:

Hur ändrar man ägare på lagfart?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ändrar man ägare på lagfart?
 2. Hur söker man lagfart på fastighet?
 3. Var ansöker man om lagfart?
 4. Kan man äga en fastighet utan lagfart?
 5. Kan två stå på lagfart?
 6. Vem betalar lagfart köpare eller säljare?
 7. Kan man söka lagfart själv?
 8. Hur mycket kostar en lagfart?
 9. Vad händer om man inte ansöker om lagfart inom 3 månader?
 10. När behöver man inte betala lagfart?
 11. Kan man slippa betala lagfart?
 12. Hur mycket kostar ett lagfart?
 13. Måste banken ansöka om lagfart?
 14. Måste man alltid betala lagfart?
 15. Hur mycket ska jag betala i lagfart?

Hur ändrar man ägare på lagfart?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att ändra det nuvarande ägarförhållandet finns det ett antal olika metoder ni kan använda er av. Oftast använder man sig av följande tillvägagångssätt: köp, gåva eller bodelning. Bestämmelser för köp, gåva och bodelning stadgas i Jordabalken (JB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).

Hur söker man lagfart på fastighet?

När du köper hus, sommarstuga eller radhus behöver du en lagfart som ett bevis på att det är du som äger fastigheten. Om du har ditt bolån hos oss hjälper vi dig att ansöka om lagfart hos Lantmäteriet.

Lagfart är ditt bevis på att du äger en fastighet. När du köpt ett hus behöver du registrera det hos LantmäterietÖppnas i nytt fönster inom tre månader efter köpet. Har du ditt bolån hos oss hos oss hjälper vi dig att ansöka om lagfart.

En lagfart är digital och finns registrerad i Lantmäteriets fastighetsregister, där det står vem eller vilka som äger fastigheten.

Var ansöker man om lagfart?

När du har har köpt en fastighet behöver du inom 3 månader ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Lagfart är ett bevis på att det är du som äger fastigheten. Efter ansökan utfärdas en lagfart och du antecknas som fastighetsägare i fastighetsregistret.

Här hittar du vanliga frågor och svar kring vad lagfart är och vad en lagfart kostar.

När du har köpt en fastighet ska man ansöka om lagfart på fastigheten hos Lantmäteriet. Lagfarten är ett bevis på att det är du som äger fastigheten. Oftast hjälper långivaren till att söka lagfart. Som bevis på att lagfarten beviljats utfärdas ett lagfartsbevis/inskrivningsbevis som skickas hem till dig.

Kan man äga en fastighet utan lagfart?

När du köper, ärver eller på annat sätt förvärvar fast egendom behövs en lagfart som visar att det är du som är den lagfarne ägaren – alltså att tomten och huset är ditt. Alla fastighetsägare ska inneha lagfart, som registreras i fastighetsregistret. Zensum hjälper dig få alla svar på dina frågor om lagfarter i den här artikeln.‍

En lagfart är det som bevisar att just du är ägaren till en fastighet (eller en bit mark med eller utan byggnader på). Om du köper ett nytt hus, villa eller fritidshus, ska du ansöka om lagfart inom tre månader efter att kontraktet skrivits. 

Det är Lantmäteriet som har hand om lagfarterna och hos dem kan du även hitta information om vem som äger den tomt eller den bit mark som du är intresserad av – den informationen hämtas från lagfarten.‍

När du ansöker om lagfart vänder du dig till Lantmäteriet. För att påbörja din ansökan om lagfart använder du Lantmäteriets e-tjänster. Ett annat alternativ är att ta hjälp av din mäklare eller bank. I samband med att du blir beviljad lagfart så betalar du stämpelskatt för fastigheten och en expeditionsavgift till Lantmäteriet.‍

Kan två stå på lagfart?

När du tar ett bolån för att köpa hus fungerar fastigheten som säkerhet för lånet. Pantbrev är ett värdebevis som används som säkerhet när du ska ta bolån för att köpa hus eller tar ytterligare lån på en fastighet du redan äger. Pantbrevet är med andra ord ett juridiskt bevis på att banken har en säkerhet i den belånade delen av din fastighet, och för att få pantbrevet gör du en inteckning på ett visst belopp i fastigheten.

Ett pantbrev är alltid knutet till en specifik fastighet och tas därför över av den nya ägaren när huset säljs. Kontrollera med mäklaren vilka pantbrev som finns på en fastighet inför ett köp. Om de pantbrev som finns i huset är mindre än det belopp du vill låna, behöver du ansöka om inteckning, för att få ut ytterligare pantbrev.

Kostnaden för pantbrev beror på hur mycket tidigare ägare av fastigheten har tagit i pantbrev. Om den tidigare ägaren har tagit stora pantbrev på huset så kan det betyda att du inte behöver ta ut så mycket och får därför en lägre kostnad. 

Lantmäteriet hjälper till att utfärda nya pantbrev mot en avgift. Kostnaden för att ta ut nya pantbrev är 2 procent av lånebeloppet, en så kallad stämpelskatt. I tillägg tar Lantmäteriet ut en handläggningsavgift som i dagsläget ligger på 375 kronor per pantbrev. 

Räkneexempel:Den förra ägaren har tagit ut pantbrev på 1 miljon kronor och du vill belåna huset med två miljoner kronor. Då behöver du ta nya pantbrev på 1 miljon kronor. Det vill säga: 1 000 000 x 0,02 + 375 = 20 375 kronor.

Vem betalar lagfart köpare eller säljare?

Ansökan om lagfart skall skickas in till Lantmäteriet inom tre månader efter köpet och man skall bifoga köpebrevet eller köpekontraktet till ansökan. Banken och fastighetsmäklaren hjälper dig normalt med lagfartsansökan.

Det är viktigt att du skickar in ansökan om lagfart i tid, om du inte gör det kan säljaren sälja fastigheten till någon annan och den nya köparen kan då söka lagfart på fastigheten före dig vilket gör att du riskerar att förlora fastigheten.

Kostnaden för lagfart är 1,5 % av fastighetens pris plus en administrativ avgift på 825 kronor. Om taxeringsvärdet är högre än priset beräknas lagfartskostnaden på taxeringsvärdet istället.

Kostnaden på 1,5% för lagfart är en så kallad stämpelskatt och den skall betalas tillsammans med den administrativa kostnaden när lagfartsansökan är behandlad (ca 4-8 veckor efter tillträdet).

Kan man söka lagfart själv?

Du kan söka lagfart på flera fastigheter med en ansökan. Priset bestäms enligt antalet fastigheter.

Det bästa sättet att ansöka om lagfart beror på din situation:

 • Om ärendet gäller ett köp och du får hjälp av ett köpvittne kan köpvittnet i samband med köpet få lagfarten anhängig för dig.
 • Vid fastighetsköp använd Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt för att göra en överlåtelseskattedeklaration och betala skatten innan du ansöker om lagfart. Kvitton behöver dock inte bifogas till ansökan eftersom Lantmäteriverket får information om betald överlåtelseskatt direkt från Skatteförvaltningen. Läs mera (vero.fi).

  På vår webbplats kan du få hjälp med vilka bilagor som behövs till din ansökan. Om du har fått en fastighet genom avvittring, arvskifte eller testamente behöver vi handlingen i original för att behandla ärendet. Vi returnerar handlingen utan dröjsmål.

  Hur mycket kostar en lagfart?

  När du köper hus, sommarstuga eller radhus behöver du en lagfart som ett bevis på att det är du som äger fastigheten. Om du har ditt bolån hos oss hjälper vi dig att ansöka om lagfart hos Lantmäteriet.

  Lagfart är ditt bevis på att du äger en fastighet. När du köpt ett hus behöver du registrera det hos LantmäterietÖppnas i nytt fönster inom tre månader efter köpet. Har du ditt bolån hos oss hos oss hjälper vi dig att ansöka om lagfart.

  En lagfart är digital och finns registrerad i Lantmäteriets fastighetsregister, där det står vem eller vilka som äger fastigheten.

  Vad händer om man inte ansöker om lagfart inom 3 månader?

  Den som får äganderätten till fast egendom ska ansöka om inskrivning av förvärvet, så kallad lagfart. Detta gäller oavsett om det är en människa eller en juridisk person som förvärvar fastig­heten samt ­oavsett om fastigheten förvärvas genom köp, byte, gåva, arv, bodelning, fusion eller på något annat sätt. Även underåriga och dödsbon kan få lagfart för en fastighet.

  Vid ett så kallat transportköp, dvs ett köp där den förvärvade fastigheten eller tomträtten överlåts vidare utan något annat tillägg till eller någon annan ändring i köpevillkoren än tiden för tillträdet och betalningen, tas inte någon stämpelskatt ut för den första överlåtelsen. Andra ändringar av köpevillkoren än här angivna innebär att skattefriheten för transportköpet går förlorad.

  När behöver man inte betala lagfart?

  Den som köper fast egendom, fastighet eller tomträtt, måste ansöka om att bli registrerad som ny ägare, så kallad lagfart. För att få lagfart måste man betala stämpelskatt.

  Det är dock inte bara vid förvärv av fast egendom som stämpelskatt måste betalas. Det krävs även vid inteckning i en fastighet.

  Tänk på! När en fastighetsägare tar ett bolån vill banken ha en säkerhet för lånet, ofta i form av pantbrev motsvarande lånets summa. För att få dessa pantbrev behöver fastighetsägaren göra en inteckning i fastigheten. Vill fastighetsägaren sedan utöka sitt bolån går det bra att göra en ny inteckning på ett nytt belopp för att få nya pantbrev.

  Kan man slippa betala lagfart?

  1,5 % av köpeskillingen (eller taxeringsvärdet om det är högre) betalar du till Lantmäteriet för att bli lagfaren ägare av en fastighet/få lagfart.

  2 % av beloppet på nya pantbrev som tas ut betalar du till Lantmäteriet.

  Dessa kostnader kallas även för stämpelskatter. Utöver stämpelskatterna tar myndigheten ut en administrativ avgift på 825 kr för lagfart och 325 kr för uttag av nya pantbrev.

  Hur mycket kostar ett lagfart?

  Vi hjälper dig med bankärenden och supportfrågor. Var beredd med Mobilt BankID eller din personliga kod när du ringer. Öppet dygnet runt.

  Måste banken ansöka om lagfart?

  Ett pantbrev utfärdas som bevis för inteckning i en fastighet. För att få låna pengar till en bostad kräver långivaren en säkerhet för lånet. Det innebär oftast att du lämnar en viss del av ditt hus i pant till långivaren. Av praktiska skäl är det svårt att överlämna en pant om denna är en bostad, därför får långivaren ett pantbrev som säkerhet.För att få ett pantbrev måste du som fastighetsägare ansöka om en inteckning i fastigheten hos Lantmäteriet. Alla Sveriges fastigheter är registrerade i det så kallade fastighetsregistret. Uppgifter om ägare och olika rättigheter (till exempel inteckningar) finns i detta register som sköts av Lantmäteriet.

  Efter godkännande skrivs inteckningen in i fastighetsregistret och ett pantbrev utfärdas som bevis. De flesta pantbrev har lagts om till datapantbrev och förvaras elektroniskt hos Lantmäteriet. Kostnaden för pantbrev (stämpelskatt) är för närvarande 2 % av det belopp som intecknas. Tillkommer en administrativ avgift.

  Måste man alltid betala lagfart?

  Ifall du planerar att köpa hus, tomt eller gård har du förmodligen hört talas om att du utöver kontantinsatsen även behöver betala för en lagfart. Men vad är egentligen en lagfart? Vad kostar den och hur ansöker man om den? Här nedan får du svar på alla dina frågor om lagfart.

  Att ansöka om en lagfart innebär en kostnad bestående av stämpelskatt och expeditionsavgift. Stämpelskatten är 1,5 % av köpeskillingen (eller taxeringsvärdet om det är högre) för privatpersoner och 4,25 % för företag. Expeditionsavgiften är alltid 825 kr. 

  Hur mycket ska jag betala i lagfart?

  När du har har köpt en fastighet behöver du inom 3 månader ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Lagfart är ett bevis på att det är du som äger fastigheten. Efter ansökan utfärdas en lagfart och du antecknas som fastighetsägare i fastighetsregistret.

  Här hittar du vanliga frågor och svar kring vad lagfart är och vad en lagfart kostar.

  När du har köpt en fastighet ska man ansöka om lagfart på fastigheten hos Lantmäteriet. Lagfarten är ett bevis på att det är du som äger fastigheten. Oftast hjälper långivaren till att söka lagfart. Som bevis på att lagfarten beviljats utfärdas ett lagfartsbevis/inskrivningsbevis som skickas hem till dig.