:

Måste man anmäla flytt till Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man anmäla flytt till Skatteverket?
 2. Vad behöver man göra när man flyttar från Sverige?
 3. Måste man göra flyttanmälan och adressändring?
 4. Måste man vara skriven där man bor?
 5. Vilket land är bäst att bo i som svensk?
 6. Måste man skriva ut sig från Sverige?
 7. Vad ska man anmäla när man flyttar?
 8. Hur långt innan man flyttar ska man göra adressändring?
 9. Vad händer om jag inte anmäler flytt?
 10. Var anmäler man när man ska flytta?
 11. Får man vara skriven på en adress där man inte bor?
 12. Kan man vara folkbokförd på två ställen?
 13. Vilket är det billigaste landet att leva i?
 14. Vilka städer i Sverige är bäst att bo i?
 15. Får jag behålla min pension om jag flyttar utomlands?

Måste man anmäla flytt till Skatteverket?

En person som har flyttat in från utlandet och uppfyller förutsättningarna för folkbokföring är skyldig att anmäla flytten till Skatteverket. En sådan anmälan ska vara skriftlig och göras inom en vecka efter det att personen har vistats i landet i tre månader (23 § FOL och 26 § första stycket FOL). Skyldigheten att anmäla flytt enligt 26 § första stycket FOL omfattar samtliga personer som flyttar in från utlandet och som ska folkbokföras med stöd av 3 § FOL, d.v.s.

 • personer som anses bosatta i Sverige
 • personer med dubbel bosättning med egentlig hemvist i Sverige.

Den som är under 18 år och flyttar till Sverige är part i ärendet om flytt. Barn kan dock inte – om det inte är särskilt reglerat - företräda sig själva i ärendet eftersom de saknar rättslig handlingsförmåga (9 kap. 1 § FB). När det gäller ärenden om flytt till Sverige finns emellertid särskild reglering om att ett barn som har fyllt 16 år har rätt att självt göra en anmälan enligt 26 § FOL och företräda sig självt i ärendet (30 § FOL).

Om barnet inte företräder sig självt måste det företrädas av någon annan. I de flesta fall företräds barnet av hens vårdnadshavare. Om barnet har två vårdnadshavare ska anmälan göras gemensamt av dem båda. En vårdnadshavare kan med stöd av de allmänna fullmaktsreglerna vara ombud för den andra vårdnadshavaren.

Om barnet som flyttar till Sverige är ensamkommande kan det företrädas av en god man enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Den gode mannen ska i vårdnadshavarnas ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter innan barnet har fått uppehållstillstånd. När barnet får uppehållstillstånd ska istället en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § FB förordnas för barnet. Om en särskild vårdnadshavare utses så upphör godmanskapet. Godmanskapet ska också upphöra om någon av barnets föräldrar eller någon annan vuxen person som trätt i föräldrarnas ställe anländer till Sverige och kan vara barnets vårdnadshavare och förmyndare (2, 5 och 10 §§ lagen [2005:429] om god man för ensamkommande barn).

Vad behöver man göra när man flyttar från Sverige?

Många människor drömmer om att testa leva i ett annat land (eller bara gömma sig från regnrusket under vintermånaderna) och flyttarna till bland annat Portugal och Spanien har ökat de senaste åren. Vissa skaffar sig ett extraboende, medan andra tar sitt pick och pack och flyttar utomlands för gott. Några väljer att flytta utomlands för en tillfällig period tackv vare jobb. Vad som än står på tur är det mycket saker som behöver ordnas vid en utlandsflytt. Försäkringar, papper, utrensning, packning – och så klart självaste flytten. Här går vi igenom hur flyttfirmor jobbar vid internationella flyttar, vad det kostar och alla detaljer som är bra att tänka på innan flyget boardas.

Många internationella flyttfirmor hjälper till med det mesta som har med utlandsflytt att göra; inte bara transport av bohag eller att flytta möbler utomlands, de kan även hjälpa till med försäkringar, dokument och packning. Ha gärna en öppen dialog med flyttfirman du väljer att anlita för att säkerställa att de förstår just dina behov och önskningar. Ägodelarna måste att packas i packmaterial anpassade efter just internationella transporter, eftersom dessa behöver klara en längre transportsträcka som generellt är mer påfrestande på kartonger och emballage. 

Det går självklart även att paketera sina ägodelar själv och sköta en större del av flytten på egen hand, men det kan vara bra att konsultera med en flyttfirma ändå, då det finns många aspekter man kanske inte tänker på. Man kan begära specifika instruktioner för utlandsflytt för att få bättre kunskap om vilka kartonger som är att föredra och hur man märker upp packningen på bästa sätt.

Måste man göra flyttanmälan och adressändring?

Anmäl flytt för dig själv och övriga familjemedlemmar som bor på samma fastighet.

Här kan du se Skatteverkets film om hur du gör en flyttanmälan på webben.

Gör din anmälan innan du ska flytta eller senast en vecka efter att du flyttat. Då gäller din nya adress från den dag du flyttar in. Om du anmäler senare än en vecka efter flytten gäller din nya adress från den dag anmälan kom in till Skatteverket.

Använd tjänsten Flyttanmälan – då tar vi emot din anmälan direkt.

Du som inte har e-legitimation kan göra flyttanmälan på en pappersblankett. Det finns ett digitalt formulär som hjälper dig att fylla i blanketten korrekt. Följ stegen i formuläret, skriv ut blanketten, skriv under och skicka in den till oss. Har du registrerat dig i tjänsten Spärra obehörig adressändring kan du däremot inte anmäla din flytt på pappersblankett, utan endast i tjänsten Flyttanmälan.

Fyll i din blankett och skriv ut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Måste man vara skriven där man bor?

Det finns inga hinder mot att skriva dig hos dina föräldrar, eller i en bostad där du anses vara inneboende. När det handlar om dubbel bosättning är det också Skatteverket som bestämmer var du ska vara skriven. Frågan avgörs helt enkelt beroende på vilken av bostäderna du spenderar mest tid i. 

Reglerna kring hemförsäkringen skiljer sig en aning beroende på vilket bolag du använder, men de flesta brukar rekommendera att varje enskild person tecknar en egen hemförsäkring i bostaden om de inte tillhör samma familj. Detta gör man bland annat för att undvika tvister, men även av praktiska skäl då ersättningen kan bli svår att beräkna.

Du kan också äga två bostäder vilket kan kräva en extra försäkring, beroende på värdet av din egendom. Giltigheten gällande hemförsäkringarna bedöms vanligtvis av kriterier som att alla personer i samma bostad är folkbokförda på adressen. Du kan dock informera att försäkringen ska gälla även för personer som inte är skrivna i bostaden om du kontaktar ditt försäkringsbolag.

Även om du vistas i en lägenhet eller villa tillfälligt kan du ändå behöva en hemförsäkring. Detta då en sådan försäkrar både dina saker och ditt hem, samtidigt som du får flera olika skydd på köpet.

I normalfallet så är alla som står skrivna på en adress och delar hushåll med i samma hemförsäkring, men om du hyr i andra hand eller bor som inneboende behöver du nästan alltid teckna en egen försäkring. Se alltid till att kontakta försäkringsbolaget om du är osäker då de tillämpar lite olika regler kring detta.

Några av skydden som ingår i en hemförsäkring ser du här nedan: 

Vilket land är bäst att bo i som svensk?

Danmark är ett populärt alternativ för svenskar som vill flytta utomlands. Det är nära hemma, vilket gör det enkelt att besöka familj och vänner. Danska språket är också ganska lätt att lära sig för svenskar eftersom det är ett nordiskt språk. Andra fördelar med att flytta till Danmark inkluderar:

 • Högre löner än i Sverige
 • Gratis utbildning och sjukvård
 • Bra arbetslivsbalance

Norge är känt för sin vackra natur, fjordar och fjäll. Om du älskar naturen och utomhusaktiviteter är Norge ett bra val. Men det är inte bara naturen som lockar svenskar till Norge. Andra fördelar med att flytta till Norge inkluderar:

 • Höga löner och goda arbetsvillkor
 • Bra sociala förmåner, inklusive gratis sjukvård
 • Stabilt och säkert samhälle

Måste man skriva ut sig från Sverige?

Foto: VisitSweden/Tina Stafrén

När du flyttar utomlands ska du, enligt skatteverket, skriva ut dig från Sverige. Det är långt ifrån alla arbetande utlandssvenskar som gör detta. Läs vidare för att lära dig hur du går till väga och vilka för- och nackdelar det finns med att avskriva dig.  

Vad ska man anmäla när man flyttar?

Vad är en flyttanmälan? Det innebär helt enkelt att du anmäler om att du har flyttat till en annan adress. Detta är en av de viktigaste sakerna du ska komma ihåg att göra då du flyttar.  Du måste göra en flyttanmälan så att myndigheterna får korrekta uppgifter om var du bor och så att din folkbokföring stämmer. För att underlätta din flytt och bespara dig tid samt huvudvärk har vi samlat ihop all information gällande en flyttanmälan på ett och samma ställe.

Den enda obligatoriska flyttanmälan som måste göras är till Skatteverket och det är du som ansvarar över att den blir gjord. Detta gör du för att få rätt folkbokföringsadress. Vad händer om man inte gör flyttanmälan? Om man bor på en adress över ett år och inte gör en flyttanmälan eller inte bor på den adress man har gjort flyttanmälan till, kan det ses som ett folkbokföringsbrott. Detta kan straffas med böter och i västa fall med fängelse.

Det är gratis att göra en flyttanmälan till Skatteverket. Du hittar blanketten för flyttanmälan på Skatteverkets hemsida. Flyttanmälan ska göras antingen före du flyttar eller senast en vecka efter flytten. Genom att göra det så gäller din nya adress från dagen du flyttar in. Ifall du gör flyttanmälan senare så kommer den nya adressen gälla från den dagen då anmälan kommit in till Skatteverket. När du anmäler flytten blir du även folkbokförd på den nya adressen. Korrekt adress i folkbokföringen innebär att andra myndigheter och aktörer i samhället har din rätta adress. Många undrar hur snabbt flyttanmälan registreras. Svaret på detta är att det varierar från fall till fall men att det kan upp till två veckor.

Flyttar du med barn? Ifall du har barn som också flyttar ska även deras flytt anmälas till Skatteverket.

Du kan också göra flyttanmälan via Adressändring, men då gäller det endast postförsändelser. Om du däremot har behov av att tillfälligt beställa eftersändning av din post, kan du enbart göra detta via Adressändring. Eftersändning innebär att all post som är adresserad till din gamla adress skickas till din nya adress.

Hur långt innan man flyttar ska man göra adressändring?

 • Flyttanmälan görs elektroniskt hos Skatteverket. Alternativt kan du skriva ut Skatteverkets flyttanmälansblankett och skicka den per post eller besöka ett servicekontor för att fylla i blanketten.
 • Om du väljer den elektroniska vägen sker registreringen snabbare, i regel samma dag. Per post kan det däremot behövas några arbetsdagar.
 • Anmälan är kostnadsfri och ska göras senast en vecka efter flyttdatum.
 • Om du anmäler i tid gäller din nya adress från och med din inflyttningsdag, om du överskrider tidsgränsen gäller adressen från och med anmälningsdagen.
 • Dina nya adressuppgifter förmedlas härifrån vidare till vissa centrala myndigheter, exempelvis Försäkringskassan, Migrationsverket och Centrala studiestödsnämnden.
 • Därtill får många företag, såsom större banker och försäkringsbolag dina nya uppgifter. Se ändå till att själv kontakta företag, organisationer och privatpersoner, för att meddela dem om din adressändring.

Flyttanmälan ska göras senast en vecka efter flytten och det hela är avgiftsfritt. Gör du anmälan inom den här tidsperioden gäller din nya adress från dagen du flyttade in. Överskrider du tidsgränsen i fråga gäller den nya adressen från och med anmälningsdagen.

Vad händer om jag inte anmäler flytt?

1 februari 2022 kl 08:30

Nyheter Du ska vara skriven där du bor. Men det är fortfarande många som inte känner till att det finns ett folkbokföringsbrott. Hem & Hyra reder ut vad det är som gäller.

Var anmäler man när man ska flytta?

Sista september löper det centrala kollektivavtalet för myndighetsanställda ut. Enligt STs förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar pågår intensiva förhandlingar för att ett nytt avtal ska vara klart första oktober. ”Vi jobbar dygnet runt för att få det på plats” säger hon.

Kriminalvården och Arbetsförmedlingen ändrar formerna för sitt samarbete kring klienterna. I fortsättningen ska arbetsförmedlarna utgå från frivårdskontoren, och inte längre arbeta på anstalterna.

Kvinnor har gått om män när det gäller ledande befattningar i staten, om man räknar bort Försvarsmakten.

Myndighetschefer bör kunna vara kvar på sin post lika länge som andra anställda, det vill säga till 69 års ålder. Det skriver regeringen i budgetpropositionen. 

Trots kriget i Ukraina fortsätter STs samarbete med sin systerorganisation i landet. Nyligen genomfördes en utbildning för unga fackliga ledare i Uzhgorod, på gränsen till Slovakien och Ungern.

Av de drygt hundra lokförare på MTR som stämts inför Arbetsdomstolen för sin vilda strejk i våras blir det bara tio som får stå till svars. MTR drog tillbaka stämningar för att hålla trafiken igång. ”Att man väljer ut personer slumpmässigt på det här sättet och att det bygger på att de råkar vara lediga väcker frågor kring rättssäkerhet”, säger STs ombudsman Christian Camitz till Arbetsvärlden.

Får man vara skriven på en adress där man inte bor?

Sista september löper det centrala kollektivavtalet för myndighetsanställda ut. Enligt STs förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar pågår intensiva förhandlingar för att ett nytt avtal ska vara klart första oktober. ”Vi jobbar dygnet runt för att få det på plats” säger hon.

Kriminalvården och Arbetsförmedlingen ändrar formerna för sitt samarbete kring klienterna. I fortsättningen ska arbetsförmedlarna utgå från frivårdskontoren, och inte längre arbeta på anstalterna.

Kvinnor har gått om män när det gäller ledande befattningar i staten, om man räknar bort Försvarsmakten.

Myndighetschefer bör kunna vara kvar på sin post lika länge som andra anställda, det vill säga till 69 års ålder. Det skriver regeringen i budgetpropositionen. 

Trots kriget i Ukraina fortsätter STs samarbete med sin systerorganisation i landet. Nyligen genomfördes en utbildning för unga fackliga ledare i Uzhgorod, på gränsen till Slovakien och Ungern.

Av de drygt hundra lokförare på MTR som stämts inför Arbetsdomstolen för sin vilda strejk i våras blir det bara tio som får stå till svars. MTR drog tillbaka stämningar för att hålla trafiken igång. ”Att man väljer ut personer slumpmässigt på det här sättet och att det bygger på att de råkar vara lediga väcker frågor kring rättssäkerhet”, säger STs ombudsman Christian Camitz till Arbetsvärlden.

Kan man vara folkbokförd på två ställen?

Hem > K > Kan Man Vara Folkbokförd På En Adress Och Bo På En Annan?

Svar: Man ska vara folkbokförd på adressen där man har sin huvudsakliga dygnsvila. Har du flera bostäder kan det räknas som dubbel bosättning, förutsatt att du bor i var och en av bostäderna minst en sjundedel av tiden. Då avgör Skatteverket var du ska vara folkbokförd och bedömningen görs utifrån din livssituation.

Vilket är det billigaste landet att leva i?

Att få mycket för pengarna under semestern, att kunna unna sig, är för många minst lika viktigt som värme, avkoppling och nya intryck. För att vi ska slippa killgissa hur dyrt eller billigt ett land är att semestra i så tar Forex Bank fram ett Semesterindex varje år. Där jämför de genomsnittspriser för vanliga inköp så som vad en middag kostar ute på restaurang, priset för en öl och hotellnätter.

Utifrån att Sverige får värdet 100 kan man lätt jämföra var semesterpengarna räcker längst. I topp, alltså billigast, ligger Indien – ett drömresmål för många. Tätt efter på listan kommer spännande Vietnam. Tankarna går automatiskt till myllrande gator, god mat och böljande gröna risfält – men visste du att Vietnam även har vackra stränder? På Vietnams största ö Phu Quoc väntar ett tropiskt paradis med regnskog, långa vita stränder och klart vatten.

Vilka städer i Sverige är bäst att bo i?

Med sin undersökning vill Fokus bland annat försöka identifiera vad som faktiskt spelar roll när en genomsnittlig person väljer bostadsort. Peter Santeson, vd för Infostat förklarar:

– Privatekonomin är utgångspunkten för hela undersökningen. Man måste först och främst få ihop sin bostadskalkyl och där är prisnivån helt avgörande, tillsammans med jobbmöjligheterna på orten. Sedan följer andra saker som kan spela roll när man väljer bostadsort: jobb, trygghet, skolor, kommunikationer, service och så vidare.

Bästa stad att leva och bo i? Enligt Fokus årliga kommunrankning 2023 är den platsen Luleå. Foto: Fokus

Får jag behålla min pension om jag flyttar utomlands?

Planerar du att flytta utomlands så är det en del saker som är viktiga att tänka på när det gäller din pension.

Du har alltid rätt att få ut hela din inkomst­grundade pension, även om du flyttar utomlands. Din inkomst­grundade pension är detsamma som din inkomst­pension, premie­pension och eventuell tilläggs­pension om du har en sådan. Detsamma gäller din tjänste­pension eller ditt privata pensions­sparande, de delarna har du också rätt att få ut även om du bor utomlands.

Även om du får behålla stora delar av din pension när du flyttar utomlands så är det ett par delar du kan gå miste om. Till exempel betalas bara garanti­pensionen och inkomst­pensions­tillägget ut till dig om du bor kvar i Sverige. Vill du veta mer om hur det kan påverka din pension kan du gå in på minpension.se för att se just din pensions­prognos.