:

Hur många tjänar över 50 000?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många tjänar över 50 000?
 2. Vad är en bra lön för en 30 åring?
 3. Vad är 26000 i timlön?
 4. Vad tjänar topp 10% i Sverige?
 5. Vem tjäna 100 000 i månaden?
 6. Är en lön på 40000 bra?
 7. Är 38 000 kr bra lön?
 8. Vad blir 30000 i timlön?
 9. Vilka IT jobb betalar bäst?
 10. Hur många tjänar över 60 000?
 11. Vad tjänar en 40 åring?
 12. Vad är en bra lön i timmen?
 13. Är 60 000 kr En bra lön?
 14. Vilka jobb Tjänar man 60000?
 15. Hur många i Sverige tjänar över 100 000?

Hur många tjänar över 50 000?

Här är alla som betalade skatt i Finland under året 2019 indelade i 1 000 prickar. Varje prick motsvarar ungefär 5 100 skattebetalare.

Så här var årsinkomsterna fördelade år 2019. Scrolla ner för att få veta mer.

Vad är en bra lön för en 30 åring?

Som vi nämnde tidigare spelar utbildning stor roll för vilken lön du kan vänta dig, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Som vi ser här är det stora skillnader i medellön beroende på hur lång utbildning man har. Det är därför mer lämpligt att jämföra dig själv med andra med liknande utbildning som du – för att få en mer rättvis bild över vad en bra lön är.

Det är även viktigt att komma ihåg att dessa medellöner är ett snitt över alla åldrar – och att du därför inte alltid kan vänta dig lika hög lön om du är yngre och ny på arbetsmarknaden.

Vad är 26000 i timlön?

Bruttolön, nettolön, preliminärskatt.. många begrepp finns det. Men vad får man egentligen i plånboken när lönen kommer? Ta reda på det här!

Arbetsgivaren betalar totalt kr

Vad tjänar topp 10% i Sverige?

Vi har gått igenom lönestatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och sammanställt en lista över de tio bäst betalda jobben i Sverige. Eftersträvar du en så hög lön som möjligt finner du det framförallt bland yrken inom bank och finans och på chefsnivå.

Medellönen i Sverige var under 2021, vilket är de senaste siffrorna, 37 100 kronor per månad. Bland män låg medellönen på 39 000 kronor och för kvinnor 35 100 kronor. En löneskillnad på i snitt 10 procent.

Generellt gäller att ju mer man utbildar sig desto högre lön får man. Enligt SCB tjänar en person som har gått en grundskoleutbildning kortare än nio år mindre än hälften så mycket som den som har den högsta utbildningsnivån, forskarutbildning.  

Vem tjäna 100 000 i månaden?

Hur ser arbetsmarknaden ut och vad blir min framtida lön? Sök fram månadslön & konkurrens om jobb. Du kan sedan jämföra historiska löner och hur löneskillnaderna ser ut baserat på kön och privat/offentlig sektor.

Sök efter ett yrke eller via en yrkeskategori, till exempel projektledare eller inom IT-data.

Är en lön på 40000 bra?

Hur många tjänar då över 50 000 kronor per månad? Endast tre procent av befolkningen. Då kan man undra vad skillnaden mellan rik och vanlig är i Sverige. Medianlönen är 28 000 kronor per månad.

Är 38 000 kr bra lön?

Du som är ny på arbetsmarknaden kan använda de här löneintervallen med ingångslöner när du ska begära lön, till exempel för ditt första jobb. Läs gärna mer om att förhandla lön vid ny anställning.

Lönerna är olika inom olika verksamhetsområden, men med hjälp av intervallen och en "plus- och minuslista" kan du tänka kring vilken lön du vill begära.

Om det finns på den arbetsplats där du söker jobb, så finns det också en fastställd lägsta lön (minimilön) som arbetsgivaren inte får gå under.

Vad blir 30000 i timlön?

Om du vill räkna ut din lön som timanställd kan det vara bra att först ha lite koll på begreppen. Timanställning är egentligen inte en anställningsform enligt LAS (lagen om anställningsskydd), utan ett sätt att uttrycka att en anställd får lön per timme.

Det är vanligt att den som arbetar per timme jobbar då och då, har ett schema med vissa timmar eller kommer in till ett jobb med kort varsel. Som timanställd kan du också ha kommit överens med arbetsgivaren om ett visst antal timmar per vecka eller månad. Det handlar ofta om extrajobb, helgjobb och sommarjobb.

Företag kan anlita timanställd personal vid en arbetstopp då det tillfälligt behövs mer personal eller då ordinarie personal är sjuk eller ledig. En timanställning bör vara reglerad i kollektivavtalet, och den ska övergå till tillsvidareanställning om du har arbetat på samma arbetsplats längre än två år under en sammanlagd femårsperiod.

Vilka IT jobb betalar bäst?

I dagens samhälle spelar IT och IT-branschen en stor roll, och fenomenet blir allt vanligare att bekanta sig med redan som ung. Många uppskattar de logiska koderna, unika språken och oändliga utvecklingsmöjligheterna som IT och datorer medför. Det innebär att fler önskar arbeta med något form av yrke som har med IT att göra. Är du en av dem?

Enligt Statistiska Centralbyråns senaste lönestatistik tjänar IT-chefer på nivå 1 mest av alla inom IT-branschen år 2022. De kan få ut en snittlön på cirka 76 600 kronor och hamnar därför strax under topplistan av de yrken som ger mest lön på hela Sveriges arbetsmarknad.

För att hamna på nivå 1, och därför få en högre lön, gäller det att ha en lång och framgångsrik erfarenhet, en utvecklad kompetens inom såväl IT som ledarskap och projektledning, och inte minst att du hittar ett företag som behöver högt uppsatta chefer. Ju högre uppsatt du är, desto högre lön får du. Du kan också få en större lön om du arbetar för ett privatägt företag i en rik region, såsom Stockholm, och om företaget är populärt och går i mycket vinst.

📌 Tips: Du behöver inte nödvändigtvis en specifik utbildning inom IT för att få det här jobbet, men utbildningar kan dock få dig att sticka ut och verka extra kompetent. De kan alltså snabba på processen så att du landar jobbet snabbare.

Näst på tur kommer en annan typ av chefer, nämligen inom arkitekt- och ingenjörsverksamheter på nivå 1. De tjänar omkring 70 400 kronor i snittlön i månaden och har alltså nästan en dubbelt så hög lön som genomsnittet.

Det kan ta lång tid och vara svårt att nå upp till en chefsposition på nivå 1, men det är enklare att nå dit än jobbet ovan då du kan visa dina kompetenser på ett tydligare sätt. Med en omfattande utbildning, framgångsrika erfarenheter och goda kontakter kan du klättra dig upp i karriärstegen snabbt och utan alltför stora problem. Även här kan du få en större lön om du blir anställd inom den privata sektorn samt i en rikare region i Sverige. Statistiken visar att Stockholmare tjänar nästan 10 000 kronor mer i månaden än de som bor i Norr.

⚠️ Varning: Det krävs specifika utbildningar och erfarenheter för att få jobbet som chef inom arkitekt- och ingenjörsverksamheter på nivå 1, så var beredd på att behöva jobba mycket och länge för att få det.

Hur många tjänar över 60 000?

När vi jämför inkomster tittar vi här på medianinkomsten. Det betyder den mittersta inkomsten när alla inkomster sorterats i stigande ordning. År 2021 var medianbeloppet för den sammanräknade förvärvsinkomsten i åldersgruppen 20–64 år 325 500 kronor för kvinnor och 390 400 kronor för män.

För alla personer i åldrarna 20–64 år var medianinkomsten 356 900 kronor. Kvinnors inkomster ligger därmed på 83 procent av mäns inkomster. Sedan år 2000 har inkomsten för kvinnor ökat med 47 procent fram till 2021, medan männens inkomster har ökat med 35 procent samma period. Då har vi räknat bort effekterna av inflationen, vilket innebär att vi tänker oss att den allmänna prisnivån har varit konstant under perioden.

Tittar man på hur skillnaderna ser ut mellan könen i olika åldrar så är skillnaderna minst för 20-åringar, där kvinnor har 6 procent högre inkomst än män. Mellan 20–29 år ökar medianinkomsten snabbt, men mer för män än för kvinnor, vilket leder till ökade inkomstskillnader. I åldrarna kring 30 år ligger kvinnors inkomst på cirka 78 procent av mäns inkomst. Skillnaderna minskar därefter successivt fram till 60 års ålder, då andelen ligger på 86 procent. Därefter ökar skillnaden igen.

Vad tjänar en 40 åring?

Det är inte speciellt förvånande att medellönen ökar kring de större städerna som Stockholm eller Göteborg. IT branschen är exempelvis väldigt het i Stockholm och pressar upp både löner men även bostadspriser likväl.

Kollar man historiskt så har den disponibla inkomsten ökat för hushållen överallt i landet tack vare dessa löneökningar.

Något man också bör beakta är att detta är medellönen och målar inte ut vad varje enskild individ har utan det är fortfarande stora glapp mellan de lägst betalda yrkena och de högst betalda. SCB tog fram en rapport där man kollade på medellönen mellan de olika yrkena och en chef i finansvärlden har en medellön som är 100 000 kr mer lön i månaden gentemot de lägst betalda yrket.

Vad är en bra lön i timmen?

Att förstå hur timlön fungerar i Sverige är en viktig del av att veta vad man kan förvänta sig att tjäna. I Sverige är det vanligt att arbetsgivare betalar ut lön på timbasis. Detta innebär att man betalas för varje timme man arbetar, istället för att få en fast månadslön. Timlönen kan variera beroende på arbetsuppgifterna, branschen och erfarenhet.

Löneutvecklingen i Sverige har varit relativt stabil under de senaste åren, men det finns fortfarande vissa skillnader mellan olika sektorer och yrken. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) var den genomsnittliga månadslönen i Sverige 35 900 kr år 2023. Detta motsvarar en timlön på cirka 220 kr för en arbetstid på 40 timmar per vecka.

För att sätta 150 kr i timmen i perspektiv kan vi jämföra med den genomsnittliga timlönen inom olika yrkeskategorier. Enligt SCB var den genomsnittliga timlönen i Sverige följande under 2023:

 • Förvärvsarbetande kvinnor: 210 kr
 • Förvärvsarbetande män: 244 kr
 • Anställda i privat sektor: 229 kr
 • Anställda i offentlig sektor: 214 kr

Är 60 000 kr En bra lön?

I Sverige har vi något som kallas progressiv skatt, vilket förenklat innebär att man betalar en högre andel av sin lön i skatt ju mer man tjänar. Tanken med detta skattesystem är att de som tjänar mer har råd att till större del bidra till samhällets kostnader såsom skola, sjukvård, militär, bidrag och myndigheter än de som har lägre inkomster.

Vilka jobb Tjänar man 60000?

Det är SCB (Statistiska centralbyrån) som med sin lönestatistik kan berätta vilka yrken och branscher som är mest lukrativa att ge sig in i. Som chef är dina chanser extra stora att få en hög ersättning varje månad. Allra högst lön har chefer inom bank, finans och försäkring.

Hur många i Sverige tjänar över 100 000?

Med Lönekollen kan du – helt anonymt – se lönen för alla i Sverige från 16 år direkt på skärmen. Utöver detta kan du även se inkomst av kapital, eventuella betalningsanmärkningar med mera. Ingen kopia skickas till den omfrågade.

Med Lönekollen beställer du den sida som en person finns med på i Ratsitkatalogen. Du erhåller ett tryckoriginal av sidan i PDF direkt efter beställningen, som du kan läsa med en gång.

Ratsitkatalogen är en periodisk skrift som kommer ut fyra gånger om året och innehåller allt du förväntas hitta i en vanlig taxeringskalender och mer därtill. Men till skillnad från den vanliga Taxeringskalendern är alla från 16 år med i katalogen, oavsett årsinkomst. Detta innebär att det inte blir något bortfall på grund av exempelvis låg inkomst, sjukskrivning, studier eller arbetslöshet.