:

Hur registrerar man äktenskapsförord?

Innehållsförteckning:

 1. Hur registrerar man äktenskapsförord?
 2. Vem registrerar äktenskapsförord?
 3. Hur registrerar jag mitt äktenskap hos Skatteverket?
 4. När börjar ett äktenskapsförord att gälla?
 5. Hur lång tid tar det att registrera äktenskapsförord?
 6. Hur lång tid innan äktenskap registreras?
 7. Hur lång tid tar det för äktenskap att registreras?
 8. Vad ska man tänka på vid äktenskapsförord?
 9. Var hittar jag mitt äktenskapsförord?
 10. När syns det att man är skild på Skatteverket?
 11. Var kan man se sitt äktenskapsförord?
 12. När registreras det att man är gift?
 13. Kan man gifta sig utan hindersprövning?
 14. Vilka är nackdelarna med ett äktenskapsförord?
 15. Hur länge gäller ett äktenskapsförord?

Hur registrerar man äktenskapsförord?

Man betalar in en ansökningsavgift på 275 kronor till Skatteverkets bankgiro 227-5782. 

Ange namn, personnummer och att det gäller ett äktenskapsförord. Skicka sedan äktenskapsförordet i original till Skatteverket till följande adress: Skatteverket, Äktenskapsregistret, 871 87 Härnösand. Om du beställer äktenskapsförord via oss, följer mer detaljerad

Vem registrerar äktenskapsförord?

Posta äk­ten­skaps­för­or­det i ori­gi­nal till Skat­te­ver­ket. Ni be­hö­ver inte posta kopior ef­tersom ni får till­ba­ka för­or­det när Skat­te­ver­ket re­gi­stre­rat det.

Det kostar 275 kronor att re­gi­stre­ra äk­ten­skaps­för­or­det.

Ni väljer själv om ni vill betala via Swish eller via in­sätt­ning. Det är även möj­ligt att betala från ett ut­ländskt bank­kon­to.

Det tar cirka tre veckor från det att ni be­ta­lat av­gif­ten och Skat­te­ver­ket mot­ta­git ert äk­ten­skaps­för­ord till att det är re­gi­stre­rat. När det är re­gi­stre­rat skic­kar Skat­te­ver­ket till­ba­ka äk­ten­skaps­för­or­det till er.

⚠️ Re­gi­stre­ring­en kan dock ta längre tid, spe­ci­ellt under som­ma­ren då många re­gi­stre­rar äk­ten­skaps­för­ord. Även COVID har på­ver­kat hand­lägg­nings­ti­der­na.

Hur registrerar jag mitt äktenskap hos Skatteverket?

Hej. Jag och min fru, gifte oss i Ontario Kanada 4 September 2017. Hon kommer ifrån Kanada. Och kommer flytta över dit nu kommande året.

Det tog lång tid där borta efter att vigselförättaren registrerade det hos myndigheterna. Sedan fick vi vänta på våra papper (vigselbevis).

När börjar ett äktenskapsförord att gälla?

Vi är gifta sedan lite mer än två år och ska skriva ett äktenskapsförord. Vi skulle egentligen ha skrivit ett äktenskapsförord redan när vi gifte oss men det blev aldrig av. Så vi är lite oroliga för att det är för sent att skriva ett äktenskapsförord. Vi skulle vilja att äktenskapsförordet gällde från när vi gifte oss. Är det möjligt att göra, det vill säga när börjar ett äktenskapsförord att gälla? Kan det gälla från när vi gifte oss även om vi skriver det idag? /Marie

Hej Marie. Ett äktenskapsförord börjar att gälla den dag som det registreras i Äktenskapsregistret, vilket administreras av Skatteverket. Ett äktenskapsförord måste således skickas in till Skatteverket för att vara giltigt. Så länge ett äktenskapsförord ligger i byrålådan utan att ha registrerats är det inte giltigt.  

Hur lång tid tar det att registrera äktenskapsförord?

Hur lång handläggningstid har Skatteverket för handlingar till äktenskapsregistret?

Det tar cirka 2 veckor innan du får tillbaka din registrerade ansökan om du har betalat ansökningsavgiften, ni båda har undertecknat ansökan och ärendet är rätt skött i övrigt.

Hur lång tid innan äktenskap registreras?

Hur lång handläggningstid har Skatteverket för handlingar till äktenskapsregistret?

Det tar cirka 2 veckor innan du får tillbaka din registrerade ansökan om du har betalat ansökningsavgiften, ni båda har undertecknat ansökan och ärendet är rätt skött i övrigt.

Hur lång tid tar det för äktenskap att registreras?

Ni bokar tid för vigsel i e-tjänsten Boka vigsel. Att gifta sig i Stadshuset är mycket populärt, så det är ofta lång väntetid. 

En vigsel i Stadshuset kostar 1 000 kronor. Kommer ni inte till er bokade vigsel blir ni ändå betalningsskyldiga. 

Vad ska man tänka på vid äktenskapsförord?

Hem och familj

Vad är viktigt att få med i ett äktenskapsförord? När bör man egentligen skriva ett? Och när kan man strunta i det? Vi pratade med juristen Susanne Edebäck på Familjens jurist och fick svar på några viktiga frågor.

Var hittar jag mitt äktenskapsförord?

Gör så här för att registrera ett äktenskapsförord hos Skatteverket:

 • Skriv äktenskapsförordet. Eftersom det kan se ut på olika sätt finns ingen särskild blankett. Det kan därför vara bra att kontakta en jurist för att få hjälp att formulera äktenskapsförordet.
 • Ange era personnummer i äktenskapsförordet, så att Skatteverket kan kontrollera era folkbokföringsuppgifter.
 • När syns det att man är skild på Skatteverket?

  Från vilket datum är jag skild?

  Skilsmässan gäller från den dag domen vinner laga kraft, alltså normalt tre veckor efter domens datum, då tiden för överklagandet har gått ut. Tingsrätten skickar då ett meddelande om skilsmässan till Skatteverket som registrerar den.

  Var kan man se sitt äktenskapsförord?

  När två personer gifter sig blir nästan allt de äger giftorättsgods. Det innebär att makarna äger sina saker gemensamt i stället för enskilt.

  Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni välja att all egendom eller något specifikt i stället ska vara enskild egendom. Det innebär att endast du eller din partner äger saken.

  Enskild egendom delas inte vid en eventuell framtida separation. Och kan exempelvis omfatta ett fritidshus som funnits inom släkten, besparingar på ett bankkonto eller andelar i ett familjeföretag.

  Ett äktenskapsförord kan skrivas såväl före bröllopet som under äktenskapet. Men det är alltid bra att prata igenom och skriva ner hur ägandet ska se ut i ett tidigt skede.

  Genom att vara tydliga med varandra från början blir det lättare att genomgå en eventuell framtida bodelning.

  När äktenskapsförordet är klart ska det registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

  På Lexly.se kan du skriva äktenskapsförordet själv genom att svara på några frågor. Du kan också skriva äktenskapsförordet tillsammans med en av våra jurister.

  Oavsett vilket av alternativen du väljer får du ett skräddarsytt, juridiskt korrekt äktenskapsförord som är anpassat efter just er situation och era förutsättningar.

  När du skriver äktenskapsförord online hos oss betalar du först i sista steget och svarar på samma frågor som juristen ställer vid ett möte.

  När registreras det att man är gift?

  Ansökan sker genom Skatteverkets blankett SKV 7881. Observera att om båda parter är svenska medborgare görs två äktenskapscertifikat, och då behöver båda parter fylla i varsin blankett.

  Blanketten lämnas in personligen till Sveriges ambassad i Budapest eller till konsulatet i Ljubljana, tillsammans med följande handlingar i original:

  • Giltigt pass från dig och din framtida maka/make.
  • Slovenskt ID-kort eller folkbokföringsintyg som visar var ni är bosatta. Dokumentet ska inte vara äldre än tre månader.
  • Personbevis i form av Familjebevis från Skatteverket för den sökande där civilstånd framgår. Dokumentet ska inte vara äldre än tre månader.
  • Om en part tidigare varit gift behövs lagakraftvunnen skilsmässodom.

  Kan man gifta sig utan hindersprövning?

  Hindersprövning är en statligt genomförd undersökning för att säkerställa att två personer kan ingå äktenskap. Under en hindersprövning undersöks ifall de som ska gifta sig är över 18 år, inte redan är gifta, samt att de inte är nära släkt. En hindersprövning görs enligt lag alltid innan giftermål i Sverige.

  Är två personer släkt i rakt upp- eller nedstigande led får de inte lov att gifta sig enligt svensk lag.

  Är de däremot halvsyskon är giftermål tillåtet, dock inte utan särskilt tillstånd från Länsstryrelsen. Kusiner får däremot lov att gifta sig utan att ansöka om annat än hindersprövning.   

  Ni bör ansöka om hindersprövning senast en månad innan bröllopet men gärna så tidigt som möjligt. Ni kan som tidigast ansöka om hindersprövning 4 månader innan bröllopet eftersom intyget inte är giltigt längre än så.

  Anledningen till att ni bör söka åtminstone en månad innan vigseln är främst på grund av skatteverkets handläggningstider (som kan variera något).

  Dessutom vill vissa anordnare av vigslar, till exempel kommuner, ha in intyget om hindersprövning en tid (vanligtvis 14 dagar) innan den planerade vigseln om ni tänker gifta er borgerligt.

  Det finns ett par olika sätt att ansöka om hindersprövning hos skatteverket. 

  Vilka är nackdelarna med ett äktenskapsförord?

  Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

  Det finns många anledningar till att vilja skydda sin egendom genom äktenskapsförord. Exempelvis kan någon av makarna fått ett arv från sina föräldrar, någon av makarna har barn från tidigare förhållanden eller om någon av makarna är företagare. Vid t.ex. en skilsmässa kan även ens företag ingå i bodelningen vilket kan bli problematiskt för verksamheten. Äktenskapsförord kan även vara aktuellt om makarna har olika stora ekonomiska tillgångar, om man delar ett sommarhus med släkten eller om man har någon betydelsefull egendom (t.ex. en tavla eller annat med såväl stort ekonomiskt värde som affektionsvärde).

  Hur länge gäller ett äktenskapsförord?

  Ett Äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar eller blivande makar, och reglerar vad som ska vara så kallad enskild egendom i ett äktenskap. 

  Inom ett äktenskap räknas nästan all egendom som giftorättsgods, och lite förenklat ska det delas lika mellan makarna ifall äktenskapet tar slut. Det spelar mindre roll vem som egentligen äger vad. Undantag görs för så kallad enskild egendom, som bara tillhör en av makarna oavsett vad som händer. Det kan röra sig om egendom man fått genom exempelvis testamente, gåvobrev – eller genom att skriva ett äktenskapsförord. Med ett äktenskapsförord kan ni nämligen själva påverka fördelningen av egendom som annars skulle klassas som giftorättsgods. 

  Det kan kännas cyniskt att planera för att äktenskapet en dag ska ta slut, men med ett äktenskapsförord kan du och din make säkerställa att äktenskapet känns och kommer fortsätta kännas tryggt och rättvist.

  För många blir det en olustig överraskning när de inser att det inte bara är sådant de äger gemensamt som räknas till giftorättsgods och delas lika. All den egendom som makarna har köpt, ärvt eller fått i gåva är som utgångspunkt giftorättsgods – även sådant som en make äger på egen hand, exempelvis ett sparkonto. Det spelar inte heller någon roll att maken hade pengar på sparkontot redan innan äktenskapet. 

  Genom att redan nu enas om vad som ska hända med ert privata sparande och det gemensamma huset vid skilsmässa eller dödsfall kan ni undvika både orosmoln och olustiga överraskningar längre fram. Om och när en sådan situation uppstår har ni, med äktenskapsförordets hjälp, minskat risken för gräl och ekonomiska tvister i bodelningen.