:

Hur mycket skatt tantiem?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt tantiem?
 2. Hur bokför man tantiem?
 3. När ska man redovisa tantiem?
 4. När betalar man 57% skatt?
 5. Är det sociala avgifter på tantiem?
 6. Är tantiem pensionsgrundande?
 7. Vad bokförs på konto 7690?
 8. Vad är tantiem lön?
 9. Hur många tjänar över 50 000?
 10. Vad är gränsen för höginkomsttagare?
 11. Varför tantiem?
 12. Vad är tantiem bonus?
 13. Vilket konto bokför man kaffe på?
 14. Vad bokför man kaffe som?
 15. När är man en höginkomsttagare?

Hur mycket skatt tantiem?

Skatteverket använder termen engångsbelopp för att beskriva inkomster som ligger till grund för engångsskatt. Det är alltså ersättning som betalas vid enstaka tillfällen och utöver den vanliga lönen. Det finns ett flertal typer av engångsbelopp som du kan betala till din personal som genererar engångsskatt. 

Hur bokför man tantiem?

Aktiebolag med kalenderår som räkenskapsår kan sätta av till tantiem i årsredovisningen för 2012. På så vis utnyttjar du redan i år sänkningen av bolagsskatten med 4,3 procentenheter som gäller från 2013.

För varje 100 000 kronor som kan sättas av till tantiem och arbetsgivaravgifter på detta och som då flyttar vinst i bolaget från 2012 till 2013, tjänar bolaget närmare 6 000 kronor i sänkt bolagsskatt.

När ska man redovisa tantiem?

Med tanke på att bolagsskattesatsen sänks 2013 med 4,3 % har följande fråga om dubbla löneavdrag under 2012 ställts:

Du är aktieägare och arbetar heltid i ditt företag. Du vill ta ut en lön under brytpunkten för statlig skatt. Därför tänker du ta ut 400 000 kr i lön både 2012 och 2013.

Lönekostnaden sänker bolagets vinst med 400 000 kr plus arbetsgivaravgifter för vart och ett av åren. Men om lönen för år 2013 avsätts redan i 2012 års bokslut som tantiem sänks det årets vinst med hela beloppet i stället för år 2013. På så sätt innebär det en definitiv skattevinst.

När betalar man 57% skatt?

Ett tips till dig som är 54 år eller äldre är att planera i tid inför din pension. På minPensions webbplats finns verktyget Uttagsplaneraren som hjälper dig att: 

 • se skillnaden på att ta ut dina pensioner på kort och lång tid
 • se vad du får i pension efter skatt
 • få en checklista så att du vet vad du ska göra och vem du ska kontakta för att börja ta ut dina pensioner
 • enkelt spara dina uttagsplaner så att du kan jobba vidare med dem senare.

Gör din plan i Uttagsplaneraren (Länk till annan webbplats)

Är det sociala avgifter på tantiem?

Tantiem är en belöning i form av lönetillägg som betalas ut till personer i ledande ställning.

Det finns olika belöningssystem för att uppmuntra anställda på en arbetsplats. En bonus betalas till exempel ut när en anställd eller när verksamheten uppnått ett planerat mål. Bonus kan betalas ut som en fast summa eller som en procent på lönen. Provisionslön är också en typ av belöningssystem som bygger på den anställdes prestation, till exempel procentuell andel av försäljningen. Gratifikation ges som en engångsersättning eller gåva, och personaloptioner ger anställda rätt att köpa aktier i företaget.

Är tantiem pensionsgrundande?

Här ser ni vilka löneslag ni ska rapportera inom ITP 1 respektiveITP 2 + ITPK. Har ni ett löneslag som inte passar in i någon av kategorierna nedan är den grundläggande principen att lön och tillägg till lön är pensionsmedförande medan kostnadsersättningar som betalas ut inte är det.

ITP 1

Vad bokförs på konto 7690?

Skatteverket tillåter att man drar av hela kostnaden för terminalglasögon dvs glasögon du behöver för att sköta ditt jobb, givet att du spenderar jobbet framför en dator. Bokföringen sker med debet på konto 7690 Övriga personalkostnader mot kredit på konto 1930 Kassa samt debet på 2640 Ingående moms. Se utförligt exempel nedan.

Skatteverket stipulerar att avdrag får ske för såväl terminalglasögon som tillhörande synundersökning. Då synundersökningen inte är momspliktig sker den enklast i egen bokföringspost.

Vad är tantiem lön?

Det finns ingen lagstiftning eller kollektivavtalade bestämmelser om rörliga lönedelar. Det är inte heller något du kan kräva.

Hur många tjänar över 50 000?

Med Lönekollen kan du – helt anonymt – se lönen för alla i Sverige från 16 år direkt på skärmen. Utöver detta kan du även se inkomst av kapital, eventuella betalningsanmärkningar med mera. Ingen kopia skickas till den omfrågade.

Med Lönekollen beställer du den sida som en person finns med på i Ratsitkatalogen. Du erhåller ett tryckoriginal av sidan i PDF direkt efter beställningen, som du kan läsa med en gång.

Ratsitkatalogen är en periodisk skrift som kommer ut fyra gånger om året och innehåller allt du förväntas hitta i en vanlig taxeringskalender och mer därtill. Men till skillnad från den vanliga Taxeringskalendern är alla från 16 år med i katalogen, oavsett årsinkomst. Detta innebär att det inte blir något bortfall på grund av exempelvis låg inkomst, sjukskrivning, studier eller arbetslöshet.

Vad är gränsen för höginkomsttagare?

– Toppen av inkomstfördelningen domineras av män, 77 procent av hundradelen med högst inkomst var män år 2021. Medianåldern var 51 år, men den enskilt vanligaste åldern var 48 år för män och 49 år för kvinnor, säger Peter Gärdqvist som arbetar med inkomststatistik på SCB.

Åldersfördelningen är relativt sammanpressad i hela gruppen – två tredjedelar av de 79 200 personerna med högst inkomst var 40–59 år. Endast 750 personer var under 30 år.

– Drygt 5 000 personer i topprocenten var 70 år och äldre, det vill säga en bit över den vanliga pensionsåldern. I många fall är det tack vare höga tjänstepensioner som de äldre tillhör inkomsttoppen, men det finns även personer med höga löneinkomster och företagarinkomster i denna grupp, säger Peter Gärdqvist.

Den största andelen i topprocenten, 84 procent eller 66 500 personer, var födda i Sverige. Det kan jämföras med hela befolkningen, där 78 procent av alla som var 20 år och äldre hade fötts här.

Resterande 12 700 personer i topprocenten var alltså födda i ett annat land. Förutom de nordiska länderna låg Tyskland, Storbritannien, Iran, USA, Indien och Polen på topp-tio-listan över antalet höginkomsttagare. I tabellen nedan framgår också den relativa representationen i topprocenten per födelseland.

– De svenskfödda toppinkomsttagarna utgjorde 1,1 procent av samtliga svenskfödda. Motsvarande andel för personer födda i till exempel USA och Storbritannien var 3,2 procent. Det var alltså tre gånger så vanligt att en amerikan eller britt som bodde i Sverige tillhörde inkomsttoppen jämfört med en svenskfödd person, säger Peter Gärdqvist.

Varför tantiem?

Om du har tidsbestämd lön, alltså lön som betalas ut regelbundet, ska skatten dras av enligt allmän tabell. Skatteavdrag på engångsbeloppet ska göras enligt engångstabellen. Om engångsbeloppet betalas ut samtidigt med den tidsbestämda lönen, ska skatten på engångsbeloppet dras av enligt engångstabellen, och skatten på lönen ska dras enligt den allmänna skattetabellen.

Vad är tantiem bonus?

Tantiem bokförs som vanliga löner men kan också särredovisas i debet på konto 7222 Tantiem till företagsledare. Per balansdagen intjänad men ännu ej utbetalt tantiem debiteras konto 7222 och krediteras konto 2823 Tantiem, gratifikationer. I övrigt angående bokföring och årsbokslut/årsredovisning, se  löner och ersättningar.

Vilket konto bokför man kaffe på?

Vid bokföring kommer ofta frågan upp: Vad är förbrukningsmaterial, som ska kontoföras på konto 5460. Många har svårt att avgöra skillnaden mellan förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarie (konto 5410). Det är egentligen inte så svårt att skilja på dessa när man känner till definitionerna av dessa begrepp.

Förbrukningsmaterial, eller förbrukningsvaror, är produkter som du förbrukar inom ett år. Produkterna ska inte heller ha något större värde. Exempel på förbrukningsmaterial är papper, trasor, handskar, rengöringsmedel, absorbenter, lim, silikon, tejp, engångstallrikar, sopsäckar och så vidare. Med andra ord: Nästan allt som säljs i vår butik är förbrukningsmaterial.

Vad bokför man kaffe som?

Fika dvs kaffe, te och tilltugg räknas som en skattefri personalförmån. Kostnaden bokförs på konto 7699 Övriga personalkostnader, direkt mot 1930 Kassa. Se utförliga exempel nedan.

Direkt avdragsgillt – Mindre förtäring som till exempel fika, alkoholfri dryck, frukt och smörgås är direkt avdragsgillt med upp til 60 kronor inklusive moms per person. Teaterbiljetter och greenfee för golfspel är avdragsgillt upp till 180 kronor inklusive moms per person och tillfälle.

Har du en personalfest är utgifter för lokalhyra, musikunderhållning och mindre förtäring avdragsgillt upp till 180 kronor inklusive moms per person och tillfälle. Se beloppsgränser i Ekonomifakta,  Smart bokföring – och smidigare deklaration Ägna dig åt din passion! Med Visma eEkonomi får du en smartare bokföring och enklare fakturering.

Allt online. Dessutom med deklarationtillval, så du smidigt skommer igång och lätt jobbar vidare med din deklaration. visma eekonomi – för alla småföretag

Julgåva kunder – Till kunder så är gåvor generellt i praktiken enbart avdragsgilla om det är fråga om representationsgåvor eller reklamgåvor. För julgåva gäller samma sak vilket innebär att den måste bedömas som antingen en representations- eller reklamgåva. Om inte kriterierna uppfylls så är julgåvan ej avdragsgill.

När är man en höginkomsttagare?

En höginkomsttagare i Sverige är som regel en person som tjänar minst 50 000 kronor per månad. Men det är mycket mer än så som påverkar hur mycket du faktiskt tjänar, skatten som dras och vad som till sist blir över.

För att ta reda på om du ligger under gränsen för höginkomsttagare ska du räkna ut brytpunkten. Den här punkten är skiljelinjen mellan att betala statlig inkomstskatt eller inte. Det finns 2 brytpunkter:

 • Brytpunkt för dig som har fyllt 65 år. Då kan du ha en total inkomst för året på 618 700 kronor. Detta är alltså 540 700 + 78 000 kronor. Brytpunkten för dig är högre än för de som inte fyllt 65 eftersom grundavdraget är högre. Belopp över detta ska beskattas med statlig inkomstskatt.
 • Brytpunkt för dig som inte har fyllt 65 år. Du kan ha en total årsinkomst på 554 900 kronor. Då räknar vi på 540 700 + 14 200 kronor.