:

Vilka arbetskläder är avdragsgilla?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka arbetskläder är avdragsgilla?
 2. Vilka regler gäller för arbetskläder?
 3. Är arbetsgivaren skyldig att köpa arbetskläder?
 4. Måste man lämna tillbaka sina arbetskläder?
 5. Hur drar man av arbetskläder på deklarationen?
 6. Hur bokför man inköp av arbetskläder?
 7. Kan man kräva arbetskläder?
 8. Vilka arbetskläder ska arbetsgivaren stå för?
 9. Hur mycket får man göra avdrag för arbetskläder?
 10. Vad gör man med gamla arbetskläder?
 11. Kan arbetsgivare kräva tillbaka kläder?
 12. Är arbetskläder skattefritt?
 13. Vad kan man dra av i deklarationen?
 14. Vilket konto bokföra arbetskläder på?
 15. Kan arbetsgivare kräva klädkod?

Vilka arbetskläder är avdragsgilla?

Vad gäller just aktiebolag så fungerar det som så att det i de allra flesta fall är ett eget skattesubjekt. Detta innebär att de är skyldiga att deklarera för sina inkomster och betala skatt på sina vinster som ett helt bolag. Denna princip gör skiljelinjen mellan bolaget och dess olika ägare mycket tydligare. Även i de allra minsta aktiebolagen där samma person kan vara både ägare, styrelseledamot och ensam anställd är man faktiskt bara anställd som vilken annan personal som helst. Det man måste tänka på är att det trots ovanstående faktum kan finnas vissa begränsningar för den som är anställd i det företag personen också äger.

Källa: Creddit.se

Vilka regler gäller för arbetskläder?

Alla bolag behöver deklarera, men alla bolag är inte skattesubjekt. En enskild firma är inte ett skattesubjekt och är inte heller skattskyldig. Istället är det du som driver en enskild firma som ansvarar för firmans skatt och deklaration. Ett handelsbolag är lite mer komplext än så. För bolagets inkomster är delägarna skattskyldiga, medan bolaget är skattskyldigt för t.ex. fastighets- och mervärdesskatten. Ett aktiebolag är däremot ett eget skattesubjekt som själv skattar för sin vinst och lämnar egen skattedeklaration.

Skattskyldigheten skiljer sig åt mellan bolagsformerna men gemensamt för de alla är bokföringsskyldigheten. Det innebär att bolagen ska bokföra sina transaktioner löpande och upprätta ett årsbokslut över räkenskapsåret. Dessutom ska räkenskapsinformationen sparas under minst sju år. Bokföringen ligger även till grund för deklarationen.

Är arbetsgivaren skyldig att köpa arbetskläder?

Enligt 1 kap. 1 § Lagen om handelsbolag och enkla bolag, BL, föreligger ett handelsbolag om två eller flera personer har avtalat att gemensamt driva näringsverksamhet i bolag och bolaget av Bolagsverket registrerats i handelsregistret. I och med registreringen blir handelsbolaget en juridisk person. Handelsbolaget är dock enbart i vissa fall ett eget skattesubjekt.

Handelsbolaget är eget skattesubjekt i första hand för mervärdesskatt, avdragen preliminärskatt på anställdas lön och arbetsgivaravgifter. Handelsbolaget är även skattesubjekt vid inkomsttaxeringen i fråga om statlig fastighetsskatt, avkastningsskatt på pensionsmedel samt särskild löneskatt på pensionskostnader.

Måste man lämna tillbaka sina arbetskläder?

Grunden är att aktieägaren inte har något personligt ansvar för företagets skulder. Bolaget företräds av sin styrelse, som utses av aktieägarna vid bolagsstämma. Bolaget kan också företrädas av eventuell verkställande direktör, som utses av styrelsen.

Om mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat gäller särskilda regler där bolaget riskerar att bli likviderat. För att skydda bolagets långivare bör det egna kapitalet (tillgångarna minus skulderna) vara minst lika stort som aktiekapitalet.

Vi har lagerbolag med 25 000 kr i aktiekapital. Beställ online för snabb hantering, eller kontakta oss för mer information.

I en enskild firma är företagets organisationsnummer samma som ägarens personnummer. Ägaren kallas för egen företagare och är personligt ansvarig för alla företagets skulder.

Hur drar man av arbetskläder på deklarationen?

Enskilda näringsidkare beskattas för överskott i inkomstslaget näringsverksamhet. Kapitalvinster på näringfastigheter och näringsbostadsrätter ska däremot normalt beskattas i kapital. Detsamma gäller vissa tillgångar och skulder som inte ska räknas till näringsverksamheten.

Hur bokför man inköp av arbetskläder?

Förmån av uniform och andra arbetskläder är skattefri, om förmånen avser kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas privat.

Kläder som utsätts för starkt slitage, kraftig nedsmutsning eller annars förbrukas osedvanligt snabbt samt skyddskläder som har särskilda skyddsegenskaper mot frätande ämnen, mekaniska skador eller mot väta, värme och kyla som i huvudsak har andra orsaker än klimatförhållanden är skattefria för den anställda.

Kan man kräva arbetskläder?

Lär dig mer om hur du kan du starta och driva en enskild näringsverksamhet även kallad enskild firma.

Få information om handelsbolag (HB). Det är en vanlig bolagsform om två eller flera vill starta ett företag tillsammans.

Vilka arbetskläder ska arbetsgivaren stå för?

Förr i tiden användes ofta de sämsta vardagskläderna för kroppsarbete. För arbetare med riktigt tungt och smutsigt arbete fanns ibland särskild utrustning. Exempelvis hade gruvarbetare filthattar och träskor. Särskilda skyddskläder kom först efter andra världskriget och i samband med att en ny lag om arbetarskydd kom år 1949. Dessförinnan fick man bekosta sina arbetskläder själv. Arbetskläder har ofta gått från att användas i jobbet till att bli mode. De första jeansen tillverkades 1872 i San Francisco och användes av guldgrävare och andra arbetare som behövde slitstarka byxor. När de lanserades i Sverige kallades de ”farmarkalsonger”.

Källa: Arbetsmiljöverket och Maths Isacson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet

Hur mycket får man göra avdrag för arbetskläder?

Kommanditbolag är en form av handelsbolag. Det innebär att bolaget ska ha två eller flera bolagsmän, även kallat delägare. Skillnaden från ett vanligt handelsbolag är att det i ett kommanditbolag finns två olika typer av bolagsmän:

 • Kommanditdelägare: Bolagsmän vars ansvar är begränsat till vad de satsat i bolaget (likt aktieägare i ett aktiebolag). Kommanditdelägare ansvarar alltså inte för mer av finansieringen av bolaget än vad som framgår av avtalet.
 • Komplementärer: Bolagsmän som har ett personligt betalningsansvar för företagets eventuella skulder. 
 • Vad gör man med gamla arbetskläder?

  Som enskild näringsidkare är du inte anställd i din egen näringsverksamhet och kan därför inte ta ut någon lön i vanlig mening. Därför ska kontanta uttag för ”lön”, pensionssparande och liknande inte redo­visas som kostnader, utan som egna uttag. Egna uttag av varor och tjänster från verksamheten ska redovisas som om en försäljning gjorts till mark­nadsvärdet.

  Vill du få full koll på skattereglerna för enskild firma och tips på hur du kan minska din skatt rekommenderas boken Enskild firma.

  Kan arbetsgivare kräva tillbaka kläder?

  Nu finns verktyget Lönekalkylatorn som räknar ut lön och hur mycket du behöver lägga undan till skatt och egenavgifter när du driver en enskild firma. Fyll i din ålder, ungefär vad du har för intäkter och kostnader under en månad. PANG så är det uträknat och klart!

  Är arbetskläder skattefritt?

   kan du starta själv eller ihop med en eller flera personer. Om du startar ett aktiebolag måste du ha ett aktiekapital på minst 25 000 kronor. Du betalar in aktiekapitalet på ett särskilt bankkonto. Du får använda halva aktiekapitalet för att köpa tillgångar som kommer att finnas kvar i företaget.  

  Aktiekapitalet är normalt ditt enda ekonomiska ansvar, alltså vad du kan behöva betala om bolaget har skulder

   kan passa dig som ska starta ett företag ensam. Du måste inte ha något kapital för att få starta företaget, men du är personligen ansvarig för företaget och de skulder som företaget kan få. Det finns alltså inte någon tydlig gräns mellan din personliga ekonomi och företagets. 

  Vad kan man dra av i deklarationen?

  Företagsform, även kallat bolagsform, är den form ett företags drivs i vilken väljs när företaget startas. Vilken företagsform som passar bäst till ditt företag beror på om du ska starta ensam eller med flera, vilka förutsättningar som finns och vilket typ av verksamhet du ska driva. Olika företagsformer fungerar på olika sätt. Bland annat betraktas du som anställd i vissa företag, medan du inte gör det i andra företag. Ägarens personliga ansvar skiljer sig också mellan de olika företagsformerna.

   Lästips: Starta eget företag steg för steg - den kompletta guiden

  Du bör välja bolagsform beroende på vad du ska jobba med, om du vill starta ensam eller ni är flera, om uppstarten kräver en kapitalinsats eller inte, och vilka andra förutsättningar som finns. Det finns alltså stora skillnader mellan bolagsformerna när det gäller det personliga ansvaret för skulder. Den ekonomiska risken bör därför vara en viktig faktor när du bestämmer dig för vilken företagsform du vill starta.

  Vilket konto bokföra arbetskläder på?

  För att du ska få dra av kostnad för arbetskläder, behöver utgiften avse kläder som är särskilt anpassade för ditt arbete och olämpliga att bära privat. Ett klädesplagg räknas som arbetskläder när det är särskilt anpassat för ditt arbete, till exempel uniformer och skyddskläder.

  Kan arbetsgivare kräva klädkod?

  En intressant faktor är tidsfaktorn – när i tid passar respektive företagsform bäst? Då menar vi dels företagets livscykel, dvs vilken företagsform är bäst när verksamheten är nystartad, i full blom respektive i nedmonteringsfasen. Dels menar vi din ­ålder som företagare – det finns intressanta skatteregler som har med ålder att göra och som delvis är kopplade till pensionssystemet.

  Vi vill också tipsa om möjligheten att samtidigt ha enskild firma och aktiebolag, i många fall faktiskt det bästa alternativet.