:

Kan man göra anonym anmälan till Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man göra anonym anmälan till Skatteverket?
 2. Hur tipsar man Skatteverket?
 3. Vad räknas som skattefusk?
 4. Hur kan man anmäla någon som jobbar svart?
 5. Hur anmäler man någon anonymt?
 6. Hur gör man en anonym anmälan?
 7. Vad är straffet för skattebrott?
 8. Vem kan dömas för skattebrott?
 9. Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?
 10. Kan man tipsa anonymt?
 11. Kan man ta reda på vem som anmält?
 12. Hur Orosanmäler man någon?
 13. Kan man göra Orosanmälan på nätet?
 14. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Kan man göra anonym anmälan till Skatteverket?

Varje år ska alla företag deklareras och varje år är nyfikenheten kring skatteåterbäringen stor. Vi har i den här artikeln samlat Skatteverkets datum för årets skatteåterbäring oavsett om du driver enskild firma, aktiebolag, handelsbolag eller en förening.

När du driver enskild firma deklarerar du ditt företag samtidigt som du gör din vanliga inkomstdeklaration som privatperson. Du lägger till en NE-blankett till din vanliga deklaration. Om du driver aktiebolag deklarerar du företaget helt fristående från din privatekonomi och oftast vid en annan tidpunkt. Därför skiljer det sig också åt i tid när du som företagare får din skatteåterbäring.

Datum för skatteåterbäring för dig som driver enskild firma:

  8-9 juni. Du som deklarerar senast den 2 maj, digitalt eller på papper. Datum för kvarskatt och anstånd för enskild firma:

Hur tipsar man Skatteverket?

Med tjänsten Visa folkbokförda på samma adress kan du göra det här:

 • Se vilka personer som är folkbokförda på samma adress som du själv.
 • Meddela oss om någon av personerna är felaktigt folkbokförd på din adress.

Lämna så mycket information som du kan eftersom det hjälper oss att snabbare rätta felet. Du behöver inte veta personnumret på den person som är felaktigt folkbokförd på din adress när du använder den här tjänsten. Genom att du använder tjänsten kan vi snabbt identifiera och åtgärda ett eventuellt fel. För att använda denna tjänst behöver du vara folkbokförd i Sverige, över 18 år och ha en e-legitimation. Om du inte har någon e-legitimation kan du använda den oinloggade tjänsten Meddela felaktig folkbokföring.

I tjänsten Visa folkbokförda på samma adress kan du se vilka personer som är folkbokförda på din egen adress och meddela oss om något är fel.

Vad räknas som skattefusk?

Skattefusk är ett av de vanligaste ekonomiska brotten som finns, och regleras i skattebrottslagen. Varje år anklagas både privatpersoner och företag för skattefusk på grund av felaktiga skatte- och inkomstdeklarationer, vilket kan leda till dryga påföljder. Det är emellertid inte alltid lätt att navigera skattelagstiftningen och undvika fallgropar som enkelt kan leda till att man blir misstänkt för brott. För att undvika att hamna i en sådan situation krävs att man är noggrann och deklarerar korrekt från början. Nedan följer viktig information som är nödvändig för att veta vad skattefusk är, hur du undviker att begå det samt vad du ska göra om du misstänks för brott.

Skattefusk är ett brott som innebär att en person eller ett företag uppsåtligen lämnar felaktiga uppgifter till Skatteverket, eller underlåter att lämna korrekta uppgifter om sina inkomster. Dessa inkorrekta uppgifter ska i sin tur leda till en förmånligare beskattning för personen eller företaget. En inkorrekt inkomstdeklaration kan exempelvis leda till att skatten blir för låg, eftersom personen har fått betalt för utfört arbete utan att betala skatt på hela inkomsten. Detta kan leda till stränga påföljder.

Hur kan man anmäla någon som jobbar svart?

Momsdeklaration och betalning av moms skall redovisas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Vilka datum som gäller skiljer sig från olika bolag och beror på momsperiod, bolagsform, omsättning och räkenskapsår. Nedan ses möjliga perioder.

 • Enskilda firmor, månadsvis momsdeklaration, 0-40 mkr omsättning
 • Aktiebolag, månadsvis momsdeklaration, 1-40 mkr omsättning, räkenskapsår jan-dec
 • Handelsbolag, månadsvis momsdeklaration, 1-40 mkr omsättning, räkenskapsår jan-dec
 • För moms kvartalsvis och årsvis är detta noterat separat i kalendern när detta gäller
 • Specifika datum som endast gäller vissa bolagsformer är noterade

Hur anmäler man någon anonymt?

Det kan också finnas anledningar att inte vilja anmäla. Vid en polisanmälan är du inte anonym. Du kanske är rädd för vad som skulle hända om personen du anmäler eller andra runtomkring får reda på att du har gjort anmälan. Du kanske behöver ta hand om dig själv i första hand och tycker det känns jobbigt att behöva hantera en eventuell rättegångsprocess. Om du bestämmer dig för att anmäla ett brott kan du ha rätt till stöd eller skydd från samhället.

Om du vill vara anonym men ändå kontakta polisen kan ett alternativ vara att skicka in ett tips. Du kommer då inte få veta vad som händer med ditt tips, men det kan ändå kännas bra att ha skickat in det.

Hur gör man en anonym anmälan?

Om du misstänker eller känner till att ett barn far illa ska det i regel anmälas till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Kontakta den kommun det gäller för att gå vidare. 

Länkar till alla kommuner hittar du hos Sveriges Kommuner och Regioner

Det finns inga formella krav på anmälan, men om du är anmälningsskyldig bör du göra anmälan skriftligt. I anmälan beskriver du vilket barn det handlar om, dina iakttagelser och din oro för barnet. Konkret och detaljerat information som beskriver orsaken till oron underlättar för socialtjänsten.

Alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten.

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Anmälningsskyldigheten gäller till exempel personal i hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten och kriminalvården. Den gäller också personal som arbetar med barn och unga i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet eller i annan sådan verksamhet på hälso- och sjukvårdens eller socialtjänstens område.

Vad är straffet för skattebrott?

SFS nr: 1971:69 Departement/myndighet: Finansdepartementet S3 Utfärdad: 1971-04-02 Ändrad: t.o.m. SFS 2022:876 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag gäller i fråga om skatt och, om så särskilt föreskrivs, annan avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt.

Vem kan dömas för skattebrott?

Den som får sjukpenning beräknad på inkomst av näringsverksamhet och inte har någon annan inkomst under året än denna sjukpenning, tjänar på att beteckna inkomsten som aktiv. Sjukpenning som betalas ut av försäkringskassan får enbart grundas på tidigare inkomst av aktiv näringsverksamhet. Även Skatteverket har (i skrivelse med diarienr: 131 141234-06/111) kommit fram att inkomst av sjukpenning därför normalt ska redovisas som aktiv näringsinkomst, vilket i stort sett alltid är till fördel för den enskilde.

Om man under inkomståret enbart haft inkomst av sjukpenning och betecknar denna som en passiv näringsinkomst kan det bli högre skatt än om verksamheten är aktiv, eftersom grundavdrag inte får göras av den som har enbart passiv näringsinkomst.

Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?

När en näringsidkare arbetat i verksamheten minst en tredjedel av den tid som motsvarar en heltidsanställning kallas verksamheten för aktiv näringsverksamhet.

Som huvudregel anses en verksamhet aktiv om näringsidkaren själv arbetat i verksamheten minst 500 – 600 timmar om året, vilket ungefär motsvarar en tredjedel av en heltidstjänst. Ibland är en verksamhet en aktiv näringsverksamhet om näringsidkaren exempelvis är hantverkare och arbetat i verksamheten, trots att timantalet inte har uppnåtts. Om man jämför med en passiv näringsverksamhet måste alltså näringsidkaren själv ha arbetat i verksamheten för att den ska kallas aktiv. För verksamheter där näringsidkaren inte fullgjort de arbetstimmar som motsvarar en tredjedel av en heltid, kallas verksamheten istället för passiv. Bedrivs självständig näringsverksamhet från utlandet kallas den alltid för passiv, likaså om näringsidkaren fyllt 65 år före räkenskapsårets ingång.

Kan man tipsa anonymt?

Inkomster i näringsverksamhet delas in i aktiv och passiv näringsverksamhet. En enskild näringsverksamhet eller verksamhet i ett handels- eller ett kommanditbolag kan antingen bedrivas som aktiv eller passiv näringsverksamhet. Varje delägare eller näringsidkare bedöms för sig.

På aktiva inkomster ska man betala egenavgifter. På passiva inkomster ska man betala särskild löneskatt.

Inkomstskattelagen innehåller även ett antal bestämmelser som behandlar aktiva och passiva inkomster:

Kan man ta reda på vem som anmält?

Enskild näringsverksamhet är en företagsform där du som privatperson och ensam ägare driver och ansvarar för företaget. Det finns inte någon tydlig gräns mellan dig som ägare och företaget. En annan benämning på enskild näringsverksamhet är enskild firma.

Hur Orosanmäler man någon?

 är ingen juridisk person. Som organisationsnummer används företagarens personnummer. Det innebär att du som enskild näringsidkare personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser, exempelvis skulder och ingångna avtal. Det är du som privatperson och inte företaget som till exempel hyr en lokal eller är part i en domstolsprocess. Det betyder också att du själv måste betala företagets skulder om inte pengarna i företaget räcker till. En del av den personliga risken kan du minska genom att teckna en företagsförsäkring. 

 kan ha anställda. När du anställer första gången ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. 

Kan man göra Orosanmälan på nätet?

Då kan enskild firma vara att föredra. Den är lätt att starta och du behöver inte satsa något aktiekapital. Kostnaden för att dra igång stannar vid runt tusen kronor i registreringsavgift. I regel är det enda kravet en godkänd F-skattsedel, vilket kan ta några veckor hos skatteverket.

Fundera på aktiebolag. Om företaget går i konkurs förlorar så slipper ägarna ta hela smällen utan förlorar bara det satsade aktiekapitalet på som lägst 25 000 kronor.

I praktiken är villkoren ofta tuffare. Bankerna kräver ofta personlig borgen av ägaren för att låna pengar ut till nystartade aktiebolag. Företagare som inte följt lagen riskerar också personligt betalningsansvar.

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Ägarens ekonomi är nära sammankopplad med företagets. En följd av detta är att det överskott respektive underskott som redovisas i näringsverksamheten redovisas i näringsidkarens inkomstdeklaration. En enskild näringsidkare är inte en separat juridisk person. Det innebär till exempel att företaget inte kan hyra lokal eller vara del i en domstolsprocess; istället är det företagaren själv som blir avtalspart eller part i målet.

Ansökan om F-skatt och momsregistrering sker hos Skatteverket innan verksamheten börjar. Det är oftast inte nödvändigt att registrera verksamheten hos Bolagsverket, men för att få namnskydd i länet och för att bedriva vissa typer av verksamheter är detta ett krav. Inget insatskapital krävs.