:

Vilket års bokföring kan man slänga 2023?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket års bokföring kan man slänga 2023?
 2. Vad gör man med gammal bokföring?
 3. Hur länge ska man spara fakturor som företag?
 4. Måste man låsa bokföringen?
 5. Hur länge ska man ha kvar bokföring?
 6. Vilket år bokföring kan man kasta?
 7. Vad händer om bokföring försvinner?
 8. Kan man slänga gamla räkningar?
 9. Måste man spara gamla fakturor?
 10. Hur många år ska bokföringen sparas?
 11. Måste man spara bokföring i pappersform?
 12. Hur länge spara bokföring Skatteverket?
 13. Vad säger bokföringslagen om arkivering?
 14. Vilket år kan jag slänga min bokföring?
 15. När preskriberas ett bokföringsbrott?

Vilket års bokföring kan man slänga 2023?

En upplagshavare är en aktör som är godkänd av Skatteverket, och som därmed får hantera cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak under ett uppskovsförfarande. Om du är godkänd som upplagshavare får du skjuta upp betalningen av tobaksskatten när du tillverkar, bearbetar eller förvarar så kallade uppskovsvaror på särskilda godkända platser. Detsamma gäller när du flyttar uppskovsvaror inom EU till särskilda godkända platser eller till särskilda platser som har anmälts i förväg.

För att du ska kunna godkännas som upplagshavare krävs att du i din yrkesmässiga verksamhet:

Vad gör man med gammal bokföring?

Tobaksskatt är en så kallad punktskatt. Punktskatter ger staten inkomster, men används också för att styra konsumtionen i en för samhället önskvärd riktning.

Tobaksskatten följer konsumentprisindex och omräknas varje år. Skatten för 2021 kommer att framgå i en förordning i november i år och beräknas ge statskassan 12,62 miljarder kronor 2021. Från 1 juli 2021 föreslås även att det införs en skatt på tobak som idag inte beskattas (övrig tobak) och att den ska vara samma som för röktobak.

Hur länge ska man spara fakturor som företag?

Samma arkiveringsregler gäller oavsett om man överför ursprungshandlingen från papper till digital form, eller tvärtom. Om företaget till exempel har tagit emot en faktura via e-post och väljer att skriva ut den för att ha bokföringen i pappersform, ska den digitala ursprungshandlingen (filen som togs emot via e-post) sparas digitalt i minst tre år. Och omvänt, om en pappersfaktura skannas och sparas digitalt, gäller samma sak.

Vilket kvitto ska sparas om man får både e-kvitto och kvitto på papper?

Många gånger får vi kvitton och fakturor både digitalt och på papper, till exempel om vi handlar i en butik som skickar ett e-kvitto och vi samtidigt får ett kvitto på papper. Vilket kvitto ska sparas då? Om man får båda kvittona i nära anslutning till varandra kan man välja vilket kvitto man vill spara. Det underlättar såklart om man väljer samma format i alla liknande situationer och bör isåfall framgå av arkivplanen.

Måste man låsa bokföringen?

Nu höjs tobaksskatten. Här är de nya skattesatserna för tobak som gäller från årsskiftet.

Tobaksvara

Hur länge ska man ha kvar bokföring?

Scanna in pappersfakturorDu får till exempel scanna in ett dokument och spara det elektroniskt, men originalunderlaget i papper får du slänga först efter tre år. Det här kan vara bra att göra med kvitton som annars skulle blekna.

Fakturor skapade elektronisktOm du skapar dina fakturor i ett bokföringsprogram och skickar fakturan elektroniskt till din kund, till exempel via e-post, behöver du inte skriva ut fakturan på papper. Om du gör det gäller samma regler som för pappersunderlag som görs elektroniska, det vill säga du får förstöra den elektroniska fakturan först efter tre år.

Vilket år bokföring kan man kasta?

Hur länge man måste spara bokföring kommer vi till. Men på vilket sätt ska det spara? I lagen står det (7 kap BFL) att du ska förvara räkenskapsinformation varaktigt och lättåtkomligt. Att du ska förvara den i Sverige och på ett betryggande och överskådligt vis. Det betyder i praktiken att du ska förvara den på ett sådant vis att det inte riskerar att förstöras.

Det är upp till var och en att tolka detta. Vissa tolkar det som att det kan sitta i en pärm på kontoret medans andra menar att man måste förvara den i ett brandsäkert skåp. Med lite eftertanke så bör kravet på ett brandsäkert skåp vara lite i överkant. Om det var normen skulle det krylla av brandsäkra skåp i Sverige.

Däremot bör man kanske tänka till lite när man förvarar sin bokföring. Att förvara sin fysiska bokföring i en kartong i källaren hemma hos mamma där det ibland blir översvämning på våren kanske inte är så klokt. Inte heller kanske hemma på vinden där det ofta springer råttor. Med lite sunt förnuft kommer man långt.

Ok, men vad är det då som du ska spara? Vad säger lagen? Ja, det är faktiskt en hel del saker. Till att börja med så är det grundbokföring och huvudbokföring. I dagens samhälle finns detta i det system som du arbetar i så som Fortnox eller Visma till exempel. Även sidoordnad bokföring räknas som räkenskapsinformation. Sidoordnad bokföringen kan till exempel vara ett register på inventarier, kundfordringar och leverantörsskulder. Detta i form av ett anläggningsregister och reskontror.

Sen är såklart alla verifikationer räkenskapsinformation. Verifikationer är det som dokumenterar en affärshändelse. Till exempel när du skapar en faktura. Då skapas ett verifikat i bokföringen som dokumentation för den affärshändelsen. Det är verifikatet. Detta lagras också i ditt bokföringssystem.

Sen är det nog det som de flesta tänker på. Underlagen till verifikationerna. Alltså handlingar som verifikationerna hänvisar till. Det är här den stora volymen av underlag ligger. Ett kvitton, en faktura eller liknande. Allt detta räknas som räkenskapsinformation och faller därmed inom ramen för vad du måste spara.

Vad händer om bokföring försvinner?

Visst kan det hända att ett kvitto försvinner. Vill du kunna dra av kostnaden du haft på företaget så måste du dock kunna bevisa att du gjort inköpet, så i det här fallet har du två val: Om det rör sig om en mindre summa kanske det bästa är att inte redovisa och dra av kostnaden alls. Försöker du dra av kostnaden utan att kunna bevisa den så kan du bli anklagad för bokföringsbrott.

Det andra du kan göra är att skapa en bokföringsorder, en egen verifikation som innehåller samma information som kvittot. Du måste dock kunna styrka att du faktiskt haft utgiften på det aktuella datumet, till exempel genom ett bankutdrag. Ett alternativ till detta är att be utställaren av kvittot att skriva ut ett nytt. Detta kan dock vara ganska svårt att få igenom.

Kan man slänga gamla räkningar?

Tidningar Dagstidningar, kataloger, rit- och skrivblock (även med spiral), kuvert, fönsterkuvert och pocketböcker sorteras som tidningar.

Post-it lappar slänger du i soppåsen.

Måste man spara gamla fakturor?

HejsanHur länge måste jag spara räkningar? Ex elräkning mmOch kvitton?Hälsningar Johan

Hej! Räkningar eller fakturor visar ju inte att man gjort någon betalning. Jag antar att de kan kastas, eller finns det situationer när räkningar och fakturor bör sparas?

Hur många år ska bokföringen sparas?

Genom att scanna in och spara fysiska kvitton, fakturor och annat underlag digitalt så behöver originalet på papper bara sparas i fyra år istället för sju. Att fota eller scanna in sina är också bra då de inte sällan bleknar efter några år.

Ansvaret för arkivering ser lite olika ut beroende på vilken bolagsform du driver.

Måste man spara bokföring i pappersform?

Snart började tobak odlas i de flesta europeiska länder, men den europeiska tobaken ansågs inte kunna tävla med den amerikanska i kvalitet. Under och talet ansågs den bästa tobaken komma från den engelska kolonin Virginia.

 • I över länder runt om i världen odlas tobak. Var tobaken i Swedish Match produkter kommer ifrån kan variera från år till år, det beror helt enkelt på hur skördarna har utvecklats där väder, vind och andra faktorer påverkar skördarnas kvalitet.
 • Hur länge spara bokföring Skatteverket?

  Momsen är normalt 6 procent, så kallad bokmoms, på följande produkter:

  • böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad
  • tidningar och tidskrifter oavsett ämnesområde (t ex nyhets- och veckotidningar)
  • elektroniska produkter som är jämförbara med tryckta publikationer (t ex e-böcker eller e-tidningar)
  • bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn
  • musiknoter
  • kartor, t ex atlaser, väggkartor och topografiska kartor
  • böcker, tidningar etc som återges i tal på en cd-skiva eller något annat tekniskt medium.

  Det gäller under förutsättning att de inte helt eller huvudsakligen består av reklam. Då är det 25 procent moms.

  Vad säger bokföringslagen om arkivering?

  Räkna ut försäljningspriset inklusive och exklusive moms eller "baklängesmoms" med vår momskalkylator. Genom att skriva in priset antingen inklusive eller exklusive moms och ange en momssats får du fram momsbeloppet.

  Du kan även läsa mer om hur du själv lägger till moms på din försäljning eller räknar ut momsen baklänges lite längre ner på denna sida.

  Vilket år kan jag slänga min bokföring?

  Här kan du räkna ut din lön efter skatt med vår löneräknare.

  De nya skatetabellerna för 2024 publicerades idag, så nu kan du titta på hur din lön blir för 2024 med undantag för public service avgiften som inte är publicerad än.

  När preskriberas ett bokföringsbrott?

  till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

  Påföljdspreskription innebär att den som har dömts för ett brott kan slippa straff om vederbörande håller sig undan tillräckligt länge. För grova våldsbrott som mord och dråp är preskriptionstiden avskaffad, vilket är bra.