:

Vilket utländskt intyg om hindersprövning?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket utländskt intyg om hindersprövning?
 2. Vad behövs för att gifta sig med utländsk medborgare?
 3. Kan utländska medborgare gifta sig i Sverige?
 4. Kan turister gifta sig i Sverige?
 5. Hur mycket kostar en hindersprövning?
 6. Vad kontrolleras vid hindersprövning?
 7. Vad kostar en hindersprövning?
 8. Kan jag hämta min flickvän till Sverige?
 9. Hur länge håller en hindersprövning?
 10. Kan man gifta sig utan hindersprövning?
 11. Hur länge får man vänta på hindersprövning?
 12. Vad krävs för att bjuda någon till Sverige?
 13. Hur länge ska man vara sambo för att få uppehållstillstånd?
 14. Hur länge får man stanna i Sverige utan uppehållstillstånd?
 15. Hur kan jag hämta min mamma till Sverige?

Vilket utländskt intyg om hindersprövning?

För att två personer ska få ingå äktenskap enligt svensk lag får det inte finnas några omständigheter som utgör äktenskapshinder. De hinder som finns är

 • att någon av personerna är under 18 år (underårighet)
 • att personerna är nära släkt
 • att någon av personerna redan är gift (månggifte).

Frågan om vilka äktenskapshinder som finns är främst relevant i ärenden om hindersprövning, äktenskapscertifikat och vid erkännandeprövning av utländska äktenskap. Hindren beskrivs närmare under respektive rubrik nedan.

Vad behövs för att gifta sig med utländsk medborgare?

En del EU-länder jämställer registrerade partnerskap med äktenskap. Då bör du kontrollera reglerna för uppehållsrätt för makar som inte är EU-medborgare.

Andra EU-länder jämställer inte registrerade partnerskap med äktenskap. Då bör du kontrollera reglerna för uppehållsrätt för andra anhöriga som inte är EU-medborgare.

Kan utländska medborgare gifta sig i Sverige?

Ansökan sker genom Skatteverkets blankett SKV 7881. Observera att om båda parter är svenska medborgare görs två äktenskapscertifikat, och då behöver båda parter fylla i varsin blankett.

Blanketten lämnas in personligen till Sveriges ambassad i Wien eller till ett svenskt konsulat, tillsammans med följande handlingar i original:

 • Giltigt pass från dig och din framtida maka/make.
 • Österrikisk "Meldebestätigung" för båda parter, eller liknande dokument som visar var ni är folkbokförda. Dokumentet ska inte vara äldre än tre månader.
 • Personbevis i form av Familjebevis från Skatteverket för den sökande där civilstånd framgår. Dokumentet ska inte vara äldre än tre månader.
 • Utdrag ur österrikisk folkbokföring där registrerat civilstånd framgår eller "Amtsbestätigung" där det framgår information om äktenskap eller registrerat partnerskap har ingåtts eller inte i Österrike. Om berörd myndighet inte kan ställa ut ett sådant dokument, krävs istället ett intyg där det framgår att myndigheten inte kan ställa ut ett sådant dokument. Dokumentet ska inte vara äldre än 3 månader.
 • Om en part tidigare varit gift behövs lagakraftvunnen skilsmässodom. Till domen ska ett så kallat artikel 39-intyg till domen (intyg om domar i äktenskapsmål enligt artikel 39 i Bryssel II-förordningen) bifogas.

Kan turister gifta sig i Sverige?

Du kan få uppehållstillstånd om du planerar att gifta dig eller bli sambo med någon som bor i Sverige.

Hur mycket kostar en hindersprövning?

För att ge den bästa grund till ett lyckat arrangemang är det bra om ni tar kontakt med vigselförrättaren i ett tidigt skede av planeringen för den kommande vigselceremonin.

Vad kontrolleras vid hindersprövning?

Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En vigsel i Sverige är giltig om följande strecksatser är uppfyllda:- vigselförrättaren är behörig att förrätta vigsel,- de blivande makarna samtidigt varit närvarande och samtyckt till äktenskapet samt- vigselförrättaren har förklarat dem som makar.

Vad kostar en hindersprövning?

Flera statliga myndigheter har gett utvalda grupper löne­lyft utöver den årliga lönerevisionen i syfte att behålla kompetens och bromsa personalflykt. Förtroendevalda inom ST är kluvna till lönesatsningarna, som möts av glädje men också sår missnöje på arbetsplatserna.

Nu ställer LO och Svenskt Näringsliv krav på regeringen att få ordning på omställningsstudiestödet, rapporterar Ekot. Annars riskerar hela las-överenskommelsen att falla, enligt parterna.

Sedan flera förhandlingar mellan fack och arbetsgivare slutat i oenighet lovar pendeltågsoperatören MTR nu att lämna ut en omstridd arbetsmiljörapport till skyddsombuden. ST tror att rapporten kan väga tungt i den pågående konflikten om möjligheten att köra pendeltåg utan tågvärdar.

Effektiviseringar och omprioriteringar räcker inte. Fler handläggare och regelförenklingar krävs om CSN ska klara att betala ut omställningsstudiestödet i rimlig tid, enligt myndighetens generaldirektör Christina Forsberg.

Att byta generaldirektörspost från Arbetsförmedlingen till Migrationsverket innebär ett lönelyft för Maria Mindhammar. Hon kommer att tjäna betydligt mer än Migrationsverkets tidigare generaldirektör Mikael Ribbenvik gjorde.

Ett enklare sjukintyg för kortvariga sjukskrivningar och en nationell samordnare som ska driva på dialogen mellan vården, Försäkringskassan och Socialstyrelsen – det är några av förslagen från utredningen ”Rätt förutsättningar för sjukskrivning”, som presenterades under torsdagen.

Kan jag hämta min flickvän till Sverige?

Besökarna behöver ha en inbjudan från dig för att få visum. Migrationsverket har en särskild blankett du måste fylla i och skicka till de personer du vill bjuda in. Ett visum gäller i 90 dagar. Varje sökande måste ha en egen inbjudan.

Den som vill besöka Sverige under en period längre än 90 dagar behöver ett uppehållstillstånd för besök. Då gäller en annan blankett.

Hur länge håller en hindersprövning?

Hindersprövning är ett intyg som visar att det inte finns några juridiska hinder för er att gifta er.

Kan man gifta sig utan hindersprövning?

Hindersprövning är en statligt genomförd undersökning för att säkerställa att två personer kan ingå äktenskap. Under en hindersprövning undersöks ifall de som ska gifta sig är över 18 år, inte redan är gifta, samt att de inte är nära släkt. En hindersprövning görs enligt lag alltid innan giftermål i Sverige.

Är två personer släkt i rakt upp- eller nedstigande led får de inte lov att gifta sig enligt svensk lag.

Är de däremot halvsyskon är giftermål tillåtet, dock inte utan särskilt tillstånd från Länsstryrelsen. Kusiner får däremot lov att gifta sig utan att ansöka om annat än hindersprövning.   

Ni bör ansöka om hindersprövning senast en månad innan bröllopet men gärna så tidigt som möjligt. Ni kan som tidigast ansöka om hindersprövning 4 månader innan bröllopet eftersom intyget inte är giltigt längre än så.

Anledningen till att ni bör söka åtminstone en månad innan vigseln är främst på grund av skatteverkets handläggningstider (som kan variera något).

Dessutom vill vissa anordnare av vigslar, till exempel kommuner, ha in intyget om hindersprövning en tid (vanligtvis 14 dagar) innan den planerade vigseln om ni tänker gifta er borgerligt.

Det finns ett par olika sätt att ansöka om hindersprövning hos skatteverket. 

Hur länge får man vänta på hindersprövning?

Hindersprövning är en statligt genomförd undersökning för att säkerställa att två personer kan ingå äktenskap. Under en hindersprövning undersöks ifall de som ska gifta sig är över 18 år, inte redan är gifta, samt att de inte är nära släkt. En hindersprövning görs enligt lag alltid innan giftermål i Sverige.

Är två personer släkt i rakt upp- eller nedstigande led får de inte lov att gifta sig enligt svensk lag.

Är de däremot halvsyskon är giftermål tillåtet, dock inte utan särskilt tillstånd från Länsstryrelsen. Kusiner får däremot lov att gifta sig utan att ansöka om annat än hindersprövning.   

Ni bör ansöka om hindersprövning senast en månad innan bröllopet men gärna så tidigt som möjligt. Ni kan som tidigast ansöka om hindersprövning 4 månader innan bröllopet eftersom intyget inte är giltigt längre än så.

Anledningen till att ni bör söka åtminstone en månad innan vigseln är främst på grund av skatteverkets handläggningstider (som kan variera något).

Dessutom vill vissa anordnare av vigslar, till exempel kommuner, ha in intyget om hindersprövning en tid (vanligtvis 14 dagar) innan den planerade vigseln om ni tänker gifta er borgerligt.

Det finns ett par olika sätt att ansöka om hindersprövning hos skatteverket. 

Vad krävs för att bjuda någon till Sverige?

Så är reglerna för att bjuda in en person till Sverige

Om din släkt eller vän behöver visum för att besöka Sverige behöver du som bor i Sverige bjuda in dem och fylla i en inbjudningsblankett som tillhandahålls av Migrationsverket. Inbjudningsblanketten ska du sedan skicka till den som ska besöka dig. Personen som ska besöka dig måste sedan lämna in inbjudningsblanketten tillsammans med sin ansökan om visum till en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Hur länge ska man vara sambo för att få uppehållstillstånd?

 • Vägledning inom aktuellt rättsområde
 • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
 • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Hur länge får man stanna i Sverige utan uppehållstillstånd?

Huvudregeln är att en person som vill ha ett uppehållstillstånd som skiljer sig från det som personen för närvarande innehar måste ha fått tillståndet innan hen reste in i Sverige.

Migrationsverket rekommenderar därför att du reser till ditt hemland eller till ett land där du har rätt att vistas för att lämna in din ansökan och invänta beslut.

Om du får möjlighet att förklara varför du tror att du ska vara befriad från huvudregeln på grund av synnerliga skäl, så kan du skicka en kompletterande förklaring till Migrationsverket. Tänk på att synnerliga skäl tillämpas restriktivt och endast i undantagsfall. 

Hur kan jag hämta min mamma till Sverige?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd.

Du kan i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till en familjemedlem i Sverige som inte är eller ska bli din make, maka, sambo. Det kan gälla till exempel barn över 18 år och föräldrar till ett vuxet barn som bor i Sverige. Även föräldrar som vill flytta till ett minderårigt barn har möjlighet att få uppehållstillstånd. Familjemedlemmen i Sverige ska, i de flesta fallen, ha fått permanent uppehållstillstånd. Familjemedlemmen kan ha ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om personen har fått tillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande, eller på grund av särskilt/synnerligen ömmande omständigheter eller verkställighetshinder, och har välgrundade utsikter att beviljas ett uppehållstillstånd för en längre tid.