:

När ska man lämna in inkomstdeklaration företag?

Innehållsförteckning:

 1. När ska man lämna in inkomstdeklaration företag?
 2. Hur beskattas man i ett handelsbolag?
 3. När ska man lämna inkomstdeklaration 4?
 4. Vart ska inkomstdeklaration 4 skickas?
 5. Vad är nackdelar med handelsbolag?
 6. Hur tar du ut lön i ett handelsbolag?
 7. Hur man deklarerar handelsbolag?
 8. Vad händer om man inte lämnar in inkomstdeklaration?
 9. Vad händer om man inte lämnar Preliminär inkomstdeklaration?
 10. Vilka risker finns med handelsbolag?
 11. Hur beskattas eget uttag i handelsbolag?
 12. Vilka för och nackdelar finns det med ett handelsbolag?
 13. Vilka regler gäller för handelsbolag?
 14. Har handelsbolag årsredovisning?
 15. Vilka är skyldiga att lämna in inkomstdeklaration?

När ska man lämna in inkomstdeklaration företag?

Har du enskild firma ska din deklaration och NE-bilagan till din inkomstdeklaration vara inne senast den 2 maj 2022. Om du behöver anstånd en kortare tid (längst till den 31 maj) kan du ansöka om det på Mina sidor på skatteverket.se. Om du behöver anstånd längre tid ska du ansöka om det på blankett SKV 2600.

Redovisar du moms helårsvis gäller inte anståndet momsdeklarationen. Den 12 maj är sista dagen att lämna in den.

Hur beskattas man i ett handelsbolag?

Skatter och avgifter i handelsbolaget baseras på verksamhetens överskott under året. Exemplet nedan gäller beskattningsåret

Det är många faktorer som påverkar den slutliga skatten för varje delägare, till exempel avsättningar till periodiseringsfond

, expansionsfond och räntefördelning samt jobbskatteavdrag och minskning av egenavgifter. Har du inkomst av tjänst läggs den inkomsten ihop med inkomsten från näringsverksamheten när skatten räknas ut.

När ska man lämna inkomstdeklaration 4?

Om du deklarerar för sent kan handelsbolaget eller kommanditbolaget behöva betala förseningsavgift. Skulle det bli aktuellt med förseningsavgift skickar vi ett "Förslag till beslut om förseningsavgift” till bolaget. Innan vi fattar beslut får du möjlighet att svara på förslaget.

För handelsbolag och kommanditbolag är en förseningsavgift 1 250 kronor.

Vart ska inkomstdeklaration 4 skickas?

Om du deklarerar för sent kan handelsbolaget eller kommanditbolaget behöva betala förseningsavgift. Skulle det bli aktuellt med förseningsavgift skickar vi ett "Förslag till beslut om förseningsavgift” till bolaget. Innan vi fattar beslut får du möjlighet att svara på förslaget.

För handelsbolag och kommanditbolag är en förseningsavgift 1 250 kronor.

Vad är nackdelar med handelsbolag?

Handelsbolag är en företagsform som har två eller flera bolagsmän. Bolagsmännen kan vara juridiska personer eller privatpersoner. Handelsbolaget i sig är en juridisk person.

I ett handelsbolag är delägare personligt ansvariga för skulderna och är solidariskt ansvarig gentemot utomstående och det kan aldrig avtalas bort. Det finns även dock en variant av handelsbolag som kallas för kommanditbolag.

Det är en bolagsform där alla deltagarna utom en kan begränsa sitt personliga ansvar för företaget. Dessa bolagsmän kallas för kommanditdelägare och har som regel inget ansvar och heller inget inflytande på bolaget. Personen som har fullständigt ansvar kallas för komplementär eller komplementären.

Hur tar du ut lön i ett handelsbolag?

SpeedLedger e-bokföring det mest omtyckta bokföringsprogrammet på marknaden enligt Trustpilot. Nu ger de dig som nystartad 50% rabatt första året. 

Bokföring och fakturering så enkel att du kan klara det själv

 • Bokföringen skapas automatiskt från din bank
 • Färdiga förslag - godkänn med ett klick!
 • Gratis rådgivning och steg-för-steg guider

Hur man deklarerar handelsbolag?

I bolaget har du möjlighet att spara ett underskott i verksamheten framåt i tiden. Underskottet förs in i nästa års deklaration och minskar nästa års resultat

Vad händer om man inte lämnar in inkomstdeklaration?

Om du deklarerar efter den 2 maj utan att ha fått anstånd, riskerar du att få betala en förseningsavgift. Om du har fått anstånd till den 16 maj och deklarerar efter det datumet riskerar du också att få betala en förseningsavgift.

Skulle det bli aktuellt med förseningsavgift får du ett "Förslag till beslut om förseningsavgift" skickat till dig. Om du tycker att det är fel av Skatteverket att ta ut förseningsavgift av dig, kan du svara på förslaget och förklara varför.

Vad händer om man inte lämnar Preliminär inkomstdeklaration?

Hej,

Jag har enskild firma (konsulttjänster), och tidigare år hade jag förlust. Nu för första gången har jag lämnat in inkomstdeklaration för 2022 där jag har överskott i verksamheten (som baseras på obetalda kundfakturor vid årsbokslut som jag har just fått betald).

Vilka risker finns med handelsbolag?

En bolagsform är den juridiska formen ett företag ska ha, till exempel aktiebolag eller enskild firma. Det finns fem vanliga bolagsformer i Sverige, men i praktiken kan du sällan välja mellan alla. Det beror på att de olika företagsformerna passar olika typer av verksamheter. Bolagsformen du väljer styr bland annat hur du redovisar till Skatteverket, vad ditt företag får göra, hur du hanterar lön, hur många som kan vara ägare till företaget och vem som är ansvarig för företagets skulder.

Det som avgör vilken bolagsform som passar dig bäst är bland annat dina ekonomiska förutsättningar, vilka risker som är förknippade med verksamheten och hur många ägare bolaget ska ha.

Hur beskattas eget uttag i handelsbolag?

Handelsbolag (HB) är en vanlig bolagsform. Handelsbolagformen används vanligtvis om två eller flera vill starta ett företag tillsammans. Den som är delägare kallas för handelsbolagsdelägare.

När man driver ett handelsbolag så behöver man registrera ett namn på sitt handelsbolag. En grundregel är att man behöver hitta på ett namn. Det kan vara svårt att finna något som man trivs med själv och samtidigt är säljande. Här tycker vi att man bör lägga lite tid. Ett företagsnamn ska du förhoppningsvis leva länge med och det ska helst berätta lite om vad ditt företag sysslar med. Det kanske är ett av dina viktigaste beslut som du behöver fatta, redan från början.

När du väl har beslutat dig för att starta ett företag som handelsbolag, så ska det registreras hos Bolagsverket. Det gör ni enklast genom att använda de blanketter som finns på Bolagsverkets hemsida eller den online-tjänst som Bolagsverket tillhandahåller. Här kommer en länk till Bolagsverkets hemsida(klicka här).

Vilka för och nackdelar finns det med ett handelsbolag?

Delägarna bestämmer vem eller vilka som har rätt att representera företaget och teckna avtal å företagets vägnar. Inom handelsbolag har alla delägare obegränsat ansvar. 

Uppstår det till exempel skulder inom företaget är alla delägare solidariskt ansvariga att betala sin andel och tillsammans betala av den. Detta gäller företagets skulder.

Vilka regler gäller för handelsbolag?

Nedanstående gäller även för kommanditbolag.

Ett handelsbolag är bokföringsskyldigt och ska följa bokföringslagen, årsredovisningslagen (gäller handelsbolag med juridisk person som delägare) och BFN:s normgivning. Detta innebär bl.a. att

Har handelsbolag årsredovisning?

Nedanstående gäller även för kommanditbolag.

Ett handelsbolag är bokföringsskyldigt och ska följa bokföringslagen, årsredovisningslagen (gäller handelsbolag med juridisk person som delägare) och BFN:s normgivning. Detta innebär bl.a. att

Vilka är skyldiga att lämna in inkomstdeklaration?

Du som har fått en inkomstdeklaration ska deklarera. Har du inte fått någon deklaration ska du ändå deklarera om du kan svara ja på något av följande påståenden:

 • Du har varit bosatt i Sverige under hela 2022 och har haft inkomst av tjänst, till exempel lön eller pension, eller inkomst av aktiv näringsverksamhet på sammanlagt 20 431 kronor eller mer.
 • Du har varit bosatt i Sverige en del av året och har haft en skatte- eller avgiftspliktig inkomst på 100 kronor eller mer.
 • Du har haft kapitalinkomst på 200 kronor eller mer. Kapitalinkomster kan till exempel vara när du har sålt fonder, aktier, kryptovaluta, sålt eller hyrt ut en bostad eller fått utdelning eller ränteinkomster. Observera att du inte behöver lämna Inkomstdeklaration 1 om du enbart har haft kapitalinkomster (till exempel ränta, utdelning, eller schablonintäkt) som Skatteverket har fått kontrolluppgifter om.
 • Du har från ett fåmansföretag fått något av följande:
  • utdelning på aktier, eller vinst vid försäljning av aktier, som ska tas upp som inkomst under "Tjänst"
  • andra ersättningar eller förmåner som ska tas upp som inkomst under "Tjänst".
 • Du har haft inkomst av passiv näringsverksamhet på sammanlagt 100 kronor eller mer.
 • Du ägde fastighet (till exempel villa, fritidsfastighet eller tomt) eller del av en fastighet den 1 januari 2022.
 • Du har fått ett föreläggande om att lämna inkomstdeklaration. Ett föreläggande kommer med posten eller i din digitala brevlåda och skickas till dem som ska deklarera men som inte har gjort det.