:

Hur betala reavinstskatt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur betala reavinstskatt?
 2. När ska jag betala reavinstskatt?
 3. Måste man betala reavinstskatt?
 4. Hur betalar man skatt till Skatteverket?
 5. Kan man betala in reavinstskatt i förväg?
 6. Kan inte betala reavinstskatt?
 7. Vad händer om jag inte kan betala vinstskatten?
 8. När ska vinstskatt betalas 2023?
 9. Vad händer om man inte betalar in skatten i tid?
 10. Kan man delbetala vinstskatt?
 11. Hur länge kan man skjuta upp reavinstskatt?
 12. Kan man betala in vinstskatt i förväg?
 13. Kan man slippa betala vinstskatt?
 14. Kan man slippa reavinstskatt?
 15. Vad händer om man inte kan betala reavinstskatt?
 16. Hur ska du betala reavinstskatten?
 17. Hur ska du räkna ut reavinstskatten för din bostadsrätt?
 18. Hur gör du för att betala in vinstskatten?

Hur betala reavinstskatt?

Du kan sälja din stadigvarande bostad skattefritt om vissa förutsättningar uppfylls. Annars beskattas överlåtelsevinsten som kapitalinkomst.

Du kan sälja din stadigvarande bostad skattefritt om vissa förutsättningar uppfylls. Annars beskattas överlåtelsevinsten som kapitalinkomst.

När ska jag betala reavinstskatt?

Om du säljer en bostad med vinst måste du betala skatt på hela vinsten. Om du köper en ny bostad har du dock möjlighet att skjuta upp beskattningen. Men hur funkar det egentligen och vad är bra att tänka på?

När du säljer en bostad måste du deklarera försäljningen senast året efter du och köparen kom överens och skrev under ett bindande avtal. Säljer du bostaden med vinst ska du betala så kallad reavinstskatt. Något förenklat kan man säga att reavinstskatten är 22 % på vinsten.

Vill du inte betala skatten på en gång och om du köper en ny bostad går det att skjuta upp beskattningen av hela eller delar av vinsten. Det kallas för att göra uppskov.

Måste man betala reavinstskatt?

Bostadsmarknaden går för högvarv år efter år och bostadspriserna fortsätter att stiga. De flesta som säljer sin bostad idag kan därför räkna med att göra en vinst på affären.

Om affären slutar på plus ska du som vi sett betala reavinstskatt, ofta ett rejält belopp. I många fall är det dock möjligt att göra flera avdrag och på så sätt göra reavinstskatten betydligt mindre kännbar.

Hur betalar man skatt till Skatteverket?

Obs! Om du betalar via Internet måste du ange det OCR-nummer som är unikt för just dig. Det är mycket viktigt att du anger ett korrekt OCR-nummer. Du hittar ditt OCR-nummer på de förifyllda inbetalningskort du kan beställa från Skatteverket (se nedan), men du kan också själv räkna ut det här på webbplatsen.

Kan man betala in reavinstskatt i förväg?

Erika Baraldi

Hej! Jag har sålt BR år 2017 och köpt ny BR samma år. Jag har rätt till slutgiltigt uppskov på stora delar av vinsten enligt Skatteverkets regler. Nu undrar jag, om jag vill betala av delar av vinsten, dock ej hela (men betala av mer än jag behöver me

Kan inte betala reavinstskatt?

En vän har sedan 10-15 år tillbaka stora skulder hos Kronofogden. När hon sålde sin lägenhet skänkte hon pengarna till sina barn och betalade aldrig in reavinstskatten. Denna hamnade därför också hos Kronofogden. Nu är den dock betald. Jag förutsätter att det var ett brott från början, men nu när skulden är betald, är brottet också det?

Hej, när din vän betalade reavinstskatten gjorde din vän sig inte fri från eventuella brottsanklagelser. Din vän kan således bli åtalad fastän reavinstskatten nu betalats. I din fråga finns för få uppgifter för att kunna utreda om ett brott har begåtts, men jag ska försöka klargöra vissa saker. Om ett brott skulle vara begått är det upp till Skatteverket att anmäla det till en åklagare varpå din vän blir kontaktad för ett förhör. En viktig sak är att skattebrott preskriberas fem år efter händelsen, vilket skulle innebära att om din vän inte lämnade korrekta uppgifter till Skatteverket i sin deklaration för 2002 så skulle din vän inte idag kunna bli fälld för detta agerande. Det är själva lurandet av Skatteverket som är olagligt i detta och det är den kriminella handlingen. Jag hoppas jag har kunnat ge viss klarhet i frågan. Med vänlig hälsning Mikael Söderman

Vad händer om jag inte kan betala vinstskatten?

Först ska du deklarera försäljningen av bostaden, sedan ska du betala vinstskatt.

Du betalar vinstskatten för din bostadsförsäljning efter att du har deklarerat kapitalvinsten till Skatteverket. Deklarationen ska alltid göras året efter att ett köpekontrakt undertecknats av säljaren och köparen. Om du till exempel sålde din bostad 2019 ska du deklarera för detta i din deklaration 2020, för inkomståret 2019.

Vid en deklaration av bostadsförsäljning spelar det ingen roll om du gick med vinst eller förlust, deklarationen ska lämnas in oavsett resultat. I sammanhanget spelar det heller ingen roll när köparen flyttar in i bostaden, det som är intressant för Skatteverket är vilket år kontraktet skrevs på.

Om du gått med vinst eller förlust vid en försäljning av din privata bostad påverkar förstås om du behöver betala vinstskatt eller inte. Vid vinst ska du betala vinstskatt, vid förlust kan du dra av halva beloppet i deklarationen för samma år. 

När ska vinstskatt betalas 2023?

6–10 mars 2023: Du som har en digital brevlåda eller skaffar en digital brevlåda senast den 5 mars i år får deklarationen där.

14 mars 2023: Deklarationstjänsten öppnar men den som har e-legitimation kan logga in och se deklarationen redan 10 mars.

15 mars–15 april 2023: Du som inte har digital brevlåda får en hemskickad pappersdeklaration.

För dig som har fonder på fondkonto, depå eller ISK Du som har fondandelar (t.ex. på fondkonto eller depå) och investeringssparkonto (ISK) beskattas för en schablonintäkt som utgör inkomst av kapital. Schablonintäkten beräknas av banken eller fondbolaget. Schablonintäkterna är redan ifyllda i deklarationen. Skattesatsen för kapitalinkomster är 30 procent. Hur schablonintäkten beräknas varierar mellan sparformerna.

 • Schablonintäkten för andelar i fonder är 0,4 procent av värdet av dina fondandelar vid årets ingång.Exempel: Fondvärdet per den 1 januari 2022 var 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 400 kronor (0,4 procent av 100 000 kronor) och skatten blir 120 kronor (30 procent av 400 kronor). Det motsvarar 0,12 procent av värdet.
 • Schablonintäkten för ISK är 1,25 procent av ett framräknat kapitalunderlag. Exempel: Beräknat kapitalunderlag för 2022 är 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 1 250 kronor och skatten blir 375 kronor (30 procent av 1 250 kronor). Det motsvarar 0,375 procent av kapitalunderlaget.

Skjuta upp, behålla eller skatta fram uppskov? Eftersom det inte längre kostar något att skjuta upp beskattningen av bostadsvinsten kan det vara lönsamt att ansöka om bostadsuppskov. Du kan även göra det i efterhand. Man kan uttrycka det som att du har ett räntefritt lån av staten eftersom du kan skjuta upp skatten på din vinst. Du kan fortfarande välja mellan att skatta av vinsten eller att begära uppskov med beskattningen (under förutsättning att du uppfyller villkoren).

Det är dock viktigt att komma ihåg att du fortfarande har en latent skatteskuld. När du plockar fram din vinst till beskattning är det den vid tillfället gällande skattesatsen som du ska betala.

Skatten på kapital är 30 procent men eftersom det endast är 22/30 av vinsten som beskattas blir den 22 procent. Därför brukar man lite slarvigt säga att skatten på kapitalvinst vid bostadsförsäljning är 22 procent.

Vad händer om man inte betalar in skatten i tid?

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information från din webbläsare, mestadels i form av cookies. Det kan vara information om dig, dina preferenser eller din enhet och används oftast för att webbplatsen ska fungera korrekt. Informationen som samlas in om dig brukar inte kunna användas för att identifiera dig som individ, det kan dock ge dig en mer personlig webbupplevelse. Eftersom vi respekterar din integritet kan du välja att inte tillåta vissa typer av cookies. Klicka på de olika kategorierna för att läsa mer om dessa och för att ändra våra standardinställningar. Att blockera vissa typer av cookies kan dock påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster som vi erbjuder. Mer information

Alltid aktiv

Kan man delbetala vinstskatt?

När du säljer din bostad med vinst skall du betala 22 % av vinsten i skatt. Det gäller oavsett hur länge du har bott i bostaden. Den skatten kallas även för reavinstskatt. Skatten skall betalas efter att du har deklarerat din försäljning (senare under det år du skickat in deklarationen).

Istället för att betala din vinstskatt kan du välja att göra uppskov istället. Det innebär att du skjuter upp skatten på framtiden.

När man skjuter upp skatten tog skatteverket tidigare en ränta på den skatteskuld som man sköt upp. Man beräknade räntan på den totala vinst som man skjutit framför sig och då var den räntan 0,5 % på den vinst som sköts upp. Den räntan motsvarade ca 3,25 % i bankränta. Det innebär att det var dyrare att göra uppskov än att låna pengar på banken och betala av skatten så länge bankräntan var under 3,25 %.

Hur länge kan man skjuta upp reavinstskatt?

Året efter försäljningen av din bostad ska du ta upp den i deklarationen. Du behöver deklarera försäljningen för alla sorters bostäder, till exempel bostadsrätt, villa, radhus och fritidshus. Om du säljer din bostad med vinst behöver du betala vinstskatt. Vinstskatt för privatbostäder är för närvarande 22 procent. När du räknar fram vinstskatt tänk på att du får göra avdrag för dina förbättringsutgifter, det vill säga dra av kostnader om du till exempel renoverat eller byggt ut. Läs gärna mer på Skatteverkets webbplats hur du ska räkna ut vinstskatt.

Kan man betala in vinstskatt i förväg?

Behöver du ta reda på hur stort underskott du kommer att få innan du har fått din deklaration eller ditt slutskattebesked, har Skatteverket två tjänster som du kan ta hjälp av.

Kan man slippa betala vinstskatt?

Vinstskatt kallas även för kapitalvinstskatt eller reavinstskatt - och är en skatt du måste betala om du säljer din bostad med vinst. (Om du har sålt med förlust - går vi igenom det lite längre ned i artikeln.) Skatten ligger idag på 22 procent av vinsten - och du ska deklarera och betala skatten till Skatteverket. Vilka avdrag du får göra beror på om du sålt en bostadsrätt eller en fastighet.

Ordet reavinst - eller realisationsvinst - är ett äldre uttryck för kapitalvinst.

Försäljningen ska deklareras året efter du skrivit kontrakt. Vinstskatten ska betalas in samma år som du deklarerar. För att undvika kostnadsränta kan du göra en egen inbetalning, ävenkallad fyllnadsinbetalning, till ditt skattekonto. Oavsett om du har gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

Tänk på: Du deklarerar din fastighetsförsäljning samma inkomstår som du och köparen skrev under köpekontraktet. Dagen för tillträde till bostaden spelar ingen roll. (Inkomstår är kalenderåret före året då deklarationen lämnas in).

Eventuell vinst vid en försäljning ska tas upp i inkomstdeklarationen tillsammans med övriga inkomster. Du behöver dock inte skatta på hela vinsten om du har sålt en privatbostad utan endast 22/30 tas upp till beskattning. Så här fungerar det:

Om vi säger att du köper en lägenhet för 2 miljoner kronor - och säljer den för 3 miljoner kronor och du inte har några andra avdrag. Då har du alltså gjort en vinst på 1 miljon kronor.

Kan man slippa reavinstskatt?

Vinsten eller förlusten vid bostadsförsäljningen räknas samman med kapitalinkomster och kapitalutgifter i din deklaration.

Lägg ihop dina kapitalinkomster med dina kapitalvinster och dra bort dina kapitalutgifter och dina kapitalförluster. Då får du antingen ett överskott eller ett underskott av kapital.

Vad händer om man inte kan betala reavinstskatt?

En vän har sedan 10-15 år tillbaka stora skulder hos Kronofogden. När hon sålde sin lägenhet skänkte hon pengarna till sina barn och betalade aldrig in reavinstskatten. Denna hamnade därför också hos Kronofogden. Nu är den dock betald. Jag förutsätter att det var ett brott från början, men nu när skulden är betald, är brottet också det?

Hej, när din vän betalade reavinstskatten gjorde din vän sig inte fri från eventuella brottsanklagelser. Din vän kan således bli åtalad fastän reavinstskatten nu betalats. I din fråga finns för få uppgifter för att kunna utreda om ett brott har begåtts, men jag ska försöka klargöra vissa saker. Om ett brott skulle vara begått är det upp till Skatteverket att anmäla det till en åklagare varpå din vän blir kontaktad för ett förhör. En viktig sak är att skattebrott preskriberas fem år efter händelsen, vilket skulle innebära att om din vän inte lämnade korrekta uppgifter till Skatteverket i sin deklaration för 2002 så skulle din vän inte idag kunna bli fälld för detta agerande. Det är själva lurandet av Skatteverket som är olagligt i detta och det är den kriminella handlingen. Jag hoppas jag har kunnat ge viss klarhet i frågan. Med vänlig hälsning Mikael Söderman

Hur ska du betala reavinstskatten?

Säljer du bostaden med vinst ska du betala så kallad reavinstskatt. Något förenklat kan man säga att reavinstskatten är 22 % på vinsten. Vill du inte betala skatten på en gång och om du köper en ny bostad går det dock att skjuta upp beskattningen av hela eller delar av vinsten. Det kallas för att göra uppskov.

Hur ska du räkna ut reavinstskatten för din bostadsrätt?

För att räkna ut reavinstskatten för din bostadsrätt måste du först räkna ut vinsten eller förlusten. Då utgår du från försäljningspriset: + Försäljningspris. Sedan drar du av följande: – Försäljningsutgifter (läs mer nedan) – Inköpspris. – Förbättringsutgifter (läs mer nedan)

Hur gör du för att betala in vinstskatten?

Det gör du genom att betala in hela vinstskatten före den 12 februari det år som du ska deklarera. Betala vinstskatten. Du kan betala in vinstskatten direkt efter att du har sålt bostaden. Gör en inbetalning till Skatteverkets bankgiro med bankgironummer .