteverket använder termen engångsbelopp för att beskriva inkomster som ligger till grund för engångsskatt. Det är alltså ersättning som betalas vid enstaka tillfällen och utöver den vanliga lönen. Det finns ett flertal typer av engångsbelopp som du kan betala till din personal som genererar engångsskatt. 

Hur mycket skatt betalar man på engångsbelopp?

Vid löneregistrering av provisionslön dras preliminärskatt enligt skattetabell och arbetsgivaravgift ska betalas av arbetsgivaren. Provisionslön är pensionsgrundande, ger försäkrings- och rätt till sociala ersättningar. Det kan även vara grundande för fackavgift och arbetstidsförkortning.

Om du beskattas enligt skattetabell 33, ska du dra skatt på det belopp som du betalar ut varje månad. Det betyder att om du betalar ut en lön på 60 000 kr drar du skatt för det beloppet. Om lönen varierar drar du skatt på det beloppet. Om du vet din ungefära årslön, för att undvika överdriven skatt eller skattesmäll, kan du ansöka om en jämkning hos Skatteverket för att fastställa skatten varje månad.

När betalar man 57% skatt?

Om du betalar ersättning till en arbetstagare och det inte är en regelbunden betalning och inte heller en ersättning som avser en särskild tidsperiod räknas det som en engångsutbetalning. Till sådana utbetalningar räknas retroaktiv lön, semesterersättning, vissa ackordsersättningar, retroaktiv livränta, avgångsvederlag, tantiem samt vissa provisioner och arvoden.

Med årslön menas den anställdes beräknade totala bruttoinkomst inklusive engångsbeloppet. Förmåner och sjukpenning ska också räknas med.

När får man engångsskatt?

Engångsskattetabeller används för att se hur mycket skatt som ska betalas på lön för arbete som inte är regelbundet eller som avser en bestämd tidsperiod.

När en arbetsgivare betalar en arbetstagare lön för ett arbete som inte är regelbundet eller avser en bestämd tidsperiod ska ett skatteavdrag göras på engångsbeloppet i enlighet med Skatteverkets engångsskattetabeller. Engångsskatt är alltså skatt som ska dras från lön som betalas ut oregelbundet. Exempel på lön som betalas ut som engångsbelopp är bonus, viss typ av ackordslön, retroaktiv lön, vissa provisioner och arvoden, avgångsvederlag, semesterersättning samt retroaktiv livränta. Vid lön som en arbetsgivare betalar ut regelbundet betalas inte engångsskatt, utan då dras skatten enligt den allmänna tabellen.

Hur beräknas retroaktiv lön?

Kollektivavtal ger dig oftast rätt till årlig lönerevision och annars finns det ofta skrivet i ditt anställningsavtal när dina löneförhandlingar ska ske. Retroaktiv lön utbetalas alltså för arbete utfört tillbaka i tiden, före tidpunkten då avtal om ny lönenivå bestämdes.

Lönerevision är en förändring av nivån på din lön. Ett vanligt scenario om du har kollektivavtal: i ett löneavtal som sluts den 1 september fastslås att nya löner för de anställda ska gälla redan från den 1 maj samma år. Det får konsekvensen att din löneökning för maj till augusti ska betalas ut i efterhand, som retroaktiv lön.

Retroaktiv lön är en ersättning som betalas ut i efterhand. Ofta föreligger en löneförhandling, kollektiv eller individuell, men inte alltid. Som anställd kan retroaktiv lön bli aktuell i främst tre fall:

 • Löneökning som betalas ut retroaktivt efter nytt avtal i löneförhandling.

 • Ersättning om det visat sig att anställd under en period tillbaka i tiden fått för låg lön eller gått miste om viss ersättning som var avtalad.

 • Vad menas med retroaktiv lön?

  Lön som utbetalas för tid före den tidpunkt då avtal om den slöts. Ett löneavtal som sluts den 1 september kan t.ex. innehålla nya löner för arbetstagare från den 1 maj samma år. Löneökningen för maj – augusti betalas då ut i efterhand, retroaktivt.

  Pay that is awarded for a period prior to the date the agreement was made. For example, a pay agreement that was made on 1 September may include new pay for employees from 1 May that years. The pay increase for May – August is then paid afterwards, retroactively.

  Varför betalar jag 20% skatt?

  ska ansöka om godkännande för F-skatt och registrera sig för moms och som arbetsgivare. De uppgifter som du anger i ansökan ligger till grund för hur mycket preliminär skatt företaget ska betala per månad. I tjänsten kan du också registrera bolaget för moms och som arbetsgivare.

  bolag fördelas vinsten till aktieägarna genom utdelning. Utdelningen beskattas hos aktieägaren som inkomst av kapital. Särskilda regler gäller för fåmansföretag. En ägare som arbetar i bolaget är anställd och lönen beskattas på samma sätt som för anställda som inte har aktier. Bolagsskatten på 20,6 % (från 1 januari 2021) är den skatt som aktiebolaget betalar för sin vinst.

  Hur mycket tjänar man om man betalar 50% i skatt?

  Ta reda på hur mycket skatt du själv betalar på dinskatt.se. Du kan också jämföra hur mycket du hade betalat i skatt på samma lön för alla år ända tillbaka till 1971.

  I denna video förklaras hur arbetsgivaravgifter och moms och andra konsumtionsskatter sammanlagt gör att skattebördan överstiger 50 procent för vanliga inkomster:

  Hur många tjänar över 50 000?

  Hej! Jag har precis lyckats förhandla till mig en avsevärt högre lön men har i diskussion med vänner bemöts av båståendet “ja, man vill ju inte tjäna mer än 50 000kr/mån”. Jag har känt mig lite dum över att jag inte riktigt förstår vad de menar och varit för feg för att fråga. Därför vänder jag mig till er på forumet, vad tror ni att detta påståendet grundar sig i? Tror ni att det är skatterelaterat (att man får ut mindre av varje tusenlapp)? Ansvar och förväntningar från arbetsgivaren? Något annat? I mitt huvud låter det väldigt konstigt…

  Någon som känner igen påståendet över huvud taget?

  Vad är gränsen för höginkomsttagare?

  I våras remitterades flera skatteförslag till höstbudgeten. Det gör att finansminister Elisabeth Svantesson troligen kommer lägga förslag på skattesänkningar på tio miljarder på ett nytt jobbskatteavdrag.

  De senaste åren har brytpunkten för den statliga skatten flyttats flera gånger.

  Förutom jobbskatteavdrag för alla med löneinkomster på 8,1 miljarder kronor så ingår även förslag på att återinföra jobbskatteavdraget för inkomster över 780 000 kronor per år. Det kommer kosta skattebetalarna 3,6 miljarder kronor.

  Får arbetsgivaren göra avdrag på lönen?

  – Det ska vara väldigt klart och rent att man har ett samtycke, säger Olov Östensson.

  En anställd som har accepterat att avdraget ska göras kan när som helst, tills pengarna är dragna, ändra sig.

  – Du kan lämna medgivande ena dagen och nästa dag dra tillbaka det. Bevisbördan för att ett medgivande har givits är på arbetsgivaren.

  Vad händer om arbetsgivaren drar för mycket skatt?

  info

  Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

  Hur länge kan man få retroaktiv lön?

  I de flesta av de centrala löneavtalen står det att lönen ska revideras årligen. 

  Inför lönerevisionen är det vanligt att du erbjuds ett med din närmaste chef. Läs mer om hur du kan förbereda dig inför ditt lönesamtal.

  Får man lön retroaktivt?

  Retroaktiv lön är ersättning som betalas ut till en arbetstagare i efterhand på grund av utebliven lön. Ett företag kan betala ut det till personal som varit underbetald under en viss tid.

  Hur räknar man ut retroaktiv lön?

  Retroaktiv lön är ersättning som betalas ut till en arbetstagare i efterhand på grund av utebliven lön. Ett företag kan betala ut det till personal som varit underbetald under en viss tid.