:

Hur mycket kostar det att ta bort ett namn?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kostar det att ta bort ett namn?
 2. Kan man ta bort namn?
 3. Hur lång tid tar det att ta bort ett namn?
 4. Hur tar man bort sitt efternamn?
 5. Får man byta namn till AF?
 6. Vilka namn får man inte byta till?
 7. Vill inte synas på Ratsit?
 8. Vill inte synas på nätet?
 9. Hur länge kan man vara namnlös?
 10. Hur mycket kostar det att byta namn?
 11. Är det gratis att byta efternamn?
 12. Vad är det värsta namnet?
 13. Kan man heta Gud?
 14. Kan man ta bort sina personuppgifter på nätet?
 15. Hur tar jag bort mig själv från internet?

Hur mycket kostar det att ta bort ett namn?

Du kan ansöka om att byta till ett nybildat efternamn, alltså ett efternamn som inte redan används.

Fem kriterier för att byta till ett nybildat efternamn:

Kan man ta bort namn?

Hos Skatteverket kan du ansöka om att lägga till, byta ut, ändra stavning på och stryka förnamn nästan helt som du själv vill. Du kan ändra namn flera gånger, och du behöver inte behålla något förnamn du haft tidigare. Du kan välja förnamn fritt, oavsett vilket juridiskt kön du har.

Det kostar 250 kronor att göra ändringar av förnamn.

Hur lång tid tar det att ta bort ett namn?

 • du vill ha ett efternamn som du har tidigare använt
 • ditt efternamn är sammansatt av olika delar (en efternamnskombination) och du ansöker om att avstå från den ena delen, avstå från bindestrecket mellan delarna eller lägga till ett bindestreck mellan delarna.
 • du ansöker om ett annat efternamn eller ett nybildat efternamn I den elektroniska namnändringstjänsten kan du ansöka om ett efternamn som du tidigare använt.

I andra fall görs namnändringsansökan elektroniskt med en Suomi.fi-blankett. Att logga in i tjänsten kräver stark autentisering. Även en vårdnadshavare eller make kan underteckna Suomi.fi-blanketten. Du kan skicka in ansökningen per post eller e-post. Du kan även fylla i ansökningen på plats. Ange i ansökningen under önskat efternamn tydligt vilka bokstäver som ska skrivas med stor bokstav och vilka som ska skrivas med liten bokstav.

Hur tar man bort sitt efternamn?

Övrigt/annat

Jag har varit gift med en man och vi tog mitt flicknamn som efternamn. Nu har vi skilt oss och jag vill inte att han ska ha kvar mitt efternamn, men han vägrar att ta tillbaka sitt efternamn, bara för att jävlas med mig. Finns det nån möjlighet för mig att kunna få igenom hans namnbyte ändå?

Får man byta namn till AF?

Många användare kan uppleva svårigheter när det gäller att byta namn på Facebook. Det finns flera möjliga anledningar till varför detta kan vara fallet. Här är några möjliga skäl:

1. Policybegränsningar: Facebook har strikta regler och begränsningar när det gäller att ändra ditt namn på plattformen. Om ditt namn strider mot deras policyer för autenticitet eller inkluderar otillåtna tecken och symboler, kan du mötas av hinder när du försöker byta namn.

Många användare kan uppleva svårigheter när det gäller att byta namn på Facebook. Det finns flera möjliga anledningar till varför detta kan vara fallet. Här är några möjliga skäl:

1. Policybegränsningar: Facebook har strikta regler och begränsningar när det gäller att ändra ditt namn på plattformen. Om ditt namn strider mot deras policyer för autenticitet eller inkluderar otillåtna tecken och symboler, kan du mötas av hinder när du försöker byta namn.

2. Tidigare ändringar: Om du tidigare har ändrat ditt namn på Facebook kan det finnas begränsningar på hur ofta du kan göra det. Facebook kan begränsa ändringar för att förhindra missbruk eller förvirring bland användare.

Vilka namn får man inte byta till?

Finns det några namn som man inte får heta eller döpa sitt barn till i Sverige? Ja det gör det och här kan du se en lång lista på just sådana namn.

I Sverige är det hos Skatteverket som en ansöker om namn för ett nyfött barn eller om en i vuxen ålder vill byta förnamn. Det finns dock vissa regler om vilka förnamn som är okej att ta. Skatteverket skriver på sin webbplats:

Vill inte synas på Ratsit?

Denna personuppgiftspolicy gäller för de tjänster som tillhandahålls genom denna och andra webbsiter, tjänster och applikationer, av Ratsit AB 556709-0526.

Vi använder information som vi samlar in om våra kunder och användare för fyra huvudsakliga skäl:

 • för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) de tjänster och produkter vi erbjuder,
 • för att tillhandahålla personligt anpassade tjänster unikt anpassade för individuella användare,
 • för att skicka kommunikation, inklusive kampanjer till våra användare, samt
 • för att marknadsföra tjänster och visa reklam, i våra egna tjänster och webbsiter som stöds av reklam.
 • Introduktion
 • Innehåll
 • Personuppgifter vi samlar in
 • Hur vi använder personuppgifter
 • Anledningar till att vi delar dina personuppgifter
 • Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter
 • Dina individuella rättigheter
 • Säkerhet för dina personuppgifter
 • Var vi sparar och behandla personuppgifter
 • Vårt bevarande av personuppgifter
 • Ändringar i denna personuppgiftspolicy
 • Kontakta oss

Vi samlar in uppgifter för att våra Tjänster ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga upplevelse. Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du direkt, exempelvis när du skapar ett konto i en applikation, administrerar ditt användarkonto för en Tjänst, köper en produkt i våra webb-butiker, laddar ned en app och registrerar dig som användare, registrerar dig för ett nyhetsbrev, eller kontaktar oss för support. Vi får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra Tjänster och produkter, exempelvis genom användning av teknik som cookies på våra siter och mottagning av användningsdata från programvara som körs på din enhet.Vi kan även hämta uppgifter från tredje part. Uppgifter som har hämtats från tredje part skyddar vi enligt de metoder som beskrivs i denna policy och enligt eventuella ytterligare begränsningar som gäller för informationens källa. Sådana tredjepartskällor kan variera över tid men har tidigare inkluderat:

 • Datamäklare som vi köper demografiska data av, för att komplettera information som vi samlar in.
 • Sociala nätverk, när du ger en av våra produkter åtkomst till dina uppgifter i ett eller flera nätverk.
 • Partners som vi samarbetar med för att erbjuda tjänster eller delta i gemensam marknadsföringsverksamhet.
 • Offentligt tillgängliga källor, till exempel öppna myndighetsdatabaser eller andra data som är tillgängliga för allmänheten.

Du kan göra val angående de uppgifter vi samlar in. När du blir ombedd att lämna personuppgifter kan du välja att avböja. Men om du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en produkt, tjänst eller funktion, finns det risk att du inte kommer att kunna använda den specifika produkten eller funktionen.

Vill inte synas på nätet?

Den information som syns i Mrkoll har sitt ursprung hos myndigheterna. Den är tillgänglig för vem som helst via offentlighetsprincipen. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av informationen. Vi uppdaterar adressuppgifter löpande och du behöver inte kontakta oss för att få din adress uppdaterad.

Hur länge kan man vara namnlös?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett barns förnamn ska anmälas till Skatteverket inom tre månader från födseln (26 § 2 st lagen (2016:1013) om personnamn - här). Om en anmälan inte görs inom denna tid så kan Skatteverket förelägga vårdnadshavare att inom viss tid anmäla barnets förnamn (43 § 1 st). Om vårdnadshavarna underlåter att anmäla barnets förnamn till Skatteverket inom den förelagda tiden, så kan Skatteverket på nytt förelägga vårdnadshavarna att anmäla barnets förnamn, denna gång med påföljd av vite (43 § 2 st).

Hur mycket kostar det att byta namn?

Idag är det fritt fram att byta efternamn eller att byta förnamn. Anledningarna till varför man vill byta namn kan vara många. Vissa byter namn när man gifter sig, när man skaffar barn eller av den enkla anledningen att man vill ha ett annat namn än det man har.

Den 1 juli 2017 ändrades namnlagen så att det blev lättare att byta namn. Efter det har man sett ett uppsving i antal namnbyte av både för- och efternamn. En av de saker som ändrads var rätten att ha dubbla efternamn. Tidigare var de som hade två efternamn tvungna att ha det ena efternamnet som mellannamn. Har man sedan tidigare ett mellannamn så behåller man detta men det går nu inte längre att skaffa ett nytt mellannamn.

Är det gratis att byta efternamn?

Via ansökningsblanketter hos Skatteverket byter du efternamn. Beroende på om du vill byta eller ändra ett dubbelt efternamn, byte till ett annat efternamn eller om du vill ändra ett efternamn som du redan har finns det olika blanketter att använda sig av. Beroende på detta blir också handläggningstider för namnbyte olika. Vill du byta förnamn eller efternamn utan avgift är handläggningstiden ungefär en månad och vid byte av efternamn med avgift är tiden mellan en till två månader. För nybildade efternamn är handläggningstiden längst och tar ungefär två till tre månader.

Vad är det värsta namnet?

Ibland kan det uppfattas som konstigt att vissa namn har blivit godkända medans namn som känns helt okej har blivit förbjudna. I Sverige är det Skatteverket som tar beslut om huruvida ett namn ska godkännas eller inte.

Många vill ge sina barn ett unikt och kreativt namn. Kanske vill man att barnet ska vara ensamt om sitt namn. Varje år så skickas det konstiga förslag på namn till Skatteverket. Vissa namn går igenom medan andra inte godkänts. En del namn är även förbjudna. Om du inte är nöjd med ditt namn så kan du relativt enkelt byta namn.

Kan man heta Gud?

Föräldrar som vill ge sina barn nybildade, tidigare okända förnamn ska enligt Skatteverkets nya riktlinjer bedömas generösare. ”Hellre fria än fälla” är mottot.

Fast det finns fortfarande gränser. Förnamn får inte väcka anstöt, alltså är inte svordomar och könsord lämpliga. Inte heller får namnet väcka anstöt av religiösa skäl. Namn som Gud, Allah och Fan tillåts inte. Förnamn som kan antas leda till obehag för bäraren tillåts inte heller. Men man ska i fortsättningen vara mildare i bedömningen när det gäller vuxna personer. De antas kunna bedöma detta själva.

Kan man ta bort sina personuppgifter på nätet?

De flesta av oss har varit trogna användare av internet i många år och det är inte enkelt att ta bort personuppgifter som hamnat där ute. Faktum är att på många sociala medier så ger du bort dina rättigheter till informationen så snart som du har delat den. Innehållet kan fortfarande tillhöra dig, men det är svårt att på något sätt begränsa vilka som har tillgång till materialet och vad det sedan används till.

Idag finns ett begrepp som kallas för “data scraping” vilket innebär att olika företag och plattformar som du använder dig av samlar in information om dig och lagrar denna i stora databaser som de sedan säljer vidare till organisationer och företag. Detta är en hel bransch och något som sker bakom kulisserna utan att vi riktigt ser eller tänker på det.

En annan svårighet är att spåra all data som är associerad med dig. Du kan till exempel ta bort alla dina nuvarande sociala mediekonton, men du måste också hantera spåret av alla dina gamla profiler, användarnamn och e-postmeddelanden som du lämnat efter dig under alla dina år online.

Att ta bort dig själv från internet är en lång resa med många stopp längs vägen. Det första stället du behöver besöka är dina sociala medier. Företagen bakom dessa plattformar hamrar dina data, och dina sociala medie-profiler är i regel det första som kommer upp i Google-sökningar. Detta är alltså det första steget för att ta bort personuppgifter du inte vill ska vara synliga på internet. (Här hittar du information om du önskar ta bort Facebook, radera Tinder-konto, radera Spotify konto eller ta bort instagramkonto).

Hur tar jag bort mig själv från internet?

Det går att dölja din adress på Ratsit. Fyll i formuläret, då skickas en länk till en blankett som ska skrivas ut och skickas in tillsammans med kopia på legitimation, pass eller körkort.

Det går att dölja sin adress på MrKoll enkelt genom att logga in med BankID, se denna länk.