:

Hur kan jag registrera mitt barn?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan jag registrera mitt barn?
 2. När registreras barnet på pappan?
 3. Hur lång tid tar det att registrera namn på nyfödd?
 4. Hur ansöker man om faderskap?
 5. Måste man registrera sitt barn?
 6. Är det olagligt att inte registrera barn?
 7. Måste mamman godkänna faderskapstest?
 8. Måste man uppge vem som är pappa?
 9. Vad händer om man inte namnger sitt barn inom 3 månader?
 10. Måste båda föräldrarna godkänna namn?
 11. Måste jag säga vem som är pappa?
 12. Vad händer om man inte registrerar sitt barn?
 13. Vem betalar faderskapstest?
 14. Kan pappan neka faderskapstest?
 15. Vad händer om pappan inte skriver på faderskap?

Hur kan jag registrera mitt barn?

För att göra ditt barns vårdärenden behöver du logga in. Därefter klickar du på barnets namn under rubriken Agera ombud. Nu kan du göra barnets ärenden.  

Här är några exempel på vad du kan göra åt ditt barn:

För att göra ditt barns vårdärenden behöver du logga in. Därefter klickar du på barnets namn under rubriken Agera ombud. Nu kan du göra barnets ärenden.  

Här är några exempel på vad du kan göra åt ditt barn:

 • Du kan boka tid åt barnet.
 • Du kan avboka och omboka tider åt barnet.
 • Du kan kontakta mottagningen för att förnya ett recept.
 • Du kan hantera ditt barns Stöd- eller behandlingsprogram.
 • Du kan beställa egenprovtagning. 

Du som är registrerad som vårdnadshavare hos Skatteverket kan agera ombud och boka en tid åt barnet tills den dagen barnet fyller 13 år.

När registreras barnet på pappan?

Ogifta, nyblivna föräldrar kan bekräfta föräldraskap via en e-tjänst hos Skatteverket. Detta kan göras inom 14 dagar efter barnets födelse. Om inte registrering är gjord senast dag 14 blir Familjerätten ansvarig för utredningen.

Om ni inte har möjlighet att använda Skatteverkets e-tjänst och önskar bekräfta föräldraskapet innan barnets födelse är ni välkomna att kontakta Familjerätten från och med graviditetsvecka 22. En bekräftelse hos Familjerätten innebär att registreringen hos Skatteverket sker cirka tre veckor efter barnets födelse.

Bekräftelsen är viktig eftersom den gör att barnet juridiskt blir kopplad till den förälder som inte fött barnet. När ett barn föds till föräldrar som är ogifta är mamman ensam vårdnadshavare. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad via denna e-tjänst.

Hur lång tid tar det att registrera namn på nyfödd?

Skatteverket skickar en blankett inom en vecka från att barnet har fötts, efter att födelsen har registrerats i folkbokföringen. Vi skickar blanketten till den som har fött barnet. Du ansöker om både förnamn och efternamn för barnet på samma blankett.

Om du inte ansöker om efternamn inom tre månader från att barnet föddes får barnet samma efternamn som den förälder som har fött barnet.  

Ett förnamn får inte kunna leda till obehag hos den som ska ha det, eller väcka anstöt hos någon annan. Det får inte heller uppfattas som ett efternamn eller vara olämpligt som förnamn av någon annan anledning.

I samband med att du ansöker om förnamn kan du också meddela vilket avnamnen som ska vara barnets tilltalsnamn.

Skatteverket prövar samtliga namn var för sig. Detta innebär att verket kan komma att godkänna ett eller flera namn i en ansökan och samtidigt avslå ett eller flera av de andra sökta namnen. Detta förutsatt att du inte vill att ansökan ska prövas i sin helhet.

Hur ansöker man om faderskap?

Från och med 1 januari 2022 går det att bekräfta föräldraskap via Skatteverkets e-tjänst. Det kan ni göra inom 14 dagar efter barnets födelse. I tjänsten kan ni även registrera gemensam vårdnad om barnet.

Måste man registrera sitt barn?

 • ha uppehållsrätt, uppehållsstatus, uppehållskort eller permanent uppehållstillstånd i Sverige
 • ha bott i Sverige sedan tre år tillbaka (eller två år om barnet är statslös)
 • inte ha fyllt 18 år.

Tänk på att alla krav måste vara uppfyllda när anmälan lämnas in.

Är det olagligt att inte registrera barn?

Det är svårt att beräkna hur många papperslösa och gömda människor som finns i Sverige. Enligt ungefärliga beräkningar från 2010 uppehåller sig mellan 10 000 och 35 000 papperslösa personer i Sverige och av dessa är uppskattningsvis 2 000–3 000 barn. Inom EU beräknar man att det finns cirka 2,8–6 miljoner papperslösa.4 Anledningen till att det är så svårt att beräkna antalet papperslösa är att de inte finns registrerade någonstans i landet de uppehåller sig och deras rädsla för att bli utvisade gör att de oftast håller sig på avstånd från myndigheterna.

2017 uppgav gränspolisen att antal avvikna personer efter avslagen asylansökan har ökat och man befarade ett växande skuggsamhälle där en del av dessa personer förväntas gå under jorden.5 Enligt Migrationsverket bedöms antalet före detta asylsökande överlämnade till polis och avvikna efter avslag på asylansökan uppgå till 12 100 år 2018.6 När det gäller antalet EU-medborgare som har stannat över tre månader eller ekonomiska migranter som jobbar svart finns är det svårt att säga hur många det rör sig om då det saknas tillförlitlig statistik.

Måste mamman godkänna faderskapstest?

Ogifta, nyblivna föräldrar kan bekräfta föräldraskap via en e-tjänst hos Skatteverket. Detta kan göras inom 14 dagar efter barnets födelse. Om inte registrering är gjord senast dag 14 blir Familjerätten ansvarig för utredningen.

Om ni inte har möjlighet att använda Skatteverkets e-tjänst och önskar bekräfta föräldraskapet innan barnets födelse är ni välkomna att kontakta Familjerätten från och med graviditetsvecka 22. En bekräftelse hos Familjerätten innebär att registreringen hos Skatteverket sker cirka tre veckor efter barnets födelse.

Bekräftelsen är viktig eftersom den gör att barnet juridiskt blir kopplad till den förälder som inte fött barnet. När ett barn föds till föräldrar som är ogifta är mamman ensam vårdnadshavare. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad via denna e-tjänst.

Måste man uppge vem som är pappa?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Föräldrabalk (1949:381), nedan kallad FB och till Socialförsäkringsbalk (2010:110), nedan kallad SFB.

Vad händer om man inte namnger sitt barn inom 3 månader?

SFS nr: 1982:670 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1982-06-24 Omtryck: SFS 1982:1134 Ändrad: t.o.m. SFS 2016:203 Upphävd: 2017-07-01 Författningen har upphävts genom: SFS 2016:1013 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Barn till föräldrar med gemensamt efternamn förvärvar genom födelsen det namnet.

Måste båda föräldrarna godkänna namn?

Under de första månaderna efter förlossningen är Skatteverket en viktig instans för nyblivna föräldrar. De ger information och sköter om sådant som exempelvis barnets personnummer, namn, vårdnad och medborgarskap.

Detta är viktig information och glömmer man att anmäla exempelvis förnamn så kan Skatteverket vitesförlägga barnets vårdnadshavare att lämna in en namnanmälan. Läs nedanstående avsnitt så att du inte missar något viktigt.

Måste jag säga vem som är pappa?

Myndighetsjuridik

Hej Blev gravid med en man so strax innan jag upptäckte graviditeten gått tillbaka till sin fru som han tillfälligt separerat från. Han ville inte ha barnet, han har två sen tidigare, jag ville inte göra abort vilket han respekterade. Han vill inte stå som får eller vara delaktig på något sätt. Nu är min dotter 7 mån och familjerätten vill ha ett möte med mig och diskutera vem fadern är. Måste jag säga namnet? Har varit ärlig med dem och sagt precis hur situationen är men de vill ha hans namn vilket jag kan förstå. Är övertygad om att fadern kommer att ta tag i det här och jag är rädd för att jag förstör vår och hans och barnets framtida relation om jag avslöjar honom nu. Vad kan de tvinga mig till på familjerätten? Vad kan hända mig om jag vägrar gå på deras möte? Kan någon uppge hans namn anonymt så att det inte kommer från mig? Har hemligt tel.nr därför får ni bara mailadress. Tack på förhand

Vad händer om man inte registrerar sitt barn?

Skatteverket skickar en blankett inom en vecka från att barnet har fötts, efter att födelsen har registrerats i folkbokföringen. Vi skickar blanketten till den som har fött barnet. Du ansöker om både förnamn och efternamn för barnet på samma blankett.

Om du inte ansöker om efternamn inom tre månader från att barnet föddes får barnet samma efternamn som den förälder som har fött barnet.  

Ett förnamn får inte kunna leda till obehag hos den som ska ha det, eller väcka anstöt hos någon annan. Det får inte heller uppfattas som ett efternamn eller vara olämpligt som förnamn av någon annan anledning.

I samband med att du ansöker om förnamn kan du också meddela vilket avnamnen som ska vara barnets tilltalsnamn.

Skatteverket prövar samtliga namn var för sig. Detta innebär att verket kan komma att godkänna ett eller flera namn i en ansökan och samtidigt avslå ett eller flera av de andra sökta namnen. Detta förutsatt att du inte vill att ansökan ska prövas i sin helhet.

Vem betalar faderskapstest?

Om du som är kvinna föder ett barn blir du automatiskt registrerad som barnets mamma. Det kallas moderskapspresumtion. Om du är man och föder ett barn blir du barnets far. Det kallas faderskapspresumtion.

Du som är man och gift eller registrerad partner med den som föder barn blir registrerad som barnets far. Om du är en kvinna blir du barnets förälder. Att på detta sätt automatiskt anses som förälder kallas faderskapspresumtion respektive föräldraskapspresumtion.

Kan pappan neka faderskapstest?

Faderskapsutredning och moderskapsutredning utförs med DNA-tekniker vilket innebär att likheter och olikheter studeras direkt i arvsmassan. DNA finns i hela kroppen och vid testet används munskrapsprov eller blodprov från mannen, kvinnan och barnet. När proven kommit till den rättsgenetiska enheten analyseras varje prov vid två separata tillfällen. Resultaten från de olika proverna måste ha fullständig överensstämmelse för att godkännas.

Vad händer om pappan inte skriver på faderskap?

Familj & barn

Hej! Jag fick barn med en man som sa att han inte ville ha henne. Jag mådde dåligt under den perioden och blev övertalad att skriva fader okänd vilket jag också tyvärr gjorde. Idag känner jag väldigt annorlunda och ångrar mig. Det jag nu undrar är om jag hör av mig till socialtjänsten och berättar vem pappan är kan jag få något straff för att jag har ljugit?