:

När behöver man personbevis?

Innehållsförteckning:

 1. När behöver man personbevis?
 2. Varför har jag fått personbevis?
 3. Hur får man ett personbevis?
 4. Vad visar ett personbevis?
 5. Vad kostar ett personbevis?
 6. Vem kan begära ut personbevis?
 7. Kan man hämta ut personbevis?
 8. Var får man tag i personbevis?
 9. Kan Skatteverket skriva ut personbevis?
 10. Hur gammalt får ett personbevis vara?
 11. Kan man få personbevis digitalt?
 12. Vad är ett personbevis?
 13. Kan man beställa personbevis från Skatteverket?
 14. Hur kan man beställa stämplat personbevis?
 15. Vad är ett personbevis?
 16. Kan man beställa personbevis från Skatteverket?
 17. Hur kan man beställa stämplat personbevis?

När behöver man personbevis?

Personbevis kan beställas från Skatteverket, antingen per telefon eller genom att besöka deras hemsida.

Det går att beställa personbevis på engelska med stämpel och underskrift på webben. Personbeviset skickas hem till din folkbokföringsadress, ska det skickas till en annan adress behöver man fortfarande ringa Skatteupplysningen.

Varför har jag fått personbevis?

B.H. överklagade beslutet och anförde bl.a. följande. Han är inte nöjd med skattemyndighetens beslut att inte göra tillägget i folkbokföringsregistret att han är amerikansk medborgare. Han har inte fått något tillfredsställande svar på varför hans bror kan få tillägget i sitt personbevis men inte han. Lagen skall ju gälla lika för alla i hela landet. Han vill gärna ha tillägget om amerikanskt medborgarskap i personbeviset för att vara på den säkra sidan om det skulle hända något när han är i USA. Han får bara använda det amerikanska passet i USA. Skulle oturen vara framme kan det bli problem om han skulle behöva besöka svenska ambassaden. Om de skall kontrollera att han är inskriven som amerikansk medborgare i hans svenska personbevis så saknas den uppgiften.

Hur får man ett personbevis?

It is important to remember that a population registration certificate cannot be used to prove your identity. It is only an extract that shows the details listed in the Swedish Population Register.

 • You must be over 16 years old to print out a population registration certificate. Those who are under 16 cannot therefore use the e-service.
 • If you need a population registration certificate with details of your immediate family, you can order it via this e-service and it will be posted to your home address. Your population registration certificate will normally be sent to you within two working days.
 • If you have protected identity, you can use this e-service to download or print out a population registration certificate with information about yourself.
 • If any member of your family has protected identity and you wish to order a population registration certificate including details of family members other than yourself, you must ring the tax information service and ask to speak to a protected identity case administrator. Please call 0771-567 567 (or +46 8 564 851 60 from outside Sweden).
 • If you have a coordination number, you cannot order a population registration certificate. Instead, you can request a written statement from the Swedish Tax Agency, confirming that you have been assigned a coordination number. If you need such a written statement, please call the tax information service on 0771-567 567 (or +46 8 564 851 60 from outside Sweden).

Print out a population registration certificate (Skriv ut personbevis) (in Swedish)

Vad visar ett personbevis?

Här ser du en lista över alla personbevis. Personbevisen har rubriker utifrån vilka uppgifter de visar eller när de används.

Klicka på det personbevis som stämmer bäst för dig i listan här nedanför. Då kan du läsa hur du beställer eller skriver ut personbeviset och vad det används till.

Vad kostar ett personbevis?

Här ser du en lista över alla personbevis. Personbevisen har rubriker utifrån vilka uppgifter de visar eller när de används.

Klicka på det personbevis som stämmer bäst för dig i listan här nedanför. Då kan du läsa hur du beställer eller skriver ut personbeviset och vad det används till.

Vem kan begära ut personbevis?

Du som vill ta del av allmänna handlingar från Skatteverket kan göra det på sidan Ta del av allmänna handlingar eller uppgifter.

Kan man hämta ut personbevis?

It is important to remember that a population registration certificate cannot be used to prove your identity. It is only an extract that shows the details listed in the Swedish Population Register.

 • You must be over 16 years old to print out a population registration certificate. Those who are under 16 cannot therefore use the e-service.
 • If you need a population registration certificate with details of your immediate family, you can order it via this e-service and it will be posted to your home address. Your population registration certificate will normally be sent to you within two working days.
 • If you have protected identity, you can use this e-service to download or print out a population registration certificate with information about yourself.
 • If any member of your family has protected identity and you wish to order a population registration certificate including details of family members other than yourself, you must ring the tax information service and ask to speak to a protected identity case administrator. Please call 0771-567 567 (or +46 8 564 851 60 from outside Sweden).
 • If you have a coordination number, you cannot order a population registration certificate. Instead, you can request a written statement from the Swedish Tax Agency, confirming that you have been assigned a coordination number. If you need such a written statement, please call the tax information service on 0771-567 567 (or +46 8 564 851 60 from outside Sweden).

Print out a population registration certificate (Skriv ut personbevis) (in Swedish)

Var får man tag i personbevis?

Personbevis kan beställas från Skatteverket, antingen per telefon eller genom att besöka deras hemsida.

Det går att beställa personbevis på engelska med stämpel och underskrift på webben. Personbeviset skickas hem till din folkbokföringsadress, ska det skickas till en annan adress behöver man fortfarande ringa Skatteupplysningen.

Kan Skatteverket skriva ut personbevis?

You may need to provide the population registration certificate Family certificate if, for example, an authority or an insurance company request it, to show who belongs to your family. Family refers to your spouse and any children.

Cohabiting partners are not shown on this population registration certificate. If you need to show that you are living together, each of you has to order your own certificate for Address to show you have the same registered population address.

Hur gammalt får ett personbevis vara?

Här ser du en lista över alla personbevis. Personbevisen har rubriker utifrån vilka uppgifter de visar eller när de används.

Klicka på det personbevis som stämmer bäst för dig i listan här nedanför. Då kan du läsa hur du beställer eller skriver ut personbeviset och vad det används till.

Kan man få personbevis digitalt?

Det är viktigt att komma ihåg att ett personbevis inte kan användas för att styrka din identitet. Det är bara ett utdrag som visar vad som finns registrerat i folkbokföringsregistret.

Vad är ett personbevis?

Ett personbevis är dock inte någon identitetshandling. Det finns personbevis för olika ändamål, till exempel studier, anställning, bankärenden, bosättning mm. Alla personbevis innehåller uppgift om namn, personnummer och adress.

Kan man beställa personbevis från Skatteverket?

Personbevis kan beställas från Skatteverket, antingen per telefon eller genom att besöka deras hemsida. Det går att beställa personbevis på engelska med stämpel och underskrift på webben. Personbeviset skickas hem till din folkbokföringsadress, ska det skickas till en annan adress behöver man fortfarande ringa Skatteupplysningen.

Hur kan man beställa stämplat personbevis?

Det går att beställa personbevis på engelska med stämpel och underskrift på webben. Personbeviset skickas hem till din folkbokföringsadress, ska det skickas till en annan adress behöver man fortfarande ringa Skatteupplysningen. Du hittar web-tjänsten via länken Beställa stämplat personbevis.

Vad är ett personbevis?

 • Ett personbevis är dock inte någon identitetshandling. Det finns personbevis för olika ändamål, till exempel studier, anställning, bankärenden, bosättning mm. Alla personbevis innehåller uppgift om namn, personnummer och adress.

Kan man beställa personbevis från Skatteverket?

 • Personbevis kan beställas från Skatteverket, antingen per telefon eller genom att besöka deras hemsida. Det går att beställa personbevis på engelska med stämpel och underskrift på webben. Personbeviset skickas hem till din folkbokföringsadress, ska det skickas till en annan adress behöver man fortfarande ringa Skatteupplysningen.

Hur kan man beställa stämplat personbevis?

 • Det går att beställa personbevis på engelska med stämpel och underskrift på webben. Personbeviset skickas hem till din folkbokföringsadress, ska det skickas till en annan adress behöver man fortfarande ringa Skatteupplysningen. Du hittar web-tjänsten via länken Beställa stämplat personbevis.