:

Hur bokför man import av varor utanför EU?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man import av varor utanför EU?
 2. Hur bokföra import av varor?
 3. Vad kostar det extra att beställa varor utanför EU?
 4. Måste man betala moms utanför EU?
 5. Vilka regler gäller om du köper något av ett företag utanför EU?
 6. Får man tillbaka moms vid import?
 7. Vilka regler gäller när du köper något av ett företag utanför EU?
 8. Vem betalar moms vid import?
 9. Vem ska betalar tull vid import?
 10. Hur slipper man tullavgift?
 11. När ska man betala Importmoms?
 12. Vilka varor måste man deklarera i tullen?
 13. Vad behöver vi tänka på vid import?
 14. Vilka varor måste deklareras i tullen?
 15. Vad händer om man inte Tulldeklarerar?
 16. Vad gäller import av varor från länder utanför EU?
 17. Hur betalar säljaren för import av varor?
 18. Hur får man bokföra varuinköp vid import?

Hur bokför man import av varor utanför EU?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Hur bokföra import av varor?

Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du köper varor och tjänster från länder utanför EU.

När du som företagare köper en vara eller en tjänst från ett företag i ett land utanför EU ska du i regel själv redovisa svensk moms på dina inköp i din momsdeklaration. Här hittar du mer information om vad som gäller, vilka undantag som finns och hur du ska gå till väga.

Vad kostar det extra att beställa varor utanför EU?

Varornas ursprung kan berättiga till nedsatt tull eller nolltullsats. Tillämpning av denna tullförmån förutsätter alltid en skriftlig ursprungsdeklaration eller ett skriftligt ursprungscertifikat.

Med förmånsbehandling avses att det för varor som importeras från ett land utanför EU på någon grund uppbärs en tull som är lägre än den allmänna tullen eller att ingen tull överhuvudtaget uppbärs för varorna.

Tullen kan sänkas på grundval av avtal som EU har slutit eller som en följd av ensidiga eftergifter beviljade av EU. Årliga begränsningar av importmängderna kan gälla för dessa förmåner. Tullförmåner som är bundna till importmängder, dvs. kvoterade, kan också grunda sig på Världshandelsorganisationens (WTO) avtal.

Måste man betala moms utanför EU?

Om du är momsregistrerad och importerar varor till din verksamhet ska du redovisa och betala moms på importen till Skatteverket. Detta gäller också för dig som är momsregistrerad och importerar varor med hjälp av ett ombud som tulldeklarerar åt dig.  

Om du inte är momsregistrerad, eller om du är en fysisk person som är momsregistrerad men importerar en vara som endast ska användas för privat bruk, ska du i stället vända dig till Tullverket.

Vilka regler gäller om du köper något av ett företag utanför EU?

För att du ska kunna köpa varor utan moms från företag i andra EU-länder behöver följande krav vara uppfyllda:

 • säljaren ska vara momsregistrerad i ett annat EU-land 
 • varorna ska transporteras från ett EU-land till ett annat
 • du behöver uppge ditt giltiga VAT-nummer (momsregistreringsnummer) till säljaren.

Ditt VAT-nummer är giltigt när du är momsregistrerad. Du kan kontrollera om säljaren är momsregistrerad genom att kontrollera att företagets VAT-nummer är giltigt.

Får man tillbaka moms vid import?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Vilka regler gäller när du köper något av ett företag utanför EU?

Om du är momsregistrerad och importerar varor till din verksamhet ska du redovisa och betala moms på importen till Skatteverket. Detta gäller också för dig som är momsregistrerad och importerar varor med hjälp av ett ombud som tulldeklarerar åt dig.  

Om du inte är momsregistrerad, eller om du är en fysisk person som är momsregistrerad men importerar en vara som endast ska användas för privat bruk, ska du i stället vända dig till Tullverket.

Vem betalar moms vid import?

Små misstag vid varuimport får stora konsekvenser, med ökade moms­kostnader. Vi har fått tydliga signaler att denna risk har minskat viljan att importera till Sverige, skriver företrädare för företag.

Vem ska betalar tull vid import?

Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

Använd vår tjänst Tullräknaren för att räkna ut vad du ska betala

Hur slipper man tullavgift?

Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

Använd vår tjänst Tullräknaren för att räkna ut vad du ska betala

När ska man betala Importmoms?

Du kan betala momsen för skatteperioden i MinSkatt. Kom ihåg att använda referensnumret för skatter på eget initiativ om du betalar skatten till exempel i nätbanken. Du kan kontrollera referensnumret och övriga betalningsuppgifter i MinSkatt.

Vilka varor måste man deklarera i tullen?

Du får ta in alla typer av livsmedel som kommer från andra länder inom EU, så länge det är för personligt bruk.

Kanarieöarna tillhör EU, men när det gäller växtskyddsreglerna räknas Kanarieöarna som ett område utanför EU. Det innebär att du behöver följa samma regler som från ett land utanför EU om du vill ta med dig färska frukter, grönsaker och örter därifrån.

Vad behöver vi tänka på vid import?

Om du är momsregistrerad och importerar varor till din verksamhet ska du redovisa och betala moms på importen till Skatteverket. Detta gäller också för dig som är momsregistrerad och importerar varor med hjälp av ett ombud som tulldeklarerar åt dig.  

Om du inte är momsregistrerad, eller om du är en fysisk person som är momsregistrerad men importerar en vara som endast ska användas för privat bruk, ska du i stället vända dig till Tullverket.

Vilka varor måste deklareras i tullen?

Varor som du importerar måste du alltid deklarera med en importdeklaration. Det finns olika typer av importdeklarationer.

Här hittar du handledningar för hur du fyller i olika deklarationer som du använder när du importerar varor.

Vad händer om man inte Tulldeklarerar?

Om du har beställt varor eller tagit emot en gåva från ett land utanför EU kan du välja att hantera din postorderförsändelse eller gåva själv. Det gör du genom att fylla i och lämna en tulldeklaration till Tullverket. Tänk på att det kan tillkomma avgifter från företaget som fraktar ditt paket för hantering av din försändelse, även om du deklarerar själv.

Om du deklarerar en gåva behöver du fylla i särskilda koder i tulldeklarationen för att den ska bli momsfri. Se separat beskrivning för detta nedan.

Vad gäller import av varor från länder utanför EU?

Vid inköp av varor från momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i länder utanför EU (import) betalas normalt ingen moms till leverantören, varorna skall förtullas hos Tullverket i Sverige. En varuinköp från en utländsk leverantör räknas som import om varorna levereras från ett land utanför EU.

Hur betalar säljaren för import av varor?

Vid import av varor är det vanligast att säljaren ordnar med frakt och försäkring men att köparen får betala säljaren för det här via leverantörsfakturan. Ett inköp via nedladdning från Internet räknas som inköp av tjänst då ingen fysisk vara levereras.

Hur får man bokföra varuinköp vid import?

Varuinköp vid import skall alltid bokföras i redovisningsvalutan och därför får man räkna om beloppet till växelkursen på fakturadagen. ... detta kan bland annat föranleda bokföring av lagerförändring, förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.